Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0860/30/R/2005  |  13.12.2005

Rozpočtové opatření č. 135/05 - II. úprava fondu zaměstnavatele (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0859/30/R/2005  |  13.12.2005

Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajištění lékařské služby první pomoci (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0858/30/R/2005  |  13.12.2005

Přestavba kotelny Babákova - studie (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0857/30/R/2005  |  13.12.2005

Smlouva o postoupení pohledávky s BD Brod 135 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0856/30/R/2005  |  13.12.2005

Stanovení měsíčního platu vedoucí odboru územního rozvoje Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0855/30/R/2005  |  13.12.2005

Stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0852/30/R/2005  |  13.12.2005

Politika jakosti a Příručka jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0851/29/R/2005  |  29.11.2005

Změny ve finančním výboru - rezignace (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0850/29/R/2005  |  29.11.2005

Finanční spoluúčast MČ na projektu Partnerství 2006 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0849/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - legalizace (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0848/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu se zaměstnancem MOP JM I (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0847/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0846/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se stávajícími nájemci (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0845/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - OS Naděje (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0844/29/R/2005  |  29.11.2005

Byty MHMP pro zaměstnance PČR a MP (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0843/29/R/2005  |  29.11.2005

Byty MHMP - kandidáti navržení komisí pro výchovu a vzdělávání (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0842/29/R/2005  |  29.11.2005

Dohoda o výměně bytů - C souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0841/29/R/2005  |  29.11.2005

Dohoda o výměně bytů - A souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0837/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - František Horváth (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0834/29/R/2005  |  29.11.2005

Umístění sídla organizace ALVIN, s.r.o. (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0832/29/R/2005  |  29.11.2005

Zrušení usnesení č. 06/22/Z/2005 ve věci žádosti o prominutí části úroku z prodlení Střední odborné škole, s. r. o. (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0831/29/R/2005  |  29.11.2005

Výběrové řízení na funkci ředitele Centra sociálních služeb Praha - Jižní Město, Šalounova 2025, Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0830/29/R/2005  |  29.11.2005

Investiční záměr "K Horkám - nový chodník" (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0827/29/R/2005  |  29.11.2005

Rozpočtové opatření č. 130/05 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do oddílu 43 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0822/29/R/2005  |  29.11.2005

Úprava limitu prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha - Jižní Město (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0821/28/R/2005  |  22.11.2005

Rozpočtové opatření č. 131/05 - zvýšení rozpočtu o finanční dar od společnosti BAU plus, a.s. (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0820/28/R/2005  |  22.11.2005

Revokace usnesení ZMČ č.17/23/Z/2005 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0819/28/R/2005  |  22.11.2005

Pronájem KD Opatov (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0818/28/R/2005  |  22.11.2005

Oddlužení SZZ JM I (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0815/27/R/2005  |  15.11.2005

Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 1.12.2005 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0814/27/R/2005  |  15.11.2005

Použití znaku MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0813/27/R/2005  |  15.11.2005

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 23. ZMČ, konaného dne 20.10.2005 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0812/27/R/2005  |  15.11.2005

Změny ve finančním výboru - rezignace (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0810/27/R/2005  |  15.11.2005

Finanční dary členům pracovních skupin za práci ve prospěchMČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0809/27/R/2005  |  15.11.2005

Finanční dary členům komisí RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0808/27/R/2005  |  15.11.2005

Finanční dary členům výborů ZMČ ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0807/27/R/2005  |  15.11.2005

Předání objektu Nad Opatovem 2140 - příloha č. 3 k předávacímu protokolu (účetní a finanční výstupy) (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0806/27/R/2005  |  15.11.2005

Dohoda o výměně bytů - Csouhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0805/27/R/2005  |  15.11.2005

Dohoda o výměně bytů - B souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0804/27/R/2005  |  15.11.2005

Dohoda o výměně bytů - A souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0803/27/R/2005  |  15.11.2005

Byty MHMP - kandidáti navržení komisí pro bytovou problematiku (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0802/27/R/2005  |  15.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0801/27/R/2005  |  15.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu se zaměstnancem Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0795/27/R/2005  |  15.11.2005

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1139/2 v k. ú. Háje pro právnickou osobu (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0794/27/R/2005  |  15.11.2005

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 9001D/N ze dne 21.1.2005 pro fyzickou osobu (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0792/27/R/2005  |  15.11.2005

Záměr budoucího úplatného převodu pozemků v k. ú. Chodov, ul. Cigánkova, právnické osobě (*.doc, 53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0791/27/R/2005  |  15.11.2005

Personální změny v pracovní skupině pro realizaci Dnů Prahy 11 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0790/27/R/2005  |  15.11.2005

Grantový program pro rok 2006 v oblasti sportu a tělovýchovy (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0789/27/R/2005  |  15.11.2005

Příspěvky tělovýchovným organizacím (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0788/27/R/2005  |  15.11.2005

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za školní rok 2004/2005 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0787/27/R/2005  |  15.11.2005

Změna doby nájmu bytu z titulu obecního zájmu (Půlpánovi) (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0785/27/R/2005  |  15.11.2005

Změna doby nájmu bytu z titulu obecního zájmu (Bártová) (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0782/27/R/2005  |  15.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Olga Sejkotová (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0777/27/R/2005  |  15.11.2005

Výstavba hromadných parkovacích stání ul. Vojtíškova (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0769/27/R/2005  |  15.11.2005

Rozpočtové opatření č. 118/05 - účelová neinvestiční dotace na výplatu sociálních dávek (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0768/27/R/2005  |  15.11.2005

Rozpočtové opatření č. 117/05 - zvýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci na obnovu dětských hřišť (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení: