Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 1056/43/R/2022  |  17.10.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Emilie Hyblerové č. p. 521, 522 a 523 (*pdf, 13.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1055/43/R/2022  |  17.10.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1566 (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1054/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.Č. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 1053/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.B. a B.B. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.16 KB)

č. usnesení: 1052/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.B. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.24 KB)

č. usnesení: 1051/43/R/2022  |  17.10.2022

Přechod nájmu bytu na L.K. (*pdf, 13.96 KB)

č. usnesení: 1050/43/R/2022  |  17.10.2022

Výmaz zástavního práva na BJ č. 1511/26 (*pdf, 14.63 KB)

č. usnesení: 1049/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R.V. k rozměrově menšímu bytu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.3 KB)

č. usnesení: 1048/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.Ž. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.72 KB)

č. usnesení: 1046/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.L. - 8. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.95 KB)

č. usnesení: 1045/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.N. a B.N. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.11 KB)

č. usnesení: 1044/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.M. - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.92 KB)

č. usnesení: 1043/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.Š. a P.S. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.81 KB)

č. usnesení: 1042/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu se S.M. dohodou (*pdf, 12.84 KB)

č. usnesení: 1041/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu s O.L. dohodou (*pdf, 13.4 KB)

č. usnesení: 1040/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu s L.M. dohodou (*pdf, 12.89 KB)

č. usnesení: 1039/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu s D.W. dohodou (*pdf, 13.03 KB)

č. usnesení: 1037/43/R/2022  |  17.10.2022

Záměr prodeje pozemku parc. č. 593/3 v k. ú. Háje fyzické osobě (*pdf, 12.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1032/43/R/2022  |  17.10.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2014/227, parc. č. 2014/228 a parc. č. 2014/229 v k. ú. Chodov pro fyzickou osobu (*pdf, 13.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1022/43/R/2022  |  17.10.2022

Záměr pronájmu garážového stání č. 53 v 1. podzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 12.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1016/43/R/2022  |  17.10.2022

Vyhlášení dotačního programu městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2023 (*pdf, 13.03 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1014/43/R/2022  |  17.10.2022

Vyhlášení dotačního programu městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2023 (*pdf, 12.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1012/43/R/2022  |  17.10.2022

Změny směrnice S 2013/08 Majetek – evidence, oceňování, odpisování, opravné položky, přeceňování při prodeji (*pdf, 13.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1011/43/R/2022  |  17.10.2022

Schválení dodatku č. 1 smlouvy SM2100000069 s MultiSport Benefit, s.r.o., IČO: 24715298 (*pdf, 13.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1006/42/R/2022  |  10.10.2022

Schválení Dodatku k Rámcové dohodě o poskytování administrace veřejných zakázek SM2000000083 (*pdf, 13.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1004/41/R/2022  |  3.10.2022

Dodatek č. 1 - Změny projektové dokumentace stavby "Novostavba lávky pro pěší přes komunikaci Opatovská ev. č Pha 11- 581 (*pdf, 14.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1003/41/R/2022  |  3.10.2022

Podstatné body shromáždění Společenství vlastníků jednotek Valentova č.p. 1744 (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1002/41/R/2022  |  3.10.2022

Podstatné body shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1568 (*pdf, 13.41 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1001/41/R/2022  |  3.10.2022

Podstatné body shromáždění Společenství vlastníků jednotek Emilie Hyblerové č.p. 524 - 525 - 526 (*pdf, 13.61 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1000/41/R/2022  |  3.10.2022

Schválení kupní smlouvy o odprodej IT techniky členům ZMČ - část 2 (*pdf, 12.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0998/41/R/2022  |  3.10.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bajkonurská č. p. 736 (*pdf, 13.6 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0995/41/R/2022  |  3.10.2022

Bezpečnostní analýza MČ Praha 11 pro rok 2022 (*pdf, 12.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0994/41/R/2022  |  3.10.2022

Výpověď z nájmu bytu panu M.T. a paní R.T. (*pdf, 12.46 KB)

č. usnesení: 0993/41/R/2022  |  3.10.2022

Výpověď z nájmu bytu paní K.K. (*pdf, 12.45 KB)

č. usnesení: 0990/41/R/2022  |  3.10.2022

Podstatné náležitosti Dohody o provedení práce na dobu určitou (*pdf, 14.51 KB)

č. usnesení: 0987/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Z. K. ze sociálních důvodů - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.78 KB)

č. usnesení: 0986/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V. T. ze sociálních důvodů (*pdf, 14.97 KB)

č. usnesení: 0985/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R. P. ze sociálních důvodů - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0984/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. L. ze sociálních důvodů - 14. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.79 KB)

č. usnesení: 0983/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. K. ze sociálních důvodů - 10. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.83 KB)

č. usnesení: 0982/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M .S. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.92 KB)

č. usnesení: 0981/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L. B. ze sociálních důvodů - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 0980/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I. H. ze sociálních důvodů - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.84 KB)

č. usnesení: 0979/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D. B. ze sociálních důvodů - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.11 KB)

č. usnesení: 0978/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s B. V. ze sociálních důvodů - 8. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.18 KB)

č. usnesení: 0977/41/R/2022  |  3.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A. H. ze sociálních důvodů - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.97 KB)

č. usnesení: 0962/39/R/2022  |  19.9.2022

Platební terminály - podstatné náležitosti smlouvy se společností Global Payments s.r.o. (*pdf, 13.51 KB)