Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0264/7/R/2020  |  16.3.2020

Vstup městské části Praha 11 do společnosti AR DELTA, a.s. (*pdf, 14.59 KB)

č. usnesení: 0263/7/R/2020  |  16.3.2020

Podstatné náležitosti smlouvy o zajištění a organizaci Farmářských trhů 2020 (*pdf, 14.52 KB)

č. usnesení: 0262/7/R/2020  |  16.3.2020

Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě č. SM1100000184 ze dne 20.04.2011 na provoz odběrného místa v ul. K Dubu (*pdf, 12.98 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0261/7/R/2020  |  16.3.2020

Seniorská obálka - Oznámení o spolupráci MPSV a MČ Praha 11 a distribuci seniorské obálky (*pdf, 12.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0255/7/R/2020  |  16.3.2020

Žádost M.M. o souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytů s J.B. (*pdf, 15.77 KB)

č. usnesení: 0254/7/R/2020  |  16.3.2020

Zúžení osob nájmu bytu na V.V. (*pdf, 13.99 KB)

č. usnesení: 0253/7/R/2020  |  16.3.2020

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.S. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.5 KB)

č. usnesení: 0252/7/R/2020  |  16.3.2020

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.Š. ve veřejném zájmu - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.38 KB)

č. usnesení: 0251/7/R/2020  |  16.3.2020

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.P. a V.P. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.23 KB)

č. usnesení: 0250/7/R/2020  |  16.3.2020

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s H.T. ve veřejném zájmu – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.47 KB)

č. usnesení: 0249/7/R/2020  |  16.3.2020

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s F.M. – 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.39 KB)

č. usnesení: 0248/7/R/2020  |  16.3.2020

Skončení nájmu bytu s O.S. dohodou (*pdf, 13.95 KB)

č. usnesení: 0247/7/R/2020  |  16.3.2020

Skončení nájmu bytu s P.P. dohodou (*pdf, 13.71 KB)

č. usnesení: 0244/7/R/2020  |  16.3.2020

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3490/5 a 3490/7 v k. ú. Chodov Společenství vlastníků Klapálkova 3121-3124, Praha 4 (*pdf, 13.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0243/7/R/2020  |  16.3.2020

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1209/64 v k. ú. Háje, zájemce společnost GNN prospects s.r.o., IČO 08256462 (*pdf, 13.86 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0241/7/R/2020  |  16.3.2020

Podstatné náležitosti smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1099/2 v k.ú. Háje (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 0238/7/R/2020  |  16.3.2020

Zřízení pracovní skupiny pro průjezdnost IZS ulicemi Jižního Města (*pdf, 13.82 KB)

č. usnesení: 0237/7/R/2020  |  16.3.2020

Pracovní skupina pro participativní rozpočet Spolu za lepší 11 (*pdf, 12.56 KB)

č. usnesení: 0236/7/R/2020  |  16.3.2020

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 14.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0235/7/R/2020  |  16.3.2020

Změny pravidel PRA 2019/01 O cestovních náhradách (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0234/7/R/2020  |  16.3.2020

Schválení smlouvy č. SM2000000146 na zajištění hudebního doprovodu při svatebních obřadech na Chodovské tvrzi (*pdf, 12.8 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0232/7/R/2020  |  16.3.2020

Komise informatiky - jmenování člena (*pdf, 12.3 KB)

č. usnesení: 0231/7/R/2020  |  16.3.2020

Výběr banky za účelem založení 5 nových municipálních kont, podpis smluv (*pdf, 14.09 KB)

č. usnesení: 0225/5/R/2020  |  2.3.2020

Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy (*pdf, 12.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0223/5/R/2020  |  2.3.2020

Realizace akce Přístavba základní školy Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov - vícepráce (*pdf, 13.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0222/5/R/2020  |  2.3.2020

Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 - příkaz objednatele (*pdf, 13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0219/5/R/2020  |  2.3.2020

Schválení objednávky JMM a. s., č. OBJ20/164 (*pdf, 13.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0218/5/R/2020  |  2.3.2020

Jmenování členů hodnotící komise na veřejnou zakázku - ZŠ Mikulova 159, rekonstrukce školní výdejny stravy (*pdf, 14.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0212/5/R/2020  |  2.3.2020

Záměr prodeje pozemků parc. č. 3020/1 a 3020/2 v k. ú. Chodov pro Bytové družstvo DONADO (*pdf, 12.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0211/5/R/2020  |  2.3.2020

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Chodov, ul. 7. května, fyzickým osobám (*pdf, 12.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0210/5/R/2020  |  2.3.2020

Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením - dokumentace pro územní řízení (*pdf, 14.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0209/5/R/2020  |  2.3.2020

Polyfunkční soubor Nový Opatov (*pdf, 14.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0208/5/R/2020  |  2.3.2020

Přijetí peněžního daru 100.000 Kč od fyzické osoby (*pdf, 14.22 KB)

č. usnesení: 0202/5/R/2020  |  2.3.2020

Zřízení veřejných toalet na Praze 11 (*pdf, 12.62 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0201/5/R/2020  |  2.3.2020

Koordinace programu Zdravé město (*pdf, 13.04 KB)

č. usnesení: 0197/5/R/2020  |  2.3.2020

Schválení smlouvy o výpůjčce č. SM2000000112 (hřbitov - kolumbárium) (*pdf, 12.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0196/5/R/2020  |  2.3.2020

Nový Řád veřejného pohřebiště a Ceník hřbitovních služeb (*pdf, 14.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0193/5/R/2020  |  2.3.2020

Změny směrnice S 2019/01 Podpisový řád (*pdf, 12.74 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0192/5/R/2020  |  2.3.2020

Změny směrnice S 2017/03 Zásady Fondu zaměstnavatele (*pdf, 12.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0191/5/R/2020  |  2.3.2020

Smlouva č. SM2000000060 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (*pdf, 12.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0186/4/R/2020  |  17.2.2020

Komise informatiky - rezignace (*pdf, 12.26 KB)

č. usnesení: 0185/4/R/2020  |  17.2.2020

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 27.02.2020 (*pdf, 12.48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0184/4/R/2020  |  17.2.2020

Zřízení přípravné třídy u ZŠ zřízené MČ Praha 11 (*pdf, 13.11 KB)

č. usnesení: 0183/4/R/2020  |  17.2.2020

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mikulova (*pdf, 15 KB)

č. usnesení: 0181/4/R/2020  |  17.2.2020

Naplněnost prvních ročníků v ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11, pro školní rok 2020/2021 (*pdf, 14.91 KB)

č. usnesení: 0179/4/R/2020  |  17.2.2020

Hlasování SVJ Anny Drabíkové č.p. 534-535-878 (*pdf, 13.45 KB)

č. usnesení: 0178/4/R/2020  |  17.2.2020

Žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu MHMP (*pdf, 13.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0171/4/R/2020  |  17.2.2020

Petice za zachování lékařské pohotovosti v Poliklinice Šustova, Praha 11 - P/1/2020 (*pdf, 13.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0169/4/R/2020  |  17.2.2020

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1209/47 v k. ú. Háje (*pdf, 13.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0166/4/R/2020  |  17.2.2020

Záměr pronájmu garážového stání č. 85 v 1. podzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 13.15 KB)

Přílohy usnesení: