Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0261/8/R/2006  |  25.4.2006

Odpis nedobytné pohledávky za firmou ORIENTAL, spol. s r.o., IČ 45788073 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0248/8/R/2006  |  25.4.2006

Rozpočtové opatření č. 20/06 - snížení rozpočtu na platby LSPP (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0247/8/R/2006  |  25.4.2006

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0246/8/R/2006  |  25.4.2006

Stanovení odměn vedoucím odborů a internímu auditorovi Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0245/8/R/2006  |  25.4.2006

Změna směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0244/8/R/2006  |  25.4.2006

Směrnice S 2006/03 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0243/7/R/2006  |  4.4.2006

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 25. ZMČ, konanéhodne 23.3.2006 (*.doc, 58 KB)

č. usnesení: 0242/7/R/2006  |  4.4.2006

Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 20.4.2006 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0240/7/R/2006  |  4.4.2006

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674 - pavilony F1 a F2 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0239/7/R/2006  |  4.4.2006

Žádost o použití znaku a vlajky městské části (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0238/7/R/2006  |  4.4.2006

"Zajištění vybraných činností při vydávání periodického tisku Klíč" (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0236/7/R/2006  |  4.4.2006

Dohoda o výměně bytů č.22 v čp.1512vyjádření posledního z pronajímatelů (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0235/7/R/2006  |  4.4.2006

Dohoda o výměně bytu č.6 v čp.1601vyjádření posledního z pronajímatelů (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0234/7/R/2006  |  4.4.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.14 v čp.1938 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0233/7/R/2006  |  4.4.2006

Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č. 16 v čp. 521 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0232/7/R/2006  |  4.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 123 v čp. 1392 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0230/7/R/2006  |  4.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu rozměrově většímu bytu 2+1, poskytnutému MHMP (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0229/7/R/2006  |  4.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.16 v čp.1388 (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0228/7/R/2006  |  4.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.28 v čp.1567 (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0227/7/R/2006  |  4.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu 2+1, poskytnutému MHMP (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0226/7/R/2006  |  4.4.2006

Narovnání majetkoprávních vztahů mezi MUDr. Jiřinou Machartovou a MČ Praha 11 (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0222/7/R/2006  |  4.4.2006

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 397/3 v k. ú. Chodov fyzickým osobám (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0218/7/R/2006  |  4.4.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1750-03 v objektu č.p. 1750, ul. V Benátkách, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0214/7/R/2006  |  4.4.2006

Odpis pohledávky společnosti AGRECO, a.s., IČ 00499684 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0213/7/R/2006  |  4.4.2006

Odpis pohledávky společnosti HELIOS, spol. s r.o., IČ 61853526 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0212/7/R/2006  |  4.4.2006

Odpis pohledávek firmy ORIENTAL, spol. s r.o., IČ 45788073 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0211/7/R/2006  |  4.4.2006

Odpis pohledávek společnosti Tropicana Drinks, s.r.o., IČ 25105281 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0210/7/R/2006  |  4.4.2006

ve věci souhlasu k odpisu nedobytné pohledávky fyz. osoby Milan Bašek (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0208/7/R/2006  |  4.4.2006

Likvidace nehmotného majetku - převod do užívání (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0207/7/R/2006  |  4.4.2006

Převod správy majetku - květinové věže (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0206/7/R/2006  |  4.4.2006

BD Duha, družstvo - žádost o poskytnutí příspěvku z FPR na r. 2006 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0205/7/R/2006  |  4.4.2006

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 11 pro rok 2006 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0204/7/R/2006  |  4.4.2006

Posílení fondu reprodukce majetku z rezervního fondu u mateřské školy Blatenská 2145 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0203/7/R/2006  |  4.4.2006

Dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci při zajištění lékařské služby první pomoci (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0198/7/R/2006  |  4.4.2006

Změny směrnice č. 1/2004 Kontrolní řád (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0197/7/R/2006  |  4.4.2006

Směrnice S 2006/02 Vybírání plateb v hotovosti (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0196/7/R/2006  |  4.4.2006

Změna směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0195/7/R/2006  |  4.4.2006

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 11 v čp. 1513 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0194/7/R/2006  |  4.4.2006

Regenerace objektu A. Drabíkové (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0193/6/R/2006  |  21.3.2006

Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 23.3.2006 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0192/6/R/2006  |  21.3.2006

Změna v komisích RMČ a v redakční radě Klíče (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0188/6/R/2006  |  21.3.2006

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov pro právnické osoby (*.doc, 59 KB)

č. usnesení: 0184/6/R/2006  |  21.3.2006

Dohoda o ukončení nájmu části střechy objektu č.p. 1601, ul. Podjavorinské, Praha 4 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0180/6/R/2006  |  21.3.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.7 v čp.1985 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0179/6/R/2006  |  21.3.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.77 v čp.736 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0178/6/R/2006  |  21.3.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.16 v čp.1514 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0177/6/R/2006  |  21.3.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.25 v čp.1934 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0176/6/R/2006  |  21.3.2006

Dohoda o společném nájmu bytu č.31 v čp.1390 souhlas pronajímatele bytu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0175/6/R/2006  |  21.3.2006

Dohoda o výměně bytů byt č.30 v čp.1551 - souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0174/6/R/2006  |  21.3.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.124, v čp.736 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0167/6/R/2006  |  21.3.2006

Revokace usnesení č. 29/24/Z/2005 ze dne 15.12.2005 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0166/6/R/2006  |  21.3.2006

Žádost Sdruženého zdravotnického zařízení Jižní Město II o povolení leasingu na zakoupení zdravotnických přístrojů (*.doc, 44.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0165/6/R/2006  |  21.3.2006

Kompletní oprava sociálních zařízení ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0164/6/R/2006  |  21.3.2006

Rekonstrukce varny ZŠ, Donovalská 1684, Praha 4 (*.doc, 43 KB)

č. usnesení: 0162/6/R/2006  |  21.3.2006

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory, včetně pozemku, Filipova 2013, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)