Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0417/15/R/2007  |  30.5.2007

Rozpočtové opatření č. 30/07 - neinvestiční transfer na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0409/15/R/2007  |  30.5.2007

První úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2007 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0407/15/R/2007  |  30.5.2007

BD Novomeského 690 - 692 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0406/15/R/2007  |  30.5.2007

Nedostatky v provozu MHD v Praze 11 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0405/15/R/2007  |  30.5.2007

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0404/15/R/2007  |  30.5.2007

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0403/15/R/2007  |  30.5.2007

Stanovení odměny vedoucímu odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0402/15/R/2007  |  30.5.2007

Jmenování vedoucího odboru výstavby Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0401/15/R/2007  |  30.5.2007

Změny směrnice S 2007/01 Podpisový řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0400/15/R/2007  |  30.5.2007

Změna směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0398/14/R/2007  |  16.5.2007

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 23.5.2007 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0397/14/R/2007  |  16.5.2007

Pověření starosty k zahájení zadávacích řízení (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0396/14/R/2007  |  16.5.2007

Smlouva o poskytování právních služeb (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0395/14/R/2007  |  16.5.2007

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek ze 5. ZMČ konaného dne 25. 4. 2007 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0393/14/R/2007  |  16.5.2007

Nájem nebytových prostor v objektu Centrum Chodov č.p. 2321 za účelem zřízení okrskové služebny Městské policie hl.m. Prahy (*.doc, 50.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0392/14/R/2007  |  16.5.2007

Soutěž o logo (logotyp) městské části Praha 11 a jmenování hodnotící komise (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0390/14/R/2007  |  16.5.2007

Uzavření nájemní smlouvy k bytu ze sociálních důvodů, č. 148, Bajkonurská 736, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0387/14/R/2007  |  16.5.2007

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.8v čp.1815, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0385/14/R/2007  |  16.5.2007

Byt č.4 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0383/14/R/2007  |  16.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.6 v čp.1512, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0382/14/R/2007  |  16.5.2007

Záměr úplatného převodu pozemků ulice K Jezeru par.č. 536/369,398 občanskému sdružení (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0379/14/R/2007  |  16.5.2007

Prodloužení doby nájmu části pozemku parc. č. 397/3 v k. ú. Chodov fyzickým osobám (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0372/14/R/2007  |  16.5.2007

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro KC Zahrada (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0371/14/R/2007  |  16.5.2007

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ Mendelova 550 - pavilon tělocvičen (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0364/14/R/2007  |  16.5.2007

Rozpočtové opatření č. 20/07 - odvod části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů (VHP) (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0363/14/R/2007  |  16.5.2007

Žádost o poskytnutí finančního daru na činnost Aliance Jihovýchod, o.s. v roce 2007 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0362/14/R/2007  |  16.5.2007

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0361/14/R/2007  |  16.5.2007

Prominutí poplatků z prodlení (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0360/14/R/2007  |  16.5.2007

Stanovení měsíčního platu vedoucímu majetkoprávního odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0357/13/R/2007  |  2.5.2007

Změny v komisích RMČ (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0356/13/R/2007  |  2.5.2007

Změny náplní činnosti komisí RMČ (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0355/13/R/2007  |  2.5.2007

Použití znaku MČ Praha 11 - MŠ Jažlovická (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0350/13/R/2007  |  2.5.2007

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 52.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0348/13/R/2007  |  2.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.91 v čp.1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0347/13/R/2007  |  2.5.2007

Byt č.3 v čp.514, ul. Hviezdoslavova, k.ú. Háje (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0341/13/R/2007  |  2.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.73 v čp.1390, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0339/13/R/2007  |  2.5.2007

Výstavba Jihoměstského parku u Chodovské tvrze (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0337/13/R/2007  |  2.5.2007

Regenerace bytového domu Petýrkova 1949, 1950, 1952, 1953 a garáží Petýrkova 2254 v Praze 4 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0335/13/R/2007  |  2.5.2007

Změna doby nájmu bytu č. 38 v čp.1356/6, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0334/13/R/2007  |  2.5.2007

Změna doby nájmu bytu č. 37 v čp. 1601, ul. Podjavorinské, k. ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0330/13/R/2007  |  2.5.2007

Podnět na pořízení změny ÚPn SÚ hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 3289/1 k.ú. Chodov (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0328/13/R/2007  |  2.5.2007

Hromadné garáže ve vnitrobloku ul. Křejpského - Lečkova - revokace usnesení (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0327/13/R/2007  |  2.5.2007

Odejmutí pozemku parc. č. 479 při ul. U přehrady v k. ú. Háje ze svěřené správy MČ Praha 11 na hl. m. Prahu (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0326/13/R/2007  |  2.5.2007

Úsporný režim u příspěvkových organizací KD v rámci připravované transformace (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0324/13/R/2007  |  2.5.2007

Odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 11, pro rok 2007 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0323/13/R/2007  |  2.5.2007

Rozpočtové opatření č. 18/07 - dotace na regeneraci bytového domu Petýrkova 1949-50 a 1952-53 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0321/13/R/2007  |  2.5.2007

Výběr advokátů a podstatné náležitosti smluv o poskytování právních služeb (*.doc, 57.5 KB)

č. usnesení: 0320/13/R/2007  |  2.5.2007

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu (*.doc, 46 KB)