Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0635/22/R/2005  |  20.9.2005

Ukončení nájemní smlouvy č. 9001B/N ve znění dodatků č. 1 a 2 s právnickou osobou (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0634/22/R/2005  |  20.9.2005

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3103/2 v k. ú. Chodov fyzickým osobám (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0633/22/R/2005  |  20.9.2005

Ukončení nájemní smlouvy k pozemkům parc. č. 3103/1, 2, 3 v k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0632/22/R/2005  |  20.9.2005

Návrh dotačního vztahu hl. m. Prahy k Městské části Praha 11 na rok 2006 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0627/22/R/2005  |  20.9.2005

Změna v rejstříku škol - ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0624/22/R/2005  |  20.9.2005

Dostavba tělocvičny ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 - výběr uchazeče (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0623/22/R/2005  |  20.9.2005

Dostavba tělocvičny ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 - vyloučení uchazeče (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0622/22/R/2005  |  20.9.2005

Půdní vestavba ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 - výběr uchazeče (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0620/22/R/2005  |  20.9.2005

Návrh odměny řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení JM I a JM II (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0619/22/R/2005  |  20.9.2005

Jmenování vedoucího ekonomického odboru (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0618/22/R/2005  |  20.9.2005

Jmenování vedoucího odboru školství a kultury (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0617/21/R/2005  |  6.9.2005

Rozpočtové opatření č. 82/05 - dokončení půdní vestavby v ZŠ Chodov - Květnového vítězství 57 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0613/21/R/2005  |  6.9.2005

Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 15.9.2005 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0612/21/R/2005  |  6.9.2005

Změny v komisích RMČ (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0611/21/R/2005  |  6.9.2005

Regenerace Křejpského 1504-1514 - výběr uchazeče (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0610/21/R/2005  |  6.9.2005

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byty (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0606/21/R/2005  |  6.9.2005

Podmínky obchodní veřejné soutěže na úplatný převod pozemků v k. ú. Háje, ul. V Hájích (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0605/21/R/2005  |  6.9.2005

Zřízení věcného břemene na části pozemku v k. ú. Chodov pro ČESKÝ TELECOM, a.s. (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0604/21/R/2005  |  6.9.2005

Záměr nabytí budovy radnice formou zadání veřejné zakázky (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0603/21/R/2005  |  6.9.2005

Rozpočtové opatření č. 86/05 - nástavba tělocvičny ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0601/21/R/2005  |  6.9.2005

Půdní vestavba ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 - vyloučení uchazečů (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0598/21/R/2005  |  6.9.2005

Rozpočtové opatření č. 79/05 - účelová neinvestiční dotace na přípravu opakovaných voleb do Senátu Parlamentu ČR (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0597/21/R/2005  |  6.9.2005

Rozpočtové opatření č. 77/05 - účelová neinvestiční dotace na vyhrazení pracovního místa (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0594/21/R/2005  |  6.9.2005

Rekonstrukce atria v ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0593/21/R/2005  |  6.9.2005

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro YOGI BEAR, s. r. o. (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0592/21/R/2005  |  6.9.2005

Revokace usnesení č. 0556/20/R/2005 - rozpočtové opatření č. 74/05 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0590/21/R/2005  |  6.9.2005

Odvolání likvidátora MBP v Praze 4 Jižní Město - Chodov, s.p., v likvidaci (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0589/21/R/2005  |  6.9.2005

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0588/20/R/2005  |  23.8.2005

Dostavba tělocvičny ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 - vyloučení uchazeče (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0581/20/R/2005  |  23.8.2005

Odpis pohledávky společnosti AGRECO, a.s., IČ 00499684 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0580/20/R/2005  |  23.8.2005

Odpis pohledávky společnosti HELIOS, spol. s r.o., IČ 61853526 (*.doc, 44.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0579/20/R/2005  |  23.8.2005

Odpis nedobytných pohledávek firmy ORIENTAL, spol. s r.o., IČ 45788073 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0578/20/R/2005  |  23.8.2005

Dohoda o výměně bytů - B konečný souhlas (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0577/20/R/2005  |  23.8.2005

Dohoda o výměně bytů - A konečný souhlas (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0574/20/R/2005  |  23.8.2005

Uzavření smluv o nájmu bytu - se stávajícími nájemci (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0573/20/R/2005  |  23.8.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0572/20/R/2005  |  23.8.2005

Návrh MČ Praha 11 na obsazení bytu v DPS Týnská 17 poskytnutého městskou částí Praha 1 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0571/20/R/2005  |  23.8.2005

Změna doby nájmu bytu - dodatek (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0570/20/R/2005  |  23.8.2005

Výměna oken DPS Šalounova 2025 - výběr uchazeče (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0569/20/R/2005  |  23.8.2005

Výměna oken Nad Opatovem 2140 - zrušení výběrového řízení (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0568/20/R/2005  |  23.8.2005

Regenerace Křejpského 1504-1514 - vyloučení uchazečů (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0567/20/R/2005  |  23.8.2005

Regenerace A. Drabíkové 534, 535 a 878 - výběr uchazeče (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0562/20/R/2005  |  23.8.2005

Souhlas s uzavřením dohody o splátkách úroku z prodlení se Střední odbornou školou, s. r. o. (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0561/20/R/2005  |  23.8.2005

Žádost o prominutí části úroku z prodlení Střední odborné škole, s. r. o. (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0558/20/R/2005  |  23.8.2005

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0557/20/R/2005  |  23.8.2005

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za 1. pololetí 2005 (*.doc, 42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0555/20/R/2005  |  23.8.2005

Rozpočtové opatření č. 73/05 - zvýšení rozpočtu na výstavbu hromadných parkovacích stání v ulici Vojtíškova (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0549/20/R/2005  |  23.8.2005

Rozpočtové opatření č. 58/05 - snížení rozpočtu roku 2005 jako výsledek finančního vypořádání (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0548/20/R/2005  |  23.8.2005

Rozpočtové opatření č. 57/05 - vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2004 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0546/20/R/2005  |  23.8.2005

Příkaz k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 11 v roce 2005 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0544/20/R/2005  |  23.8.2005

Bytový dům Starochodovská -" Navatyp" - dokumentace k ÚR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0543/20/R/2005  |  23.8.2005

Přijetí sponzorského daru PETROS, spol. s r.o. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0542/20/R/2005  |  23.8.2005

Stanovení odměny vedoucímu odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0541/19/R/2005  |  2.8.2005

Regenerace A. Drabíkové 534, 535 a 878 - hodnocení nabídek (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0540/19/R/2005  |  2.8.2005

Změny v komisích RMČ (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0539/19/R/2005  |  2.8.2005

Regenerace A. Drabíkové 534, 535 a 878 - vyloučení uchazeče (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0537/19/R/2005  |  2.8.2005

Oprava lodžií Brandlova 1641 - výběr uchazeče (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0536/19/R/2005  |  2.8.2005

Výměna oken DPS Blatenská 2146 - výběr uchazeče (*.doc, 45.5 KB)