Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 1286/38/R/2018  |  4.12.2018

Schválení objednávky JMM a. s. č. OBJ16/2070 (*pdf, 18.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1285/38/R/2018  |  4.12.2018

Schválení objednávek JMM a.s. č. OBJ16/2045, OBJ16/2049 a OBJ16/2066 (*pdf, 19.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1284/38/R/2018  |  4.12.2018

Dohoda o provedení stavby na pozemek parc. č. 1797 v k. ú. Chodov pro fyzickou osobu (*pdf, 20.44 KB)

č. usnesení: 1279/38/R/2018  |  4.12.2018

Záměr pronájmu jednotky č. 1744/200 - nebytového prostoru č. 1744-03 v domě v ulici Valentova, čp. 1744, Praha 4 (*pdf, 19.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1277/38/R/2018  |  4.12.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.L. – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.57 KB)

č. usnesení: 1276/38/R/2018  |  4.12.2018

Skončení nájmu bytu s O.S. dohodou (*pdf, 20.14 KB)

č. usnesení: 1273/38/R/2018  |  4.12.2018

Opravy plynových přípojek na pozemku mateřské školy Janouchova č.p. 671 - navýšení finančních prostředků (*pdf, 19.84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1271/38/R/2018  |  4.12.2018

Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a návrhy rozpočtu mateřských a základních škol (*pdf, 19.33 KB)

č. usnesení: 1269/38/R/2018  |  4.12.2018

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*pdf, 19.34 KB)

č. usnesení: 1267/38/R/2018  |  4.12.2018

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol (*pdf, 19.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1264/38/R/2018  |  4.12.2018

Směrnice S 2018/06 Pravidla pro užívání místnosti v prostorách Úřadu MČ Praha 11 pro zastupitelské kluby (*pdf, 19.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1263/38/R/2018  |  4.12.2018

Zpráva o činnosti Asociace pro veřejné zakázky (*pdf, 19.24 KB)

č. usnesení: 1262/38/R/2018  |  4.12.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s T.B. ze sociálních důvodů -5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.46 KB)

č. usnesení: 1261/38/R/2018  |  4.12.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.S. ze sociálních důvodů - 8. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.2 KB)

č. usnesení: 1260/37/R/2018  |  26.11.2018

Odstoupení od kupní smlouvy č. SM1700001162 - Elevace KC Zahrada (*pdf, 19.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1259/37/R/2018  |  26.11.2018

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 6.12. 2018 (*pdf, 18.98 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1257/37/R/2018  |  26.11.2018

Hlasování společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817 - 1818 - 1819 (*pdf, 21.8 KB)

č. usnesení: 1253/36/R/2018  |  20.11.2018

Žádost Mgr. Ivany Hovorkové, členky ZMČ Praha 11, o proplacení konference Lepší škola v každém místě (*pdf, 19.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1252/36/R/2018  |  20.11.2018

Územní studie Opatov - Na Jelenách, veřejné projednání návrhu (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1250/36/R/2018  |  20.11.2018

Schválení objednávky JMM a. s. č. OBJ16/2009 (*pdf, 19.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1248/36/R/2018  |  20.11.2018

Výpočetní technika pro členy ZMČ s příslušenstvím (*pdf, 21.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1244/36/R/2018  |  20.11.2018

Vyjádření MČ Praha 11 k prodeji pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy - parc. č. 1358/1, 1358/18, 1358/19 v k. ú. Chodov (*pdf, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1242/36/R/2018  |  20.11.2018

Veřejná zakázka - výkon technického dozoru a koordinátora BOZP " Hasičská zbrojnice Bohúňova 1341/3, Praha 11" (*pdf, 20.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1241/36/R/2018  |  20.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Křejpského č.p. 1512 - 1513 - 1514 (*pdf, 20 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1240/36/R/2018  |  20.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Křejpského č.p. 1531 (*pdf, 20.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1239/36/R/2018  |  20.11.2018

Skončení nájmu bytu s J.H. dohodou (*pdf, 19.43 KB)

č. usnesení: 1238/36/R/2018  |  20.11.2018

Skončení nájmu bytu s D.V. a A.V. dohodou (*pdf, 19.41 KB)

č. usnesení: 1233/36/R/2018  |  20.11.2018

Záměr prodeje pozemku parc. č. 449/129 v k. ú. Háje fyzické osobě (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1230/36/R/2018  |  20.11.2018

Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1388-01 v domě v ulici Modletická, čp. 1388, Praha 4 (*pdf, 20.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1222/36/R/2018  |  20.11.2018

Změny směrnice S 2013/07 Vybírání plateb v hotovosti (*pdf, 19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1220/36/R/2018  |  20.11.2018

Návrh výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 11 za měsíc (*pdf, 21.77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1219/36/R/2018  |  20.11.2018

Rezignace Mgr. Tomáše Marka na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 11 (*pdf, 19.49 KB)

č. usnesení: 1218/36/R/2018  |  20.11.2018

Jednorázové odměny členům výborů ZMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2018 (*pdf, 18.86 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1217/36/R/2018  |  20.11.2018

Jednorázové odměny členům komisí RMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2018 (*pdf, 18.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1213/36/R/2018  |  20.11.2018

Změna usnesení ZMČ č. 0003/35/Z/2018 ze dne 18.01.2018 a č. 0003/38/Z/2018 ze dne 17.05.2018 - navýšení limitu v kompetenci RMČ (*pdf, 20.75 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1212/35/R/2018  |  13.11.2018

Rezignace Petra Sýkory na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 11 (*pdf, 19.46 KB)

č. usnesení: 1210/34/R/2018  |  6.11.2018

Výběrové řízení veřejné zakázky Studie nového využití objektu bývalé kotelny Anežky Malé č.p. 955, Praha - Háje (*pdf, 19.84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1209/34/R/2018  |  6.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Valentova č.p. 1744 (*pdf, 19.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1208/34/R/2018  |  6.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Tererova č.p. 1551 (*pdf, 19.72 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1207/34/R/2018  |  6.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Modletická č.p. 1390 (*pdf, 19.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1206/34/R/2018  |  6.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571 - 1572 - 1573 (*pdf, 19.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1205/34/R/2018  |  6.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Láskova č.p. 1810 - 1811 - 1812 (*pdf, 19.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1204/34/R/2018  |  6.11.2018

Hlasování společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1814 - 1815 - 1816 (*pdf, 20.25 KB)

č. usnesení: 1203/34/R/2018  |  6.11.2018

Předžalobní výzva k úhradě částky 12.439.440,- Kč s přísl. ze dne 12.6.2018 (*pdf, 19.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1202/34/R/2018  |  6.11.2018

Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 14.11.2018 (*pdf, 18.69 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1201/34/R/2018  |  6.11.2018

Odsvěření pozemků ve svěřené správě MČ Prahy 11 v k. ú. Chodov pod trafostanicí a komunikačními stavbami (*pdf, 20.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1199/34/R/2018  |  6.11.2018

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací MŠ Markušova (*pdf, 21.5 KB)

č. usnesení: 1197/34/R/2018  |  6.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Křejpského č.p. 1508 - 1509 - 1510 - 1511 (*pdf, 19.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1196/34/R/2018  |  6.11.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Emilie Hyblerové č.p. 524 - 525 - 526 (*pdf, 20.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1195/34/R/2018  |  6.11.2018

Výpověď z nájmu bytu panu P. Š. a paní L. Š. (*pdf, 19.43 KB)

č. usnesení: 1194/34/R/2018  |  6.11.2018

Výpověď z nájmu bytu panu P. D. (*pdf, 19.2 KB)

č. usnesení: 1193/34/R/2018  |  6.11.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.K. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 21.63 KB)

č. usnesení: 1192/34/R/2018  |  6.11.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.V. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 21.67 KB)

č. usnesení: 1191/34/R/2018  |  6.11.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 21.69 KB)

č. usnesení: 1190/34/R/2018  |  6.11.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.B. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 21.66 KB)