Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0561/20/R/2005  |  23.8.2005

Žádost o prominutí části úroku z prodlení Střední odborné škole, s. r. o. (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0558/20/R/2005  |  23.8.2005

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0557/20/R/2005  |  23.8.2005

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za 1. pololetí 2005 (*.doc, 42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0555/20/R/2005  |  23.8.2005

Rozpočtové opatření č. 73/05 - zvýšení rozpočtu na výstavbu hromadných parkovacích stání v ulici Vojtíškova (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0549/20/R/2005  |  23.8.2005

Rozpočtové opatření č. 58/05 - snížení rozpočtu roku 2005 jako výsledek finančního vypořádání (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0548/20/R/2005  |  23.8.2005

Rozpočtové opatření č. 57/05 - vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2004 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0546/20/R/2005  |  23.8.2005

Příkaz k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 11 v roce 2005 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0544/20/R/2005  |  23.8.2005

Bytový dům Starochodovská -" Navatyp" - dokumentace k ÚR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0543/20/R/2005  |  23.8.2005

Přijetí sponzorského daru PETROS, spol. s r.o. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0542/20/R/2005  |  23.8.2005

Stanovení odměny vedoucímu odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0541/19/R/2005  |  2.8.2005

Regenerace A. Drabíkové 534, 535 a 878 - hodnocení nabídek (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0540/19/R/2005  |  2.8.2005

Změny v komisích RMČ (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0539/19/R/2005  |  2.8.2005

Regenerace A. Drabíkové 534, 535 a 878 - vyloučení uchazeče (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0537/19/R/2005  |  2.8.2005

Oprava lodžií Brandlova 1641 - výběr uchazeče (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0536/19/R/2005  |  2.8.2005

Výměna oken DPS Blatenská 2146 - výběr uchazeče (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0535/19/R/2005  |  2.8.2005

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Chodov, ulice Starochodovská, fyzickým osobám (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0534/19/R/2005  |  2.8.2005

Rekonstrukce obvodového pláště pavilony F1, F2 a atria v ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674 - investiční záměr (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0533/19/R/2005  |  2.8.2005

Změna doby nájmu bytu z titulu obecního zájmu (Sejkotová) (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0532/19/R/2005  |  2.8.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu - Mgr. Jiří Blahout (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0529/19/R/2005  |  2.8.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0527/19/R/2005  |  2.8.2005

Dohoda o výměně bytů - B (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0526/19/R/2005  |  2.8.2005

Dohoda o výměně bytů - A (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0525/19/R/2005  |  2.8.2005

Žádost o prominutí poplatku z prodlení (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0517/19/R/2005  |  2.8.2005

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Chodov fyzické osobě (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0508/19/R/2005  |  2.8.2005

Rozpočtové opatření č. 55/05 - účelová investiční dotace na technické zhodnocení panelové výstavby (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0507/19/R/2005  |  2.8.2005

Rozpočtové opatření č. 54/05 - účelová neinvestiční dotace na vyhrazení pracovního místa (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0505/19/R/2005  |  2.8.2005

Studie dopravy Jižního Města - zadání (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0504/19/R/2005  |  2.8.2005

Vybudování pracovišť pro pořizování biometrických údajů - investiční záměr (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0503/19/R/2005  |  2.8.2005

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0502/19/R/2005  |  2.8.2005

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0501/19/R/2005  |  2.8.2005

Postup vymáhání smluvní pokuty ve věci KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0500/19/R/2005  |  2.8.2005

Návrh nařízení, kterým se vydává tržní řád (*.doc, 44.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0456/17/R/2005  |  21.6.2005

Výpověď části mandátní smlouvy SF CENTRA a.s. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0454/17/R/2005  |  21.6.2005

Oprava lodžií vč. zateplení obvodového pláště JV fasády Láskova 1810-1819 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0453/17/R/2005  |  21.6.2005

Výměna oken DPS Šalounova 2025 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0452/17/R/2005  |  21.6.2005

Výměna oken za plastová v objektu Blatenská 2146 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0451/17/R/2005  |  21.6.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0450/17/R/2005  |  21.6.2005

Žádost o prominutí poplatků z prodlení (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0443/17/R/2005  |  21.6.2005

Záměr výpůčky pozemků v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0441/17/R/2005  |  21.6.2005

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov pro ČESKÝ TELECOM, a.s. (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0440/17/R/2005  |  21.6.2005

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Chodov, ul. Ke Stáčírně, fyzické osobě (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0438/17/R/2005  |  21.6.2005

Jmenování členů školských rad - zástupců zřizovatele (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0437/17/R/2005  |  21.6.2005

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0436/17/R/2005  |  21.6.2005

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Filipova 2013, Praha 4, včetně pozemku (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0435/17/R/2005  |  21.6.2005

Půdní vestavba ZŠ Chodov, 149 00 Praha 4, Květnového vítězství č.p. 57 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0432/17/R/2005  |  21.6.2005

Dostavba tělocvičny ZŠ Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0430/17/R/2005  |  21.6.2005

Poskytnutí daru Hasičské stanici č. 4 - Chodov (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0423/17/R/2005  |  21.6.2005

Areál Chodovec (studie) - Skanska - úprava ÚPn (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0422/17/R/2005  |  21.6.2005

Rekonstrukce kotelny Zdiměřická 1445 na bytový dům (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0421/17/R/2005  |  21.6.2005

Návrh úpravy ÚPn SÚ HMP č. 0309 - Chodovec, upravený návrh (*.doc, 44 KB)