Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 400/15/R/2004  |  3.6.2004

Změna struktury internetových stránek (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 397/15/R/2004  |  3.6.2004

Záměr úplatného převodu pozemků, v k. ú. Chodov, ulice U Stojanu, konkrétnímu zájemci (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 396/15/R/2004  |  3.6.2004

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 9001B/ND uzavřené mezi MČ Praha 11 a právnickou osobou dne 31.10.2001 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 395/15/R/2004  |  3.6.2004

Prodloužení pronájmu pozemku v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 394/15/R/2004  |  3.6.2004

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 393/15/R/2004  |  3.6.2004

Opatření pro správu objektu A. Drabíkové 534, 535, 876 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 392/15/R/2004  |  3.6.2004

Výběrové řízení na ředitele KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4 (*.doc, 42.5 KB)

č. usnesení: 391/15/R/2004  |  3.6.2004

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 385/15/R/2004  |  3.6.2004

Rozpočtové opatření č. 23/04 - volby do Evropského parlamentu (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 384/15/R/2004  |  3.6.2004

Změny směrnice č. 6/2000 Organizační řád (*.doc, 44.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 383/15/R/2004  |  3.6.2004

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 374/13/R/2004  |  19.5.2004

Trojmezí - Chodovec - stanovisko k návrhu změny ÚPn (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 373/13/R/2004  |  19.5.2004

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 372/13/R/2004  |  19.5.2004

Výměna oken za plastová A. Drabíkové 534, 535 a 878 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 370/13/R/2004  |  19.5.2004

Výměna oken za plastová E. Hýblerové 519-526 - vyloučení uchazečů (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 368/13/R/2004  |  19.5.2004

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 90012/N uzavřené mezi MČ Praha 11 a fyzickou osobou dne 5.10.1998 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 367/13/R/2004  |  19.5.2004

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Chodov fyzické osobě (*.doc, 43 KB)

č. usnesení: 364/13/R/2004  |  19.5.2004

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 363/13/R/2004  |  19.5.2004

Žádost o obnovení nájmu bytu (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 362/13/R/2004  |  19.5.2004

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 361/13/R/2004  |  19.5.2004

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury - 2. kolo (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 360/13/R/2004  |  19.5.2004

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu (Mgr. Stanislava Křížová - školnický byt) (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 358/13/R/2004  |  19.5.2004

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy - 2. kolo (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 350/13/R/2004  |  19.5.2004

Posílení fondu reprodukce majetku z rezervního fondu u Centra sociálních služeb Praha - JM (*.doc, 42.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0877/03  |  19.1.2004

Dar od firmy NOEUMONT s.r.o (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0876/03  |  19.1.2004

Změny v komisi RMČ (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0874/03  |  19.1.2004

Novelizace jednacího řádu výboru pro územní rozvoje ZMČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0868/03  |  19.1.2004

Fond podpory regenerace - žádosti o půjčku na rok 2004 (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0867/03  |  19.1.2004

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky uchazeče o veřejnou zakázkuKomplexní údržba a úklid (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0866/03  |  19.1.2004

Vyžádání zadavatele veřejné zakázkyKomplexní údržba a úklidveřejné zeleně a jejího vybavení v (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0865/03  |  19.1.2004

Odstranění vad panelové výstavby, sanace a úprava panelového bytového objektu Tererova 1551, Praha (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0864/03  |  19.1.2004

Sanace a oprava panelového bytového objektu Ke Kateřinkám 1392 Praha 4 - odstranění vad panelové (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0863/03  |  19.1.2004

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Jaroslav Blažek (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0862/03  |  19.1.2004

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0860/03  |  19.1.2004

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0854/03  |  19.1.2004

Revokace usnesení č. 0525/03 ze dne 28.8.2003 (*.doc, 27.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0853/03  |  19.1.2004

Úplatný převod nemovitostí v rámci 8. vlny privatizace bytového fondu na právnickou osobu (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0852/03  |  19.1.2004

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 90012/N uzavřené mezi MČ Praha 11 a fyzickou osobou dne 5. 10. (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0851/03  |  19.1.2004

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 9055/N/06 uzavřené mezi MČ Praha 11 a fyzickou osobou dne (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0849/03  |  19.1.2004

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na pozemky v k. ú. Háje fyzickým osobám (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0843/03  |  19.1.2004

Rozpočet a finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2004 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0349/04  |  8.6.2004

Rozpočtové opatření č. 17/04 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2004 (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0348/04  |  1.6.2004

Energetické audity pro objekty MČ Praha 11 - výběr zhotovitele (PEN-COM, s.r.o.) (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0347/04  |  1.6.2004

Rozpočtové opatření č. 16/04 - finanční dary členům volebních komisí při volbách do Evropského (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0346/04  |  1.6.2004

Rozpočtové opatření č. 14/04 - odvod části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0345/04  |  1.6.2004

Bytové domy a služby Ryšavého, Hrdličkova (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0342/04  |  1.6.2004

Změny v komisích RMČ (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0341/04  |  1.6.2004

Náplně činnosti komisí RMČ (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0333/04  |  1.6.2004

Výměna oken za plastová Křejpského č.p.1504-1510 - vyloučení uchazečů (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0332/04  |  1.6.2004

Výměna oken za plastová A. Drabíkové 534, 535 a 878 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení: