Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0158/02  |  8.3.2002

Změna doby nájmu bytů z titulu obecního zájmu (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0157/02  |  8.3.2002

Schválení pořadí zájemců z výběrového řízení k uzavření smluv o nájmu bytu (mladí do 35 let) (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0156/02  |  8.3.2002

Změna doby nájmu bytů (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0155/02  |  8.3.2002

Uzavření smluv o nájmu bytu (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0154/02  |  8.3.2002

Uzavření smlouvy o nájmu bytu azylového bydlení v Brodského ul. čp.1672 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0153/02  |  8.3.2002

Záměr pronájmu bytů formou výběrového řízení (mladým do 35 let) (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0149/02  |  8.3.2002

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Háje společnosti Slavel, spol. s r.o. (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0148/02  |  8.3.2002

Záměr úplatného převodu pozemku v k. ú. Chodov fyzickým osobám (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0146/02  |  8.3.2002

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 26 KB)

č. usnesení: 0142/02  |  8.3.2002

Pravidla pro provozování azylového bytu (*.doc, 24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0141/02  |  8.3.2002

Žádost o vyjmutí objektů Filipova 2013, Babákova 2149, Malenická 1784 a Markušova 1555, Praha 11, z (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0140/02  |  8.3.2002

Grantový program pro oblast protidrogové politiky městské části Praha 11 v roce 2002 - I. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0139/02  |  8.3.2002

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast městské části Praha 11 v roce 2002 - I. kolo (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0138/02  |  8.3.2002

Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2002 v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0137/02  |  8.3.2002

Skladovací hala v areálu Hvožďanská (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0136/02  |  8.3.2002

Garáže asupermarket -Vojtíškova (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0135/02  |  8.3.2002

Studie regenerace Jižního Města (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0133/02  |  8.3.2002

Přísedící Městského soudu v Praze (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0132/02  |  8.3.2002

Změna ve výborech ZMČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0131/02  |  8.3.2002

Přehled o plnění rozpočtu a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0130/02  |  8.3.2002

Rozpočtové opatření č. 1/02 - přesun finančních prostředků ve výdajích z odd. 64 do odd. 51 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0129/02  |  8.3.2002

Doplnění směrnice č. 8/2000 - Podpisový řád (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0128/02  |  8.3.2002

Změna a doplnění textu přílohy č. 1 usnesení č. 560/01 ze dne 26.6.2001 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0124/02  |  6.3.2002

Odpis nedobytných pohledávek (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0123/02  |  6.3.2002

Odpis nedobytných pohledávek (*.doc, 24 KB)

č. usnesení: 0121/02  |  6.3.2002

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 32 KB)

č. usnesení: 0118/02  |  6.3.2002

Uzavření smluv o nájmu bytu v domě zvláštního určení (v DPS) (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0117/02  |  6.3.2002

Záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0116/02  |  6.3.2002

Záměr pronájmu bytů a nebytů, případně celého objektu v ul. Šperlova 367 formou výběrového řízení (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0115/02  |  6.3.2002

Záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení pro mladé do 35 let (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0110/02  |  6.3.2002

Změna Pravidel pro opatřování listin MČ Praha 11 doložkou ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0109/02  |  6.3.2002

Směrnice č. 2/2002 - Majetkoprávní úkony s nemovitým majetkem (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0108/02  |  6.3.2002

Návrh na úhradu oplocení pozemku v k. ú. Chodov (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0104/02  |  6.3.2002

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0103/02  |  6.3.2002

Pracovní skupina pro výběr grantů (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0100/02  |  6.3.2002

Konkurzní řízení na funkci ředitele Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784, Praha 11 (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0098/02  |  6.3.2002

Základová stanice mobilních telefonů (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0097/02  |  6.3.2002

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, konaného dne (*.doc, 24.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0096/02  |  6.3.2002

Zprávy o činnosti komisí Rady MČ Praha 11 za II. pololetí 2001 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0095/02  |  6.3.2002

Doplnění náplní činností komisí (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0094/02  |  6.3.2002

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0093/02  |  6.3.2002

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0090/02  |  5.3.2002

Žádost BD Golem o rekonstrukci střechy (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0089/02  |  5.3.2002

Změna v komisi Rady MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0088/02  |  5.3.2002

Veřejná zakázka - výstava Jižní Město 2002 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0087/02  |  5.3.2002

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0086/02  |  5.3.2002

Realizace usnesení 28. ZMČ Praha 11 ze dne 24.1. 2002 (*.doc, 24.5 KB)

č. usnesení: 0085/02  |  5.3.2002

Stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0084/02  |  5.3.2002

Katalog požadavků obecně prospěšných prací MČ Praha 11 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0083/02  |  5.3.2002

Změna směrnice č. 8/2000 - Podpisový řád (*.doc, 24.5 KB)

č. usnesení: 0082/02  |  5.3.2002

Změny a doplnění směrnice č. 6/2000 - Organizační řád Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0071/02  |  5.3.2002

Změna doby nájmubytů z titulu obecního zájmu (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0070/02  |  5.3.2002

Schválení pořadí zájemců z výběrového řízení k uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0069/02  |  5.3.2002

Změna doby nájmu bytů (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0068/02  |  5.3.2002

Záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0066/02  |  5.3.2002

Majetková příloha zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ, Praha 4, Hroncova 1882, a (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0065/02  |  5.3.2002

Ústav sociální péče Chodov - Donovalská, dokumentace k ÚR (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0064/02  |  5.3.2002

Rozpočet fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 na rok 2002 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0063/02  |  31.1.2002

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 36 KB)

č. usnesení: 0060/02  |  31.1.2002

Stanovení nájemného za garážová stání v obj. č.p. 874, ul. Opatovská (*.doc, 25 KB)