Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 546/00  |  4.10.2000

Koncepční studie Centrum - Opatov, obchodně administrativní centrum, II.etapa (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 545/00  |  4.10.2000

Časový harmonogram přípravy rozpočtu a fin. plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2001 (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 544/99  |  21.1.2000

Zřizovací listina MŠ, Praha 4, Láskova 1803 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 544/00  |  4.10.2000

Rozpočtové opatření č. 43/00 - likvidační zůstatek PTS JM (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 543/99  |  21.1.2000

Žádosti o granty MHMP na rekonstrukce povrchů školních hřišť (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 543/00  |  4.10.2000

Správa vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 11 (*.doc, 83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 542/00  |  4.10.2000

Dohoda o změně termínu ukončení mandátní smlouvy se správní firmou J.N.NOVA, spol. s r.o. (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 541/99  |  21.1.2000

Plnění úkolů z usnesení 1.- 7. Místního zastupitelstva MČ Praha 11 a rozpracovaných dotazů, (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 541/00  |  15.9.2000

Rekonstrukce sportovišť uvnitř atletického oválu v areálu ZŠ Campanus, Praha 4 (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 539/99  |  21.1.2000

Zpráva o činnosti MR za období červenec - září 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 539/00  |  15.9.2000

Výběr projektů v rámci Grantového programu městské části Praha 11 pro rok 2000 na podporu zájmových (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 538/00  |  15.9.2000

Návrh dalšího postupu ve věci objektuSádka (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 537/00  |  15.9.2000

Pojmenování nové ulice na Jižním Městě II (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 536/00  |  15.9.2000

Plnění úkolů z usnesení 13. - 15. ZMZ a rozpracovaných dotazů, připomínek a podnětů členů MZ MČ (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 535/99  |  21.1.2000

Zřizovací listina Kulturního domu Jižní Město - Chodovská tvrz (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 535/00  |  15.9.2000

Směrnice č. 4/2000 - Vymáhání finančních pohledávek městské části Praha 11a pohledávek vzniklých z (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 534/99  |  21.1.2000

Odměny ředitelů ZŠ a MŠ MČ Praha 11 za školní rok 1998/1999 (*.doc, 83.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 533/99  |  21.1.2000

Rozdělení ZŠ, Praha 4, Křejpského 1501, a sloučení MŠ, Praha 4, Chomutovická 1443, a MŠ, (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 532/00  |  15.9.2000

Pronájem garážového stání na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 531/99  |  21.1.2000

Investiční záměr - komunikační propojeníPetýrkova - U Kunratického lesa (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 531/00  |  15.9.2000

Pronájem nebytových prostor v KD Opatov (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 530/99  |  21.1.2000

Koncepční řešení objektů MÚ MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 530/00  |  15.9.2000

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 95 KB)

č. usnesení: 53/99  |  21.1.2000

Vystěhování majetku z restauračních prostor v objektu Opatovská č.p. 1754 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 529/00  |  15.9.2000

Schválení pořadí zájemců z výběrového řízení k uzavření nájemní smlouvy k bytu po neplatiči (*.doc, 85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 528/00  |  15.9.2000

Záměr pronájmu bytu za neregulované nájemné formou výběrového řízení (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 527/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 44/99 - přijetí fin. prostředků od firmy Shell CR, a.s. (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 527/00  |  15.9.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (mimořádná událost) (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 526/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 40/99 - očekávaný vývoj příjmů k 31. 12. 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 526/00  |  15.9.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (poskytnutí náhradního bytu) (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 525/00  |  15.9.2000

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 524/00  |  15.9.2000

Uzavření nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 523/99  |  21.1.2000

Svěření pozemků veřejné zeleně IV. kategorie v k. ú. Chodov - 28. část (*.doc, 84.5 KB)

č. usnesení: 523/00  |  15.9.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 90 KB)

č. usnesení: 522/99  |  21.1.2000

Záměr výstavby garáží u ul. Vojtíškova (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 522/00  |  15.9.2000

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 521/99  |  21.1.2000

Komerčně industriální zóna Chodov (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 521/00  |  15.9.2000

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů ze 16. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha 11, (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 520/99  |  21.1.2000

Návrh opatření ke zprávě policie ČR a MP o činnosti za 1. pololetí 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 520/00  |  15.9.2000

Návrh stanoviska k novele vyhlášky č. 10/2000 Sb. hl. m. Prahy (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 52/99  |  21.1.2000

Soupis majetku firmy Eurowega, s.r.o., v objektu Opatovská č.p. 1754 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 519/99  |  21.1.2000

Organizační změna MÚ MČ Praha 11 (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 518/99  |  21.1.2000

Organizační změny MÚ MČ Praha 11 (*.doc, 85 KB)

č. usnesení: 518/00  |  15.9.2000

Ukončení nájmu z pozemků parc. č. 576/29, 576/73 a 576/74 v k. ú. Háje p. Jiřímu Schusterovi (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 517/99  |  21.1.2000

Organizační změna MÚ MČ Praha 11 (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 517/00  |  15.9.2000

Stanovisko MČ Praha 11 k návrhu vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 516/99  |  21.1.2000

Organizační změna MÚ MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 516/00  |  15.9.2000

Rozpočtové opatření č.42/00 - přijetí daru v roce 2000 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 514/00  |  15.9.2000

Rozpočtové opatření č. 41/00 - protidrogová politika (2. etapa) (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 513/00  |  15.9.2000

Stanovení hospodářských výsledků pro rok 2000 příspěvkových organizací (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 512/99  |  21.1.2000

Doplnění směrnice č.2/1999 o odpisu pohledávek (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 512/00  |  15.9.2000

Návrh I. verze rozpočtu a finančního plánu HČMČ Praha 11 na rok2001 (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 511/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 43/99 - montáž sport. zařízení na dětská hřiště (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 511/00  |  15.9.2000

Schválení odměn ředitelům SZZ JM a CSS Praha - JM (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 510/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 42/99 - navýšení oddílu 31+32 - Vzdělávání (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 510/00  |  15.9.2000

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast pro rok 2000 - III.kolo (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 51/99  |  21.1.2000

Návrh opatření na realizaci závěrů 2. ZMZ MČ Praha 11 ze dne 21. 1. 1999 (*.doc, 85 KB)

č. usnesení: 509/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 39/99 - protidrogová politika (2. etapa) (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 509/00  |  15.9.2000

Grantový program městské části Praha 11 pro oblast protidrogové prevence pro rok 2000 - III.kolo (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 508/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 38/99 - zateplení Tererova 1355 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 508/00  |  1.9.2000

Návrh programu 17. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha 11 dne 21. 9. 2000 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 507/99  |  21.1.2000

Uhrazení závazku Sdruženého zdravotnického zařízení Jižní Město II (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 507/00  |  1.9.2000

Regenerace a opravy panelového bytového domu Bachova č.p. 1566 Praha 4 (*.doc, 84.5 KB)

č. usnesení: 506/99  |  21.1.2000

Osnova pro rozbory hospodaření zdravotnických zařízení MČ Praha 11 (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 505/99  |  21.1.2000

Schválení odměn ředitelům SZZ JM a ÚSS JM (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 504/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 89 KB)

č. usnesení: 503/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 503/00  |  1.9.2000

Pronájem nebytových prostor nad 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 502/99  |  21.1.2000

Správa nemovitého majetku ve vlastnictví hl. města Praha svěřenéhoMČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 502/00  |  1.9.2000

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 501/00  |  1.9.2000

Schválení pořadí zájemců z výběrového řízení k uzavření nájemní smlouvy k bytu po neplatiči (*.doc, 86.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 500/00  |  1.9.2000

Změny ve spádových oblastech základních škol MČ Praha 11 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 50/99  |  21.1.2000

Balonmánie Praha 99ve dnech 17. - 20. června 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 5/99  |  20.1.2000

Převzetí pohledávek za nájemné od MBP, s.p., v likvidaci (*.doc, 78 KB)

č. usnesení: 499/99  |  21.1.2000

Schválení varianty a zahájení rekonstrukce domuŠperlova č.p. 367 (*.doc, 82.5 KB)