Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0336/11/R/2006  |  23.5.2006

Stanovení měsíčního platu vedoucí odboru školství a kultury Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0335/11/R/2006  |  23.5.2006

Doplnění směrnice č. 5/2004 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0329/9/R/2006  |  9.5.2006

Jmenování ředitele Centra sociálních služeb Praha - Jižní Město (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0328/9/R/2006  |  9.5.2006

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 26. ZMČ, konanéhodne 20.4.2006 (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0325/9/R/2006  |  9.5.2006

Výstavba hromadných parkovacích stání v ul. Vojtíškova - vyloučení uchazeče (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0324/9/R/2006  |  9.5.2006

Stanovisko k činnosti Bezpečnostně dohledového centra (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0316/9/R/2006  |  9.5.2006

Snížení nájemného v domě v čp. 1504, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0315/9/R/2006  |  9.5.2006

Snížení nájemného v bytě č. 4 v čp. 1506, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0311/9/R/2006  |  9.5.2006

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 49.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0309/9/R/2006  |  9.5.2006

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Háje, ul. Hviezdoslavova, právnické osobě (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0308/9/R/2006  |  9.5.2006

Svěření pozemku parc. č. 519/107 v ul. Mandova v k. ú. Háje (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0307/9/R/2006  |  9.5.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1355-01 a 1355-05 v objektu č.p. 1355, ulice Tererova, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0301/9/R/2006  |  9.5.2006

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro KC Zahrada (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0300/9/R/2006  |  9.5.2006

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro Josefa Selichara (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0299/9/R/2006  |  9.5.2006

Kompletní oprava sociálních zařízení ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0296/9/R/2006  |  9.5.2006

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za 1. čtvrtletí 2006 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0294/9/R/2006  |  9.5.2006

Přijetí finančního daru od společnosti Centrum Praha Jih - Chodov s.r.o. (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0292/8/R/2006  |  25.4.2006

Úprava a zřízení nových kontejnerových stání na tříděný odpad na území JM II (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0291/8/R/2006  |  25.4.2006

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684 - pavilon G včetně krčku (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0290/8/R/2006  |  25.4.2006

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0289/8/R/2006  |  25.4.2006

Změna v kulturní komisi (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0288/8/R/2006  |  25.4.2006

Žádost o použití znaku MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0286/8/R/2006  |  25.4.2006

Regenerace Křejpského 1504-1514dodatek č. 1 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0285/8/R/2006  |  25.4.2006

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 za rok 2005 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0282/8/R/2006  |  25.4.2006

Změna podstatných náležitostí pronájmu pozemků v areálu Schulhoffova 844 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0280/8/R/2006  |  25.4.2006

Rekonstrukce varny ZŠ Donovalská 1684, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0278/8/R/2006  |  25.4.2006

Výběrové řízení na funkci ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení Jižní Město II (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0276/8/R/2006  |  25.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 86 v čp. 1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0274/8/R/2006  |  25.4.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36 v čp. 1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0270/8/R/2006  |  25.4.2006

Obsazení bytů MHMP žadateli z MČ Praha 11 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0267/8/R/2006  |  25.4.2006

Žádost Bytového družstva A. Malé 767 se sídlem Praha 4 - Háje, A. Malé 767 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0261/8/R/2006  |  25.4.2006

Odpis nedobytné pohledávky za firmou ORIENTAL, spol. s r.o., IČ 45788073 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0248/8/R/2006  |  25.4.2006

Rozpočtové opatření č. 20/06 - snížení rozpočtu na platby LSPP (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0247/8/R/2006  |  25.4.2006

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0246/8/R/2006  |  25.4.2006

Stanovení odměn vedoucím odborů a internímu auditorovi Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0245/8/R/2006  |  25.4.2006

Změna směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0244/8/R/2006  |  25.4.2006

Směrnice S 2006/03 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0243/7/R/2006  |  4.4.2006

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 25. ZMČ, konanéhodne 23.3.2006 (*.doc, 58 KB)

č. usnesení: 0242/7/R/2006  |  4.4.2006

Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 20.4.2006 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0240/7/R/2006  |  4.4.2006

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674 - pavilony F1 a F2 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0239/7/R/2006  |  4.4.2006

Žádost o použití znaku a vlajky městské části (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0238/7/R/2006  |  4.4.2006

"Zajištění vybraných činností při vydávání periodického tisku Klíč" (*.doc, 47.5 KB)