Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0456/13/R/2006  |  20.6.2006

Záměr pronájmu části pozemku při Základní škole, Praha 4, Donovalská 1684 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0454/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Babákova 2151-5, družstvo - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0453/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Hviezdoslavova 514 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0452/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Jeřábkova 1458 - 1459 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0451/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Nechvílova 1836, 1837, 1838 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0450/13/R/2006  |  20.6.2006

Brechtova 824-825, BD - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0448/13/R/2006  |  20.6.2006

Stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0445/13/R/2006  |  20.6.2006

Změny směrnice S 2006/03 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0443/13/R/2006  |  20.6.2006

Pokyn zřizovatele příspěvkovým organizacím PO 2006/01 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0441/13/R/2006  |  20.6.2006

Směrnice S 2006/05 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0439/12/R/2006  |  6.6.2006

Vyhlášení soutěže na výrobu televizního zpravodajsko-publicistického pořadu z Prahy 11 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0437/12/R/2006  |  6.6.2006

Návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 15.6.2006 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0436/12/R/2006  |  6.6.2006

Dary pro MP a PČR (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0434/12/R/2006  |  6.6.2006

Úprava a zřízení nových kontejnerových stání na tříděný odpad na území JM II (*.doc, 43 KB)

č. usnesení: 0433/12/R/2006  |  6.6.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1555-04 v objektu č.p.1555, ul. Markušova, Praha 4 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0430/12/R/2006  |  6.6.2006

Zřízení věcných břemen na částech pozemků v k. ú. Chodov pro PREdistribuci, a.s. (*.doc, 53.5 KB)

č. usnesení: 0429/12/R/2006  |  6.6.2006

Zřízení věcných břemen na částech pozemků v k. ú. Chodov pro NAVATYP a.s. (*.doc, 56.5 KB)

č. usnesení: 0428/12/R/2006  |  6.6.2006

Změna doby nájmu bytu č. 1 v čp. 2036, ul. Majerského, k.ú. Chodov (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0425/12/R/2006  |  6.6.2006

Přechod nájmu bytu č.15 v čp.735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0420/12/R/2006  |  6.6.2006

Rozpočtové opatření č. 51/06 - finanční dar od společnosti Centrum Praha Jih - Chodov, s.r.o. (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0418/12/R/2006  |  6.6.2006

Zrušení usnesení č. 0302/9/R/2006 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0412/12/R/2006  |  6.6.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Petr Bálint a Lenka Bálintová (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0411/12/R/2006  |  6.6.2006

Změna doby nájmu bytu - Mgr. Červenka (učitel) (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0410/12/R/2006  |  6.6.2006

Rekonstrukce stávajících ploch na atletickou dráhu s umělým povrchem, dlouhou 250 m, se třemi dráhami na oválu (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0409/12/R/2006  |  6.6.2006

Výstavba bytových jednotek Chodovec - úprava ÚPn hl.m. Prahy (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0408/12/R/2006  |  6.6.2006

Investiční záměr "Markušova ulice - úprava průjezdnosti" (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0407/12/R/2006  |  6.6.2006

Investiční záměr "Starochodovská - nový chodník" (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0406/12/R/2006  |  6.6.2006

Dohoda o splátkách (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0405/12/R/2006  |  6.6.2006

Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byty - dluh do 100.000,- Kč (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0404/12/R/2006  |  6.6.2006

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byty - dluh nad 100.000,- Kč (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0402/12/R/2006  |  6.6.2006

Změny přílohy usnesení RMČ č. 0143/03 ze dne 13.3.2003 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0401/12/R/2006  |  6.6.2006

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0400/12/R/2006  |  6.6.2006

Návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0399/12/R/2006  |  6.6.2006

Směrnice S 2006/03 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0395/11/R/2006  |  23.5.2006

Zrušení usnesení č. 0334/10/R/2006 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0394/11/R/2006  |  23.5.2006

Žádost o použití znaku MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0393/11/R/2006  |  23.5.2006

Žádost o použití znaku MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0392/11/R/2006  |  23.5.2006

Sanace lodžií, výměna zábradlí - Modletická 1388,1389 a 1390 (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0391/11/R/2006  |  23.5.2006

Změna doby nájmu bytu č. 18 v čp. 1935, ul. Šalounova, k.ú. Chodov - prodloužení (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0389/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.95 v čp.736, ulice Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0388/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 42 v čp. 1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0387/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.6 v čp.535, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0386/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.106 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0385/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.30 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0384/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.27 v čp.1601, ul. Podjavorinské, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0383/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26 v čp. 1504, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0381/11/R/2006  |  23.5.2006

Obsazení bytu MHMP žadatelem z MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0377/11/R/2006  |  23.5.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16 v čp. 1513, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0373/11/R/2006  |  23.5.2006

Záměr pronájmu nemovitosti č.p. 1386, ul. Brandlova, Praha 4 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0367/11/R/2006  |  23.5.2006

Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 51.5 KB)

č. usnesení: 0366/11/R/2006  |  23.5.2006

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0365/11/R/2006  |  23.5.2006

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov pro PREdistribuci, a.s. (*.doc, 55.5 KB)