Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0856/37/R/2022  |  5.9.2022

Odměny pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (*pdf, 13.48 KB)

č. usnesení: 0852/35/R/2022  |  22.8.2022

Návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 01.09.2022 (*pdf, 12.79 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0851/35/R/2022  |  22.8.2022

Dohoda o narovnání v souladu se smlouvou o dílo č. SM2100000951 k akci s názvem „Rekultivace území po odstraněných lávkách“ (*pdf, 13.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0850/35/R/2022  |  22.8.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3008 a 2993/3 v k. ú. Chodov pro společnost YIT Stavo s. r. o. (*pdf, 13.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0846/35/R/2022  |  22.8.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s V.S. (*pdf, 15.4 KB)

č. usnesení: 0845/35/R/2022  |  22.8.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.S. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 0842/35/R/2022  |  22.8.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2117/331 a 2117/336 k. ú. Chodov pro SV Hrdličkova 2177, Blatenská 2178, 2179 (*pdf, 13.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0840/35/R/2022  |  22.8.2022

Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 2. pololetí (*pdf, 13.6 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0838/35/R/2022  |  22.8.2022

Svěření movitého majetku Mateřské škole, Praha 4, Vejvanovského 1610 (*pdf, 13.36 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0837/35/R/2022  |  22.8.2022

Svěření movitého majetku Mateřské škole, Praha 4, Konstantinova 1480 (*pdf, 13.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0836/35/R/2022  |  22.8.2022

Svěření movitého majetku Mateřské škole, Praha 4, Hrabákova 2000 (*pdf, 13.37 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0835/35/R/2022  |  22.8.2022

Svěření movitého majetku Mateřské škole, Praha 4, Blatenská 2145 (*pdf, 13.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0831/35/R/2022  |  22.8.2022

Schválení Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (*pdf, 13.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0830/35/R/2022  |  22.8.2022

Ocenění pracovníků Integrovaného záchranného systému (*pdf, 12.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0829/35/R/2022  |  22.8.2022

Organizační záležitosti související s ukončením volebního období 2018-2022 (*pdf, 13.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0828/35/R/2022  |  22.8.2022

Redakční rada časopisu Klíč (*pdf, 12.31 KB)

č. usnesení: 0825/35/R/2022  |  22.8.2022

Dodatek č. 3 smlouvy SM1700000191 o poskytování úklidových prací a služeb (*pdf, 12.9 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0821/35/R/2022  |  22.8.2022

Smlouva o zajištění stravování zaměstnanců MČ (*pdf, 12.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0809/33/R/2022  |  8.8.2022

Parkoviště Kaplanova, pozemek parc. č. 2117/337, 2117/436 v k.ú. Chodov (*pdf, 12.86 KB)

č. usnesení: 0807/33/R/2022  |  8.8.2022

Dodatek č. 1 SM1900001066 Smlouvy o ochraně majetku a fyzické ostraze (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0801/33/R/2022  |  8.8.2022

Smlouva o výpůjčce dohledové pracovní stanice pro přístup do kamerového systému BJM pro potřeby PČR (*pdf, 13.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0800/33/R/2022  |  8.8.2022

Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o podnájmu - služebna OŘ MP Praha 11 v prostorech obchodního centra Westfield Chodov (*pdf, 13.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0799/33/R/2022  |  8.8.2022

Schválení rozhodnutí o výběru zhotovitele a podstatných náležitostí smlouvy - „Senior taxi“ (*pdf, 15.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0787/33/R/2022  |  8.8.2022

Záměr prodeje pozemků parc. č. 2760/26 a 2760/27 v k. ú. Chodov pro Družstvo nájemců Radim, družstvo (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0784/33/R/2022  |  8.8.2022

Záměr pronájmu jednotky č. 1509/500 - nebytový prostor č. 1509-03 v domě v ulici Křejpského, čp. 1509, Praha 4 (*pdf, 13.41 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0783/33/R/2022  |  8.8.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.Z. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 0782/33/R/2022  |  8.8.2022

Skončení nájmu bytu s M.P. dohodou (*pdf, 13.32 KB)

č. usnesení: 0781/33/R/2022  |  8.8.2022

Skončení nájmu bytu s M.H. dohodou (*pdf, 13.73 KB)

č. usnesení: 0780/33/R/2022  |  8.8.2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží SM2000000578 (*pdf, 12.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0779/33/R/2022  |  8.8.2022

Směrnice S 2022/04 Registr smluv – implementace zákona č. 340/2015 Sb. (*pdf, 13.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0777/33/R/2022  |  8.8.2022

Valná hromada společnosti AR DELTA, a.s., IČO 28430824, svolaná na den 29.08.2022 (*pdf, 14.14 KB)

Přílohy usnesení: