Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0823/24/R/2006  |  24.10.2006

Jmenování komise pro výběrové řízení na funkci ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení Jižní Město II (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0822/24/R/2006  |  24.10.2006

Změny směrnice S 2003/01 o tvorbě, evidenci a ukládání smluv (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0819/24/R/2006  |  24.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.17 v čp.1815, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0817/24/R/2006  |  24.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.8 v čp.1390, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0816/24/R/2006  |  24.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.27 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0813/24/R/2006  |  24.10.2006

Stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0812/24/R/2006  |  24.10.2006

Stanovení měsíčního platu internímu auditorovi Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0811/24/R/2006  |  24.10.2006

Měsíční plat ředitelek základních škol MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0810/24/R/2006  |  24.10.2006

Byt č.26 v čp.1934, ul. Šalounova, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0808/24/R/2006  |  24.10.2006

Nájemné za bezbariérové prvky v objektech čp. 1949 - 1953, ul. Petýrkova, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0807/24/R/2006  |  24.10.2006

Záměr pronájmu bytu č.26 v čp.1356/6, ul. Tererova, k.ú. Chodov, formou výběrového řízení za smluvní nájemné (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0803/24/R/2006  |  24.10.2006

Dodatky mandátních smluv se SFa úprava nájemného v objektech s hlídací službou (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0802/24/R/2006  |  24.10.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Hrabákova 2001, Praha 4 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0801/24/R/2006  |  24.10.2006

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za 1. - 3. čtvrtletí 2006 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0799/24/R/2006  |  24.10.2006

Odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 11 pro rok 2006 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0798/24/R/2006  |  24.10.2006

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0797/24/R/2006  |  24.10.2006

Rámcová smlouva s exekutorkou (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0795/23/R/2006  |  10.10.2006

Výstavba Jihoměstského parku u Chodovské tvrze - výběr uchazeče (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0794/23/R/2006  |  10.10.2006

Žádost o prominutí dluhu za poskytované služby v nebytovém prostoru Hviezdoslavova 519 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0793/23/R/2006  |  10.10.2006

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 30. ZMČ, konanéhodne 12.9.2006 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0792/23/R/2006  |  10.10.2006

Revokace usnesení RMČ č. 0689/20/R/2006 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0790/23/R/2006  |  10.10.2006

Prodloužení doby výpůjčky částí pozemků v k. ú. Chodov pro právnickou osobu (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0785/23/R/2006  |  10.10.2006

Žadatelka na pronájem bytu HMP, poskytnutého k obsazení MČ Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0784/23/R/2006  |  10.10.2006

Žadatelé na pronájem bytu HMP, poskytnutého k obsazení MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0783/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.10 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0782/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.84 v čp. 534, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0781/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.22 v čp.1507, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0780/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.37 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0779/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.66 v čp.1567, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0778/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.131 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0777/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.44 v čp.1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0776/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.47 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0775/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.14 v čp.1512, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0773/23/R/2006  |  10.10.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.72 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0770/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.18, čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0769/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Patricie Chmelařová (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0768/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Pavla Sobaňská (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0767/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Veronika Jelínková (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0766/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Romana Kvasničková (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0765/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Dušan Blaščák (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0764/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Jiří Kulhánek (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0763/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Jitka Rousková (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0762/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - J. Boháčová (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0761/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Mgr. Janušková (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0760/23/R/2006  |  10.10.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - Mgr. Masáreová (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0759/23/R/2006  |  10.10.2006

Odměny ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol MČ Praha 11 (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0755/23/R/2006  |  10.10.2006

ve věci souhlasu k odprodeji majetku ZŠ Pošepného náměstí (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0754/23/R/2006  |  10.10.2006

Výstavba Jihoměstského parku u Chodovské tvrze - vyloučení uchazečů (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0753/23/R/2006  |  10.10.2006

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0752/23/R/2006  |  10.10.2006

Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byty - dluh nad 100.000,- Kč (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0751/23/R/2006  |  10.10.2006

Žádost o prominutí části dluhu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0750/23/R/2006  |  10.10.2006

Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byty - dluhy do 100.000,- Kč (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0748/23/R/2006  |  10.10.2006

Centrum Opatov - III., IV. a V. etapa - koncepční studie (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0747/23/R/2006  |  10.10.2006

Hromadné garáže ve vnitrobloku ul. Křejpského - Lečkova (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0746/23/R/2006  |  10.10.2006

Posílení fondu reprodukce majetku z rezervního fondu u mateřské školy Hroncova 1882 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0743/23/R/2006  |  10.10.2006

Rozpočtové opatření č. 105/06 - příjem z vrácené dodatečné daně z příjmů za roky 1998-2005 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0737/22/R/2006  |  3.10.2006

Zajištění vybraných činností při vydávání periodického tisku Klíč (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení: