Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0761/27/R/2005  |  15.11.2005

Odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 11 pro rok 2005 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0760/27/R/2005  |  15.11.2005

Třetí úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2005 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0758/27/R/2005  |  15.11.2005

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0757/27/R/2005  |  15.11.2005

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0756/27/R/2005  |  15.11.2005

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0755/27/R/2005  |  15.11.2005

Patrové garáže Roztyly - UNIMEX GROUP (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0754/27/R/2005  |  15.11.2005

Centrum Gate Chodov - Türkova - administrativní budova, studie (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0753/27/R/2005  |  15.11.2005

Curlingová hala Roztyly - záměr (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0751/27/R/2005  |  15.11.2005

Přijetí finančního daru od společnosti BAU plus, a.s. (*.doc, 43 KB)

č. usnesení: 0750/26/R/2005  |  1.11.2005

Doprava v klidu a úprava komunikace ul. Křejpského - vyloučení uchazeče (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0749/26/R/2005  |  1.11.2005

Výstavba hromadných garážových stání v ul. Vojtíškova - výběr uchazeče (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0748/26/R/2005  |  1.11.2005

Zrušení usnesení č. 05/1/Z ze dne 26.11.2002 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0747/26/R/2005  |  1.11.2005

Změna ve finanční komisi (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0746/26/R/2005  |  1.11.2005

Zrušení usnesení č. 686/23/R/2005 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0744/26/R/2005  |  1.11.2005

Změna preambule v nájemní smlouvě č. 9092/N ze dne 30. 6. 1999 s občanským sdružením (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0740/26/R/2005  |  1.11.2005

Dohoda o výměně bytů - A souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0739/26/R/2005  |  1.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu se stávajícími nájemci (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0738/26/R/2005  |  1.11.2005

Uzavření dodatku ke stávající smlouvě o nájmu bytu (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0737/26/R/2005  |  1.11.2005

Personální záležitosti Centra sociálních služeb Praha - Jižní Město (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0736/26/R/2005  |  1.11.2005

Grantový program pro rok 2006 v oblasti kultury (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0734/26/R/2005  |  1.11.2005

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury - 3. kolo (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0733/26/R/2005  |  1.11.2005

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu (Ivo Broum - služební byt v KC Zahrada) (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0727/26/R/2005  |  1.11.2005

Rozpočtové opatření č. 105/05 - finanční dar od společnosti Obchodní centrum, a.s. (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0726/26/R/2005  |  1.11.2005

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za 1. - 3. čtvrtletí 2005 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0725/26/R/2005  |  1.11.2005

Návrh na pověření externího advokáta (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0724/26/R/2005  |  1.11.2005

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0723/26/R/2005  |  1.11.2005

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0721/26/R/2005  |  1.11.2005

Změna přílohy usnesení č. 696/27/R/2004 ze dne 14.10.2004 - náplň činnosti pracovní skupiny pro Azylový dům a DPS (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0720/26/R/2005  |  1.11.2005

Změny směrnice č. 6/2000 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0719/25/R/2005  |  18.10.2005

Dary pro MP a PČR (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0714/25/R/2005  |  18.10.2005

Záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 176/3 v k. ú. Háje fyzickým osobám (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0713/25/R/2005  |  18.10.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0712/25/R/2005  |  18.10.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se stávajícími nájemci (*.doc, 51.5 KB)

č. usnesení: 0710/25/R/2005  |  18.10.2005

Dohoda o výměně bytů - A souhlas jednoho z pronajímatelů (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0708/25/R/2005  |  18.10.2005

Administrativní budova OCÉ Chodovec, dokumentace pro ÚR (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0704/25/R/2005  |  18.10.2005

Poskytnutí finančního daru Domu dětí a mládeže Jižní Město (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0703/25/R/2005  |  18.10.2005

Výpověď z nájmu bytu C (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0702/25/R/2005  |  18.10.2005

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0701/25/R/2005  |  18.10.2005

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0700/25/R/2005  |  18.10.2005

Změny a doplnění směrnice č. 6/2000 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0699/25/R/2005  |  18.10.2005

Návrh nařízení, kterým se stanovuje zákaz reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0697/24/R/2005  |  11.10.2005

Rozpočtové opatření č. 101/05 - odvod části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0696/24/R/2005  |  11.10.2005

Změna návrhu dotačního vztahu hl. m. Prahy k Městské části Praha 11 na rok 2006 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0693/24/R/2005  |  11.10.2005

Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 20.10.2005 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0692/24/R/2005  |  11.10.2005

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro Střední odbornou školu Stříbrského, s. r. o. (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0691/24/R/2005  |  11.10.2005

Mimořádná odměna ředitelkám základních škol MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0687/23/R/2005  |  4.10.2005

Změna ve finančním výboru - rezignace (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0686/23/R/2005  |  4.10.2005

Napojení kanceláře BD Kupeckého 762 na PMS (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0685/23/R/2005  |  4.10.2005

Odvolání šéfredaktorky zpravodaje Klíč (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0683/23/R/2005  |  4.10.2005

Grantový program MČ Praha 11 pro oblast protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2006 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0681/23/R/2005  |  4.10.2005

Grantový program pro oblast protidrogové politiky městské části Praha 11 v roce 2005 - III. kolo (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0680/23/R/2005  |  4.10.2005

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast městské části Praha 11 v roce 2005 - III. kolo (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0678/23/R/2005  |  4.10.2005

Závazky Ing. Iva Svobody- KONT, IČ 13823744 vůči MČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0673/23/R/2005  |  4.10.2005

Žádost Družstva Chodov 1452 Praha se sídlem Praha 4 - Chodov 1452 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0672/23/R/2005  |  4.10.2005

Změna doby nájmu bytu dodatkem (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0671/23/R/2005  |  4.10.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se stávajícím nájemcem (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0670/23/R/2005  |  4.10.2005

Změna doby nájmu bytu - Mgr. Kubíčková (učitelka) (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0666/23/R/2005  |  4.10.2005

Zastavení přijímání žádostí o nájem bytu (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0665/23/R/2005  |  4.10.2005

Služební cesta do Německa - odborná stáž (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0664/23/R/2005  |  4.10.2005

Zřizovací listiny základních škol MČ Praha 11 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0663/23/R/2005  |  4.10.2005

Zřizovací listiny mateřských škol MČ Praha 11 - II. část (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení: