Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0961/31/R/2006  |  7.12.2006

Stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0960/31/R/2006  |  7.12.2006

Podstatné náležitosti smluv o poskytování právních služeb (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0959/30/R/2006  |  1.12.2006

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 12.12.2006 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0956/30/R/2006  |  1.12.2006

Zrušení usnesení č. 0840/25/R/2006 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0955/30/R/2006  |  1.12.2006

Zrušení usnesení č. 0182/6/R/2006 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0932/30/R/2006  |  1.12.2006

Spor se společností ESSO, spo. s r.o. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0931/30/R/2006  |  1.12.2006

Personální záležitosti Sdruženého zdravotnického zařízení JM II (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0930/30/R/2006  |  1.12.2006

Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0929/30/R/2006  |  1.12.2006

Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0928/29/R/2006  |  29.11.2006

Personální záležitosti Sdruženého zdravotnického zařízení JM II (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0927/29/R/2006  |  29.11.2006

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0926/29/R/2006  |  29.11.2006

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0925/29/R/2006  |  29.11.2006

Zrušení komisí RMČ (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0924/29/R/2006  |  29.11.2006

Podání výpovědi firmě Sat Plus, s.r.o. (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0923/29/R/2006  |  29.11.2006

Příspěvky tělovýchovným organizacím (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0922/29/R/2006  |  29.11.2006

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy - 3. kolo (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0921/29/R/2006  |  29.11.2006

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury - 3. kolo 2006 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0920/29/R/2006  |  29.11.2006

Bytové domy Háje - úprava kódu míry využití území - studie - revokace usnesení (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0915/29/R/2006  |  29.11.2006

Jednací řád Rady městské části Praha 11 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0914/29/R/2006  |  29.11.2006

Působnost členů Rady městské části Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0913/28/R/2006  |  21.11.2006

Jmenování ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení JM II (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0912/28/R/2006  |  21.11.2006

Vícepráce a navýšení ceny stavby "Hromadná parkovací stání v ul. Vojtíškova" - dodatek č.4 smlouvy o dílo (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0910/28/R/2006  |  21.11.2006

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0906/28/R/2006  |  21.11.2006

Dodatek č.2 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.104 v čp.1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0905/28/R/2006  |  21.11.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.53 v čp.1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0904/28/R/2006  |  21.11.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 95 v čp. 1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0903/28/R/2006  |  21.11.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.95 v čp.534, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0902/28/R/2006  |  21.11.2006

Dohoda o společném nájmu bytu č.15 v čp.1509, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0900/28/R/2006  |  21.11.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 57 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov, bytová náhrada (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0897/28/R/2006  |  21.11.2006

Rozpočtové opatření č. 141/06 - oprava kontejnerového stání (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0891/28/R/2006  |  21.11.2006

Rozpočtové opatření č. 140/06 - poskytnutí daru panu Jiřímu Polákovi (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0890/28/R/2006  |  21.11.2006

Rozpočtové opatření č. 138/06 - poskytnutí daru panu Milanu Martiníkovi (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0888/28/R/2006  |  21.11.2006

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0887/27/R/2006  |  14.11.2006

Záměr pronájmu bytu č.135 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje, formou výběrového řízení za smluvní nájemné (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0886/27/R/2006  |  14.11.2006

Záměr pronájmu bytu č.11 v čp.1513, ul. Křejpského, k.ú. Chodov, formou výběrového řízení za smluvní nájemné (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0884/27/R/2006  |  14.11.2006

Obecně závazná vyhláška, o omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v HMP (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0882/27/R/2006  |  14.11.2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, a to příloha č. 5 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0881/27/R/2006  |  14.11.2006

Odvolání členů výborů ZMČ (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0880/27/R/2006  |  14.11.2006

Návrh programu zasedání ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0878/27/R/2006  |  14.11.2006

Revokace usnesení RMČ č. 0721/21/R/2006 (*.doc, 58.5 KB)

č. usnesení: 0877/27/R/2006  |  14.11.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.7 v čp. 735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0876/27/R/2006  |  14.11.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.104 v čp.534, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0875/27/R/2006  |  14.11.2006

Vyhlášení pátého ročníku literární soutěže "O zlatý klíč" (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0872/26/R/2006  |  7.11.2006

Ověřovatelé doložky platnosti právních úkonů (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0869/26/R/2006  |  7.11.2006

Užití státního znaku (*.doc, 43.5 KB)