Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0339/12/R/2017  |  22.3.2017

Rezignace Petra Hrabala, DiS. na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 11 (*pdf, 19.42 KB)

č. usnesení: 0337/11/R/2017  |  21.3.2017

Schválení dodatku č.7 ke smlouvě č. SM1100000184 ze dne 20.04.2011 na provoz odběrného místa v ul. K Dubu (*pdf, 18.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0335/11/R/2017  |  21.3.2017

Poskytování úklidových prací a služeb pro MČ Praha 11 (*pdf, 19.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0334/11/R/2017  |  21.3.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.B. ve veřejném zájmu - 1.uzavření smlouvy o nájmu bytu (*pdf, 21.42 KB)

č. usnesení: 0332/11/R/2017  |  21.3.2017

Výpověď z nájmu bytu panu L.B. a paní Ing. B.B. CSc. (*pdf, 18.64 KB)

č. usnesení: 0331/11/R/2017  |  21.3.2017

Žádost Bytového družstva Brechtova 824 - 825 v likvidaci (*pdf, 19.35 KB)

č. usnesení: 0328/11/R/2017  |  21.3.2017

Záměr pronájmu garážového stání č. 46 v domě Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 19.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0325/11/R/2017  |  21.3.2017

Záměr pronájmu jednotky č. 1505/525 - nebytového prostoru č. 1505-01 v domě Křejpského, čp. 1505, Praha 4 (*pdf, 20.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0320/11/R/2017  |  21.3.2017

Podstatné náležitosti smlouvy o zajištění a organizaci Farmářských trhů 2017 (*pdf, 21.02 KB)

č. usnesení: 0319/11/R/2017  |  21.3.2017

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za rok 2016 (*pdf, 19.41 KB)

č. usnesení: 0318/11/R/2017  |  21.3.2017

Naplněnost prvních ročníků v ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11, pro šk. rok 2017/18 (*pdf, 21.22 KB)

č. usnesení: 0316/11/R/2017  |  21.3.2017

Dotační program pro oblast životního prostředí pro rok 2017 (*pdf, 19.2 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0314/11/R/2017  |  21.3.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s V.V. (*pdf, 21.46 KB)

č. usnesení: 0313/11/R/2017  |  21.3.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.Ž. (*pdf, 21.45 KB)

č. usnesení: 0312/11/R/2017  |  21.3.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.S. (*pdf, 21.43 KB)

č. usnesení: 0311/11/R/2017  |  21.3.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.P. (*pdf, 21.54 KB)

č. usnesení: 0310/11/R/2017  |  21.3.2017

Komise pro správu majetku - změna (*pdf, 18.75 KB)

č. usnesení: 0309/11/R/2017  |  21.3.2017

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM1700000086 (*pdf, 19.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0307/11/R/2017  |  21.3.2017

Změny směrnice S 2016/02 Registr smluv - implementace zákona č. 340/2015 Sb. (*pdf, 19.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0298/10/R/2017  |  13.3.2017

Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 23. 3. 2017 (*pdf, 18.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0289/10/R/2017  |  13.3.2017

Dotační program MČ Praha 11 pro rok 2017 na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11 (*pdf, 19.41 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0288/10/R/2017  |  13.3.2017

Rekonstrukce elektroinstalace a výměna rozvodů vody v budově ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 11 (*pdf, 22.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0283/9/R/2017  |  7.3.2017

Schválení objednávky - navýšení nákladů na rekonstrukci podlahy Bohúňova 1553, Praha 4 (*pdf, 19.77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0272/9/R/2017  |  7.3.2017

Žádost S.K. o doplacení bytové jednotky (*pdf, 21.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0271/9/R/2017  |  7.3.2017

Prodej bytové jednotky č. 1551/127 dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*pdf, 22.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0269/9/R/2017  |  7.3.2017

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací (*pdf, 22.14 KB)

č. usnesení: 0268/9/R/2017  |  7.3.2017

Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2017 - I. kolo (*pdf, 20.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0265/9/R/2017  |  7.3.2017

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění - SVJ Ke Kateřinkám č. p. 1392 (*pdf, 19.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0258/9/R/2017  |  7.3.2017

Dohoda o provedení stavby pro společnost CENTRUM CHODOV, a.s. (*pdf, 20.53 KB)

č. usnesení: 0257/9/R/2017  |  7.3.2017

Podstatné náležitosti prodeje tepelné přípojky pro Pražskou teplárenskou a.s. (*pdf, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0256/9/R/2017  |  7.3.2017

Podstatné náležitosti prodeje pozemků parc. č. 2332/90, 2332/91 a 2332/92 v k. ú. Chodov bytovému družstvu BD Čenětická 4-6 (*pdf, 20.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0254/9/R/2017  |  7.3.2017

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 680/1 v k. ú. Háje, KORMAK Praha a.s., výkopové práce, ul. Stachova, Mandova (*pdf, 19.66 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0252/9/R/2017  |  7.3.2017

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1226 v k. ú. Háje, nájemce AŽD Praha s.r.o., IČ 48029483 (*pdf, 19.71 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0250/9/R/2017  |  7.3.2017

Záměr pronájmu jednotky č. 1355/521 - nebytového prostoru č. 1355-21 v domě Tererova, čp. 1355, Praha 4 (*pdf, 19.33 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0246/9/R/2017  |  7.3.2017

Schválení objednávky č.2017/0234 - vypracování znaleckých posudků na prodej čtyř bytů obsazených nájemci (*pdf, 20.71 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0245/9/R/2017  |  7.3.2017

Záměr prodeje čtyř bytů oprávněným nájemcům dle platných Zásad (*pdf, 19.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0244/9/R/2017  |  7.3.2017

Zpětvzetí výpovědi (*pdf, 19.1 KB)

č. usnesení: 0243/9/R/2017  |  7.3.2017

Skončení nájmu bytu s M.H. dohodou (*pdf, 19.1 KB)

č. usnesení: 0242/9/R/2017  |  7.3.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se Z.H. - 5.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.29 KB)

č. usnesení: 0241/9/R/2017  |  7.3.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.Z. a Z.Z. - 3.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 19.63 KB)