Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0535/15/R/2006  |  18.7.2006

Záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 2330/8 v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0533/15/R/2006  |  18.7.2006

Úhrada za údržbu zeleně Bytového družstva Lečkova 1515 - 1520 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0532/15/R/2006  |  18.7.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu TESKO II, ul. Stříbrského, Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0530/15/R/2006  |  18.7.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 534-09 a 534-10 v objektu č.p. 534, ulice Anny Drabíkové, Praha 4 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0529/15/R/2006  |  18.7.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1555-04 v objektu č.p.1555, ul. Markušova, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0528/15/R/2006  |  18.7.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č.1763-07, v objektu č.p. 1763, ul. Opatovská, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0527/15/R/2006  |  18.7.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1763-23 v objektu č.p. 1763, ul. Opatovská, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0526/15/R/2006  |  18.7.2006

Úprava a zřízení nových kontejnerových stání na tříděný odpad na území JM II - výběr uchazeče (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0518/15/R/2006  |  18.7.2006

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 49.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0517/15/R/2006  |  18.7.2006

Obytný soubor Chodovec - dokumentace k ÚR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0515/15/R/2006  |  18.7.2006

Podnět na pořízení změny ÚPn hl.m. Prahy - Mírového hnutí - bazén (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0514/15/R/2006  |  18.7.2006

Návrhy zadání změn 07 územního plánu - MČ Praha 11 (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0511/15/R/2006  |  18.7.2006

Měsíční plat ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení JM II (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0510/14/R/2006  |  27.6.2006

Jmenování ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení JM II na dobu určitou (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0509/14/R/2006  |  27.6.2006

Rekonstrukce varny ZŠ Donovalská 1684, Praha 4zadání zakázky-jmenování komise (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0508/14/R/2006  |  27.6.2006

Rekonstrukce varny ZŠ Donovalská 1684, Praha 4- zrušení zakázky (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0506/14/R/2006  |  27.6.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Monika a Tomáš Bálkovi (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0501/14/R/2006  |  27.6.2006

Byt č.20 v čp. 816 a byt č. 11 v čp. 815, ul. Hekrova, k.ú. Háje (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0500/14/R/2006  |  27.6.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 1514, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0497/14/R/2006  |  27.6.2006

Změna v komisi RMČ (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0496/14/R/2006  |  27.6.2006

"Zajištění vybraných činností při vydávání periodického tisku Klíč" (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0491/14/R/2006  |  27.6.2006

Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonech B1, C1 a C2 ZŠ CAMPANUS, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0489/14/R/2006  |  27.6.2006

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro TJ JIŽNÍ MĚSTO CHODOV (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0488/14/R/2006  |  27.6.2006

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0485/14/R/2006  |  27.6.2006

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby rekonstrukce obvodového pláště ZŠ, Praha 4, Mendelova 550 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0483/14/R/2006  |  27.6.2006

Návrh změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy - Revize ÚP SÚ hl.m. Prahy (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0480/14/R/2006  |  27.6.2006

Přijetí finančního daru od spol. Rodamco Česká republika, s.r.o. (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0478/13/R/2006  |  20.6.2006

Nástavba tělocvičny ZŠ Chodov , Květnového vítězství 57, Praha 4 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0477/13/R/2006  |  20.6.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 v čp. 1513, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0476/13/R/2006  |  20.6.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23 v čp. 1384, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0468/13/R/2006  |  20.6.2006

Směrnice S 2006/06 Pronajímání bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0456/13/R/2006  |  20.6.2006

Záměr pronájmu části pozemku při Základní škole, Praha 4, Donovalská 1684 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0454/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Babákova 2151-5, družstvo - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0453/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Hviezdoslavova 514 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0452/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Jeřábkova 1458 - 1459 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0451/13/R/2006  |  20.6.2006

BD Nechvílova 1836, 1837, 1838 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0450/13/R/2006  |  20.6.2006

Brechtova 824-825, BD - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0448/13/R/2006  |  20.6.2006

Stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0445/13/R/2006  |  20.6.2006

Změny směrnice S 2006/03 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0443/13/R/2006  |  20.6.2006

Pokyn zřizovatele příspěvkovým organizacím PO 2006/01 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0441/13/R/2006  |  20.6.2006

Směrnice S 2006/05 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0439/12/R/2006  |  6.6.2006

Vyhlášení soutěže na výrobu televizního zpravodajsko-publicistického pořadu z Prahy 11 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0437/12/R/2006  |  6.6.2006

Návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 15.6.2006 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení: