Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 1255/52/R/2022  |  5.12.2022

Schválení Smlouvy o dílo "Oprava lávky u metra Háje ev. č. Pha 11-553" (*pdf, 12.94 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1253/52/R/2022  |  5.12.2022

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*pdf, 12.8 KB)

č. usnesení: 1248/51/R/2022  |  1.12.2022

Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 2. pololetí (*pdf, 13.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1245/51/R/2022  |  1.12.2022

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 593/3 v k. ú. Háje fyzické osobě (*pdf, 13.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1244/51/R/2022  |  1.12.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 826/7 a 852/1 v k. ú. Háje pro společnost CENTRAL GROUP Háje a. s. (*pdf, 13.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1243/51/R/2022  |  1.12.2022

Změna směrnice S 2017/06 K poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*pdf, 13.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1239/50/R/2022  |  28.11.2022

Skončení nájmu bytu s M.M. dohodou (*pdf, 13.52 KB)

č. usnesení: 1238/50/R/2022  |  28.11.2022

Auditor pro společnost Jihoměstská majetková, a. s., za rok 2022 (*pdf, 13.43 KB)

č. usnesení: 1235/50/R/2022  |  28.11.2022

Rezidence Tatarkova - námitky účastníka řízení (*pdf, 13.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1234/50/R/2022  |  28.11.2022

Rezidence Litochlebský Park - odvolání MČ Praha 11 (*pdf, 13.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1230/50/R/2022  |  28.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Podjavorinské č. p. 1601 (*pdf, 13.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1229/50/R/2022  |  28.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Mikulova č. p. 1571-1572-1573-1574 (*pdf, 13.43 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1228/50/R/2022  |  28.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Majerského č. p. 2034-2035-2036 (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1227/50/R/2022  |  28.11.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Křejpského č. p. 1531 (*pdf, 13.48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1218/50/R/2022  |  28.11.2022

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, nájemce Viet Anh Tran, IČO 17381452 (*pdf, 14.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1206/50/R/2022  |  28.11.2022

Záměr pronájmu části střechy objektu v ulici Křejpského, čp. 1523, Praha 4 (*pdf, 13.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1201/50/R/2022  |  28.11.2022

Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3473/10 v k. ú. Chodov, ul. Divišovská, a ul. Šternovská (*pdf, 13.69 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1199/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.K. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.17 KB)

č. usnesení: 1198/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.19 KB)

č. usnesení: 1197/50/R/2022  |  28.11.2022

Výmaz zástavního práva - M.M. (*pdf, 14.82 KB)

č. usnesení: 1196/50/R/2022  |  28.11.2022

Skončení nájmu bytu s K.M. dohodou (*pdf, 13.97 KB)

č. usnesení: 1194/50/R/2022  |  28.11.2022

Odměny řediteli školy MČ Praha 11 za školní rok 2021/2022 (*pdf, 12.88 KB)

č. usnesení: 1192/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.H. a J.H. (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 1191/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s K. P. (*pdf, 15.21 KB)

č. usnesení: 1190/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.E. (*pdf, 15.28 KB)

č. usnesení: 1189/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.B. (*pdf, 15.35 KB)

č. usnesení: 1188/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s F.V. (*pdf, 15.48 KB)

č. usnesení: 1187/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s E.G. (*pdf, 15.29 KB)

č. usnesení: 1186/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s Č.V. (*pdf, 15.2 KB)

č. usnesení: 1185/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s A.C. (*pdf, 15.21 KB)

č. usnesení: 1183/50/R/2022  |  28.11.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.K. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.08 KB)

č. usnesení: 1180/50/R/2022  |  28.11.2022

Směrnice S 2022/06 Hlasové služby a stanovení limitů hovorného (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1178/50/R/2022  |  28.11.2022

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 12.9 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1176/50/R/2022  |  28.11.2022

Roční plán činnosti Útvaru interního auditu a kontroly pro rok 2023 (*pdf, 13.05 KB)

č. usnesení: 1175/50/R/2022  |  28.11.2022

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 - opětovné zvolení (*pdf, 12.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1174/50/R/2022  |  28.11.2022

Zpráva o činnosti Asociace pro veřejné zakázky (*pdf, 12.92 KB)

č. usnesení: 1171/50/R/2022  |  28.11.2022

Úrok z prodlení úhrady DPH (*pdf, 13.1 KB)