Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 1158/48/R/2022  |  14.11.2022

Auditor pro společnost Jihoměstská sociální, a. s., za rok 2022 (*pdf, 13.51 KB)

č. usnesení: 1151/48/R/2022  |  14.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1389 (*pdf, 13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1150/48/R/2022  |  14.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Láskova č. p. 1817-1818-1819 (*pdf, 13.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1149/48/R/2022  |  14.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Ke Kateřinkám č. p. 1392 (*pdf, 13.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1148/48/R/2022  |  14.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Anny Drabíkové č. p. 534-535-878 (*pdf, 13.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1141/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.J a N.J. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.1 KB)

č. usnesení: 1140/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.B a M.B. - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.13 KB)

č. usnesení: 1139/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s H.H. - 1. nájem bytu (*pdf, 14.82 KB)

č. usnesení: 1138/48/R/2022  |  14.11.2022

Skončení nájmu bytu s M.G. dohodou (*pdf, 13.48 KB)

č. usnesení: 1137/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Ž.T. - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.01 KB)

č. usnesení: 1136/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.S. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.91 KB)

č. usnesení: 1135/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s T.S. a J.S. - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.96 KB)

č. usnesení: 1134/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R.P. a R.P. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.77 KB)

č. usnesení: 1133/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.V. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.87 KB)

č. usnesení: 1132/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.Z. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.25 KB)

č. usnesení: 1131/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.V. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.74 KB)

č. usnesení: 1130/48/R/2022  |  14.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.V. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 14.96 KB)

č. usnesení: 1129/48/R/2022  |  14.11.2022

Skončení nájmu bytu s T.S. dohodou (*pdf, 12.98 KB)

č. usnesení: 1128/48/R/2022  |  14.11.2022

Skončení nájmu bytu s B.V. dohodou (*pdf, 13.14 KB)

č. usnesení: 1127/48/R/2022  |  14.11.2022

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za školní rok (*pdf, 13.1 KB)

č. usnesení: 1125/48/R/2022  |  14.11.2022

Střednědobý plán činnosti ÚIAK na roky 2023 - 2026 (*pdf, 12.94 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1119/47/R/2022  |  7.11.2022

Schválení zadávací dokumentace a jmenování členů hodnotící komise pro zadávací řízení "Výpočetní technika 2022" (*pdf, 15.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1115/46/R/2022  |  31.10.2022

Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 08.11.2022 (*pdf, 12.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1114/46/R/2022  |  31.10.2022

Plán zimní údržby na pozemních komunikacích ve svěřené správě MČ Praha 11 pro období 2022/2023 (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1112/46/R/2022  |  31.10.2022

Žádost Bytového družstva Květ čp. 772 - 774 o výmaz předkupního práva (*pdf, 14.6 KB)

č. usnesení: 1108/46/R/2022  |  31.10.2022

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2023 (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1107/46/R/2022  |  31.10.2022

Petice za větší bezpečnost a lepší vzhled na Jižním Městě - Brandlova ulice (*pdf, 13.29 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1103/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. L. ze sociálních důvodů - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.02 KB)

č. usnesení: 1101/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s B. G. ze sociálních důvodů - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 1098/46/R/2022  |  31.10.2022

Odpis nerealizovaných investic evidovaných na účtech 041 a 042 (*pdf, 13.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1096/46/R/2022  |  31.10.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1355-1356 (*pdf, 13.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1079/46/R/2022  |  31.10.2022

Záměr prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 718/1 v k.ú. Háje, pro umístění reklamního zařízení (*pdf, 13.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1077/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.K. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.18 KB)

č. usnesení: 1076/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.D. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.95 KB)

č. usnesení: 1075/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.H. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 1074/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.D. ve veřejném zájmu - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.13 KB)

č. usnesení: 1073/46/R/2022  |  31.10.2022

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 - opětovné zvolení (*pdf, 12.66 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1072/46/R/2022  |  31.10.2022

Zrušení usnesení RMČ č. 0993/41/R/2022 ze dne 03.10.2022 - výpověď z nájmu bytu paní K.K. (*pdf, 12.52 KB)

č. usnesení: 1071/46/R/2022  |  31.10.2022

Návrh výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 11 za měsíc (*pdf, 15.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1069/46/R/2022  |  31.10.2022

Změny směrnice S 2019/03 Realizace procesů a oběhu účetních dokladů v rámci VHČ (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1066/44/R/2022  |  24.10.2022

Dohoda o ukončení smlouvy SM1300000745 uzavřené dne 05.06.2013 mezi MČ a Kabinetem pro standardizaci, o.p.s. (*pdf, 12.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1064/44/R/2022  |  24.10.2022

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele - Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11 (*pdf, 13.85 KB)

Přílohy usnesení: