Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0670/20/R/2018  |  12.6.2018

Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova Praha 4 - Háje (*pdf, 19.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0669/20/R/2018  |  12.6.2018

Navýšení počtu dětských hřišť o hřiště v Košíkovském parku (*pdf, 19.2 KB)

č. usnesení: 0668/20/R/2018  |  12.6.2018

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mendelova (*pdf, 21.51 KB)

č. usnesení: 0667/20/R/2018  |  12.6.2018

Plán rozvoje sportu na území MČ Praha 11 (*pdf, 19.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0666/20/R/2018  |  12.6.2018

Protikorupční program Úřadu městské části Praha 11 (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0665/20/R/2018  |  12.6.2018

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 20.72 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0664/20/R/2018  |  12.6.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s V.N. (*pdf, 21.83 KB)

č. usnesení: 0663/20/R/2018  |  12.6.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.Š. a H.H. (*pdf, 21.89 KB)

č. usnesení: 0662/20/R/2018  |  12.6.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.Š. (*pdf, 21.75 KB)

č. usnesení: 0661/20/R/2018  |  12.6.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.K. a M.Č. (*pdf, 21.86 KB)

č. usnesení: 0660/20/R/2018  |  12.6.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. N. ze sociálních důvodů - 6.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.55 KB)

č. usnesení: 0659/20/R/2018  |  12.6.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. B. ze sociálních důvodů - 3.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.54 KB)

č. usnesení: 0658/20/R/2018  |  12.6.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A. S. ze sociálních důvodů - 2.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.66 KB)

č. usnesení: 0656/20/R/2018  |  12.6.2018

Schválení dohody o narovnání č. SM1800000597 (*pdf, 19.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0655/20/R/2018  |  12.6.2018

Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SM1700001162 (*pdf, 19.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0648/19/R/2018  |  29.5.2018

Veřejná zakázka „Přístavba základní školy, ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov“, (*pdf, 21.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0647/19/R/2018  |  29.5.2018

Návrh programu 39. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 7. 6. 2018 (*pdf, 19.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0646/19/R/2018  |  29.5.2018

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Michnova č.p. 1620 - 1621 (*pdf, 19.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0645/19/R/2018  |  29.5.2018

Rozpočtové opatření č. 64/18 - přesun finančních prostředků na krytí inzerce (*pdf, 19.74 KB)

č. usnesení: 0640/19/R/2018  |  29.5.2018

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro POJĎ SE NAJÍST s.r.o. (*pdf, 19.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0639/19/R/2018  |  29.5.2018

Pronájem pozemků parc. č. 2732/9 a 3038/20 v k. ú. Chodov od fyzické osoby (*pdf, 21.54 KB)

č. usnesení: 0630/19/R/2018  |  29.5.2018

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 348/60 v k. ú. Háje spol. Sybarth, a.s. (*pdf, 20.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0629/19/R/2018  |  29.5.2018

Prodej bytové jednotky č. 1812/315 v k.ú. Chodov dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*pdf, 22.84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0627/19/R/2018  |  29.5.2018

Odpis pohledávky ve výši 87 835,00 Kč s přísl. za panem A.B. (*pdf, 19.45 KB)

č. usnesení: 0626/19/R/2018  |  29.5.2018

Odpis pohledávky ve výši 121 281,00 Kč s přísl. za panem J.Š. (*pdf, 19.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0625/19/R/2018  |  29.5.2018

Schválení objednávky JMM a.s. č. OBJ16/1627 (*pdf, 19.2 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0624/19/R/2018  |  29.5.2018

Podstatné náležitosti smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1099/2 v k.ú. Háje (*pdf, 21.69 KB)

č. usnesení: 0622/19/R/2018  |  29.5.2018

Změna výjimky o počtu dětí a počtu tříd v Mateřské škole, Praha 4, Blatenská 2145 (*pdf, 19.37 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0621/19/R/2018  |  29.5.2018

Mimořádná žádost o dotaci v oblasti sportu a volného času na rok 2018 pro Dům-jógy s.r.o. (*pdf, 19.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0618/19/R/2018  |  29.5.2018

Dotační program pro oblast kultury na rok 2018 - 2. kolo (*pdf, 19.75 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0617/19/R/2018  |  29.5.2018

Vyjádření MČ Prahy 11 ke směně pozemků mezi hl. m. Prahou a manželi Ing. K. a M. Štibrányiovými v k. ú. Háje (*pdf, 21.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0613/19/R/2018  |  29.5.2018

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0607/19/R/2018  |  29.5.2018

Zásady pro hospodaření MČ Praha 11 v období rozpočtového provizoria (*pdf, 19.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0606/19/R/2018  |  29.5.2018

Harmonogram a zásady pro sestavení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 (*pdf, 20.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0605/19/R/2018  |  29.5.2018

Stanovení termínů pro odevzdání podkladů ke zprávě o hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2018 (*pdf, 22.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0585/17/R/2018  |  15.5.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Steinerova č.p. 735 (*pdf, 19.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0584/17/R/2018  |  15.5.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Podjavorinské č.p. 1601 (*pdf, 19.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0583/17/R/2018  |  15.5.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Michnova č.p. 1620-1621 (*pdf, 20.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0582/17/R/2018  |  15.5.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Láskova č.p. 1814-1815-1816 (*pdf, 19.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0579/17/R/2018  |  15.5.2018

Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením (*pdf, 20.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0578/17/R/2018  |  15.5.2018

Směna pozemků mezi hl. m. Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost (*pdf, 20.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0577/17/R/2018  |  15.5.2018

Polyfunkční komplex Opatov - architektonická studie 01/2018 (*pdf, 18.99 KB)

č. usnesení: 0576/17/R/2018  |  15.5.2018

Litochlebský park (*pdf, 19.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0575/17/R/2018  |  15.5.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s T.O. ve veřejném zájmu – nový nájem bytu (*pdf, 21.89 KB)

č. usnesení: 0574/17/R/2018  |  15.5.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s T.M. ve veřejném zájmu – nový nájem bytu (*pdf, 21.77 KB)

č. usnesení: 0573/17/R/2018  |  15.5.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.B. ve veřejném zájmu – nový nájem bytu (*pdf, 21.77 KB)

č. usnesení: 0572/17/R/2018  |  15.5.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.K. ve veřejném zájmu – nový nájem bytu (*pdf, 21.77 KB)

č. usnesení: 0571/17/R/2018  |  15.5.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.U. ve veřejném zájmu – 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.95 KB)