Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0091/5/R/2007  |  7.2.2007

Změna v kontrolním výboru (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0090/5/R/2007  |  7.2.2007

Změna v komisi RMČ (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0089/5/R/2007  |  7.2.2007

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0087/5/R/2007  |  7.2.2007

Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu č.41.1 v čp.2025, ul. Šalounova, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0079/5/R/2007  |  7.2.2007

Prodloužení doby nájmu části pozemku v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0075/5/R/2007  |  7.2.2007

Projektová dokumentace na Multifunkční sportovní centrum u ZŠ Květnového vítězství č.p. 1554 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0072/5/R/2007  |  7.2.2007

Změna celkové plochy bytu č.1 v čp. 550, ul. Mendelova, k. ú. Háje (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0071/5/R/2007  |  7.2.2007

Ceník hřbitovních služeb (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0069/4/R/2007  |  24.1.2007

Zřízení komise pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérové bytové domy (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0067/4/R/2007  |  24.1.2007

Změny směrnice S 2006/06 Pronajímání bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0066/4/R/2007  |  24.1.2007

Grantový program v oblasti životního prostředí pro rok 2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0065/4/R/2007  |  24.1.2007

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 11 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0064/4/R/2007  |  24.1.2007

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 8.2.2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0061/4/R/2007  |  24.1.2007

Změna doby nájmu bytu č. 48 v čp. 1601, ul. Podjavorinské, k. ú. Chodov (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0057/4/R/2007  |  24.1.2007

Asociace pro veřejné zakázky (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0056/4/R/2007  |  24.1.2007

Grantový program MČ Praha 11 na rok 2007 v oblasti sportu a tělovýchovy (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0055/4/R/2007  |  24.1.2007

Grantový program pro rok 2007 v oblasti kultury (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0053/4/R/2007  |  24.1.2007

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro TJ JIŽNÍ MĚSTO CHODOV (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0047/4/R/2007  |  24.1.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.131 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0045/4/R/2007  |  24.1.2007

Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2007 (*.doc, 57.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0044/4/R/2007  |  24.1.2007

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0043/4/R/2007  |  24.1.2007

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za rok 2006 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0042/4/R/2007  |  24.1.2007

Změny organizační struktury Úřadu městské části Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0039/3/R/2007  |  22.1.2007

Svěření pozemku veřejné zeleně v k.ú. Háje (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0037/2/R/2007  |  17.1.2007

Projektová dokumentace na Multifunkční sportovní centrum u ZŠ Květnového vítězství - jmenování komise (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0034/2/R/2007  |  17.1.2007

Opakovaný záměr pronájmu nemovitosti - hromadných garáží v ulici Vojtíškova, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0033/2/R/2007  |  17.1.2007

Použití loga MČ Praha 11 Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0032/2/R/2007  |  17.1.2007

Odměny členům výborů ZMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2006 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0031/2/R/2007  |  17.1.2007

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0024/2/R/2007  |  17.1.2007

Stanovení odměny vedoucímu odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0022/1/R/2007  |  10.1.2007

Směrnice S 2007/01 Podpisový řád (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0020/1/R/2007  |  10.1.2007

Záštita při pořádání Mezinárodního turnaje Czech Squash Junior Open (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0019/1/R/2007  |  10.1.2007

Užívání závěsného znaku (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0018/1/R/2007  |  10.1.2007

Finanční dary členům komisí RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2006 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0016/1/R/2007  |  10.1.2007

Žádosti o úplatný převod bytových domů v ulici Láskova č.p. 1810-1812, 1814-1816 a 1817-1819 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0011/1/R/2007  |  10.1.2007

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.68 v čp.1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0009/1/R/2007  |  10.1.2007

Grantový program MČ Praha 11 pro oblast protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2007 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0008/1/R/2007  |  10.1.2007

Grantový program MČ Praha 11 pro sociální a zdravotní oblast na rok 2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0007/1/R/2007  |  10.1.2007

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0006/1/R/2007  |  10.1.2007

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0005/1/R/2007  |  10.1.2007

Dohoda o splátkách (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0004/1/R/2007  |  10.1.2007

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0003/1/R/2007  |  10.1.2007

Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0002/1/R/2007  |  10.1.2007

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0001/1/R/2007  |  10.1.2007

Jmenování vedoucího odboru státní sociální podpory (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 1042/33/R/2006  |  20.12.2006

Podstatné náležitosti smlouvy o poskytování právních služeb (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 1039/33/R/2006  |  20.12.2006

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů z 2. ZMČ, konaného dne 12. 12. 2006 (*.doc, 56 KB)

č. usnesení: 1038/33/R/2006  |  20.12.2006

Pochozí zóna Háje - spoluvlastníci (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 1037/33/R/2006  |  20.12.2006

Záměr pronájmu nemovitosti - hromadných garáží v ulici Vojtíškova, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení: