Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0033/2/R/2006  |  24.1.2006

Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2006 - 2. část (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0032/2/R/2006  |  24.1.2006

Byty Milíčov - OMI - dokumentace k ÚR (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0031/2/R/2006  |  24.1.2006

Byty Milíčov - Skanska - dokumentace k ÚR (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0030/2/R/2006  |  24.1.2006

Zřizování nových parkovacích míst pro invalidní občany (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0029/2/R/2006  |  24.1.2006

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0027/2/R/2006  |  24.1.2006

Posílení fondu reprodukce majetku z rezervního fondu Kulturního domu Klubka (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0026/2/R/2006  |  24.1.2006

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0025/2/R/2006  |  24.1.2006

Stanovení měsíčního platu vedoucí ekonomického odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0024/2/R/2006  |  24.1.2006

Změny směrnice č. S 01 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0017/1/R/2006  |  10.1.2006

Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 19.1.2006 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0016/1/R/2006  |  10.1.2006

Změna ve finanančním výboru - rezignace tajemnice (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0015/1/R/2006  |  10.1.2006

Doporučení počtu tříd pro zápis žáků do ZŠ pro školní rok 2006/2007 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0014/1/R/2006  |  10.1.2006

Přidělení bytů z kvóty MHMP (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0013/1/R/2006  |  10.1.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se stávajícím nájemcem (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0012/1/R/2006  |  10.1.2006

Úprava Zásad pro úplatný převod bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0007/1/R/2006  |  10.1.2006

Likvidace hmotného a nehmotného majetku (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0006/1/R/2006  |  10.1.2006

Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2006 - 1. část (*.doc, 63.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0005/1/R/2006  |  10.1.2006

Platební rozkaz - ESSO, s.r.o. (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0003/1/R/2006  |  10.1.2006

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0002/1/R/2006  |  10.1.2006

Stanovení měsíčních platů vedoucím odborů a internímu auditorovi Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0901/31/R/2005  |  20.12.2005

Jmenovité akce pro rok 2006 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0897/31/R/2005  |  20.12.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu se zaměstnanci MP Praha 11 (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0896/31/R/2005  |  20.12.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se stávajícími nájemci (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0895/31/R/2005  |  20.12.2005

Dohoda o výměně bytů - A souhlas jednoho z pronajímatelů (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0894/31/R/2005  |  20.12.2005

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro Střední odbornou školu Stříbrského, s. r. o. (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0893/31/R/2005  |  20.12.2005

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Markušova 1555, Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0892/31/R/2005  |  20.12.2005

Úprava ÚPn SÚ HMP č. 0380, Chodovec - Skanska (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0890/30/R/2005  |  13.12.2005

Dohoda o výměně bytů - F souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0889/30/R/2005  |  13.12.2005

Dohoda o výměně bytů - D souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0888/30/R/2005  |  13.12.2005

Dohoda o výměně bytů - B souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0887/30/R/2005  |  13.12.2005

Dohoda o výměně bytů - C souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0886/30/R/2005  |  13.12.2005

Dohoda o výměně bytů - A souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0884/30/R/2005  |  13.12.2005

Pořadí zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu č.121 v čp.1531 - VŘ do 35 let (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0883/30/R/2005  |  13.12.2005

Změna doby nájmu bytu dodatkem (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0882/30/R/2005  |  13.12.2005

Byt 2+1 MHMP - kandidát navržený komisí pro bytovou problematiku (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0882/23/R/2005  |  4.10.2005

Grantový program MČ Praha 11 pro sociální a zdravotní oblast na rok 2006 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0881/30/R/2005  |  13.12.2005

Ukončení nájmu nemovitosti č.p. 1386, ul. Brandlova, Praha 4, dohodou (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0877/30/R/2005  |  13.12.2005

Podnájem části pozemku parc. č. 2117/342 v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0873/30/R/2005  |  13.12.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Jitka Rousková (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0870/30/R/2005  |  13.12.2005

Rozpočtové opatření č. 144/05 - přesun v oddíle 34; na úhradu darovacích smluv TJ Chodov (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0864/30/R/2005  |  13.12.2005

Rozpočtové opatření č. 138/05 - dotace na výstavbu tělocvičny při ZŠ Chodov, Květnového vítěz. 57 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0860/30/R/2005  |  13.12.2005

Rozpočtové opatření č. 135/05 - II. úprava fondu zaměstnavatele (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0859/30/R/2005  |  13.12.2005

Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajištění lékařské služby první pomoci (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0858/30/R/2005  |  13.12.2005

Přestavba kotelny Babákova - studie (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0857/30/R/2005  |  13.12.2005

Smlouva o postoupení pohledávky s BD Brod 135 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0856/30/R/2005  |  13.12.2005

Stanovení měsíčního platu vedoucí odboru územního rozvoje Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0855/30/R/2005  |  13.12.2005

Stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0852/30/R/2005  |  13.12.2005

Politika jakosti a Příručka jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0851/29/R/2005  |  29.11.2005

Změny ve finančním výboru - rezignace (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0850/29/R/2005  |  29.11.2005

Finanční spoluúčast MČ na projektu Partnerství 2006 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0849/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - legalizace (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0848/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu se zaměstnancem MOP JM I (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0847/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0846/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se stávajícími nájemci (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0845/29/R/2005  |  29.11.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - OS Naděje (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0844/29/R/2005  |  29.11.2005

Byty MHMP pro zaměstnance PČR a MP (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0843/29/R/2005  |  29.11.2005

Byty MHMP - kandidáti navržení komisí pro výchovu a vzdělávání (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0842/29/R/2005  |  29.11.2005

Dohoda o výměně bytů - C souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0841/29/R/2005  |  29.11.2005

Dohoda o výměně bytů - A souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)