Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0219/9/R/2007  |  21.3.2007

Zrušení pracovní skupiny pro realizaci Dnů Prahy 11 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0218/9/R/2007  |  21.3.2007

Výpověď z nájemní smlouvy č. 9273/N od právnické osoby (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0215/9/R/2007  |  21.3.2007

Revokace usnesení RMČ č. 0122/6/R/2007 (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0205/9/R/2007  |  21.3.2007

Investiční záměr "Rekonstrukce a vybavení veřejně přístupného sportovního hřiště v ul. Hviezdoslavova" (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0204/9/R/2007  |  21.3.2007

Kontejnerová stání na tříděný komunální odpad v oblasti Opatova (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0200/9/R/2007  |  21.3.2007

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č.44, Bachova 1566, Praha 4, ze sociálních důvodů (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0197/9/R/2007  |  21.3.2007

Svěření pozemků v k. ú. Chodov a Háje (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0196/9/R/2007  |  21.3.2007

Rozpočtové opatření č. 8/07 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na protidrogovou prevenci (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0194/9/R/2007  |  21.3.2007

Výpověď z nájmu bytu D (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0193/9/R/2007  |  21.3.2007

Výpověď z nájmu bytu C (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0192/9/R/2007  |  21.3.2007

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0191/9/R/2007  |  21.3.2007

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0189/9/R/2007  |  21.3.2007

Změny směrnice S 2007/01 Podpisový řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0187/8/R/2007  |  12.3.2007

Programové prohlášení Rady městské části Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0186/8/R/2007  |  12.3.2007

Použití znaku MČ Praha 11 - o.s. Múzy dětem (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0181/7/R/2007  |  7.3.2007

Rozpočtové opatření č. 4/2007 - poskytnutí daru škole Modrý klíč (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0178/7/R/2007  |  7.3.2007

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 15.3.2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0168/7/R/2007  |  7.3.2007

Jmenování vedoucího odboru kancelář tajemníka (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0167/7/R/2007  |  7.3.2007

Jmenování vedoucího útvaru interního auditu a kontroly (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0164/7/R/2007  |  7.3.2007

Schválení dohody o smírném vyřešení sporu (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0163/7/R/2007  |  7.3.2007

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0162/7/R/2007  |  7.3.2007

Použití znaku MČ Praha 11- Hospodářská komora hl. m. Prahy (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0161/7/R/2007  |  7.3.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26 v čp. 1507, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0158/7/R/2007  |  7.3.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.72 v čp.1388, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0157/7/R/2007  |  7.3.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.8 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0152/7/R/2007  |  7.3.2007

Byt č.70 v čp.534, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0139/7/R/2007  |  7.3.2007

Rozpočtové opatření č. 3/2007 - dotace na výkon sociálně - právní ochrany dětí (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0137/7/R/2007  |  7.3.2007

Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2012 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0136/7/R/2007  |  7.3.2007

Jmenování ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení JM II (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0134/7/R/2007  |  7.3.2007

Smlouva o vzájemné spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0133/7/R/2007  |  7.3.2007

Poskytnutí finančního daru Hospodářské komoře hl. m. Prahy (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0132/6/R/2007  |  21.2.2007

Výkup Milíčovského lesa a rybníků ze soukromého vlastnictví do majetku hl. m. Prahy (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0131/6/R/2007  |  21.2.2007

Použití znaku MČ Praha 11 - Centrum Chodov (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0130/6/R/2007  |  21.2.2007

Souhlas k provedení stavebních úprav v objektu Filipova 2013, Praha 4 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0128/6/R/2007  |  21.2.2007

Zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0127/6/R/2007  |  21.2.2007

Přijetí finančního daru od společnosti MEDICAMENTUM s.r.o. (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0126/6/R/2007  |  21.2.2007

Pracovní skupiny (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0125/6/R/2007  |  21.2.2007

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů z 3. ZMČ, konaného dne 8.2.2007 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0124/6/R/2007  |  21.2.2007

Vlajka pro Tibet (*.doc, 45 KB)