Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0362/11/R/2006  |  23.5.2006

Oprava fasády ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0360/11/R/2006  |  23.5.2006

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury - 2. kolo 2006 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0359/11/R/2006  |  23.5.2006

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy - II. kolo (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0358/11/R/2006  |  23.5.2006

Výpověď smluv o nájmu na nebytové prostory v objektu Hrabákova 2001, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0355/11/R/2006  |  23.5.2006

Pravidla pro poskytování příspěvku základním školám pro kustody školních hřišť (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0354/11/R/2006  |  23.5.2006

Revokace usnesení č. 0784/27/R/2005 ze dne 15.11.2005 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0341/11/R/2006  |  23.5.2006

BD Brodského 1671 - 3, Praha 11 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0340/11/R/2006  |  23.5.2006

BD Jeřábkova 1456 - 1457 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0339/11/R/2006  |  23.5.2006

Rozšíření názvu zastávky MHD z " Jarníkova" na " Jarníkova - KC Zahrada" (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0338/11/R/2006  |  23.5.2006

Nabídka společnosti FIO, družstevní záložna, ve věci MBP, s.p. (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0337/11/R/2006  |  23.5.2006

Dohoda o splátkách (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0336/11/R/2006  |  23.5.2006

Stanovení měsíčního platu vedoucí odboru školství a kultury Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0335/11/R/2006  |  23.5.2006

Doplnění směrnice č. 5/2004 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0329/9/R/2006  |  9.5.2006

Jmenování ředitele Centra sociálních služeb Praha - Jižní Město (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0328/9/R/2006  |  9.5.2006

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 26. ZMČ, konanéhodne 20.4.2006 (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0325/9/R/2006  |  9.5.2006

Výstavba hromadných parkovacích stání v ul. Vojtíškova - vyloučení uchazeče (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0324/9/R/2006  |  9.5.2006

Stanovisko k činnosti Bezpečnostně dohledového centra (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0316/9/R/2006  |  9.5.2006

Snížení nájemného v domě v čp. 1504, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0315/9/R/2006  |  9.5.2006

Snížení nájemného v bytě č. 4 v čp. 1506, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0311/9/R/2006  |  9.5.2006

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 49.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0309/9/R/2006  |  9.5.2006

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Háje, ul. Hviezdoslavova, právnické osobě (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0308/9/R/2006  |  9.5.2006

Svěření pozemku parc. č. 519/107 v ul. Mandova v k. ú. Háje (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0307/9/R/2006  |  9.5.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1355-01 a 1355-05 v objektu č.p. 1355, ulice Tererova, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0301/9/R/2006  |  9.5.2006

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro KC Zahrada (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0300/9/R/2006  |  9.5.2006

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro Josefa Selichara (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0299/9/R/2006  |  9.5.2006

Kompletní oprava sociálních zařízení ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0296/9/R/2006  |  9.5.2006

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za 1. čtvrtletí 2006 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0294/9/R/2006  |  9.5.2006

Přijetí finančního daru od společnosti Centrum Praha Jih - Chodov s.r.o. (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0292/8/R/2006  |  25.4.2006

Úprava a zřízení nových kontejnerových stání na tříděný odpad na území JM II (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0291/8/R/2006  |  25.4.2006

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684 - pavilon G včetně krčku (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0290/8/R/2006  |  25.4.2006

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0289/8/R/2006  |  25.4.2006

Změna v kulturní komisi (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0288/8/R/2006  |  25.4.2006

Žádost o použití znaku MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0286/8/R/2006  |  25.4.2006

Regenerace Křejpského 1504-1514dodatek č. 1 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0285/8/R/2006  |  25.4.2006

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0282/8/R/2006  |  25.4.2006

Změna podstatných náležitostí pronájmu pozemků v areálu Schulhoffova 844 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0280/8/R/2006  |  25.4.2006

Rekonstrukce varny ZŠ Donovalská 1684, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0278/8/R/2006  |  25.4.2006

Výběrové řízení na funkci ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení Jižní Město II (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0276/8/R/2006  |  25.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 86 v čp. 1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0274/8/R/2006  |  25.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36 v čp. 1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0270/8/R/2006  |  25.4.2006

Obsazení bytů MHMP žadateli z MČ Praha 11 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0267/8/R/2006  |  25.4.2006

Žádost Bytového družstva A. Malé 767 se sídlem Praha 4 - Háje, A. Malé 767 (*.doc, 47 KB)