Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0519/17/R/2007  |  13.6.2007

Přijetí finančního daru od společnosti Dolmen TATARKOVA a.s. (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0514/16/R/2007  |  12.6.2007

Záštita projektu "Aby bylo na Zemi milo" (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0513/16/R/2007  |  12.6.2007

Změna ve výborech (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0512/16/R/2007  |  12.6.2007

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ Mendelova - pavilon tělocvičen (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0509/16/R/2007  |  12.6.2007

Rozpočtové opatření č. 44/07 - dotace na rekonstrukci dětských hřišť a pískovišť (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0505/16/R/2007  |  12.6.2007

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek ze 6. ZMČkonaného dne 23. 5. 2007 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0504/16/R/2007  |  12.6.2007

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 14.6.2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0493/16/R/2007  |  12.6.2007

Zrušení záměru pronájmu objektu č.p. 367, ul. Šperlova, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0488/16/R/2007  |  12.6.2007

Odstoupení právnické osoby od nájemní smlouvy č. 9077/N ze dne 13.6.2000 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0485/16/R/2007  |  12.6.2007

"Zajištění školních pobytů v přírodě pro děti z Městské části Praha 11 v přírodě" - vyloučení a výběr (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0484/16/R/2007  |  12.6.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1, v čp.1751, ul. V Benátkách, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0483/16/R/2007  |  12.6.2007

Odměna řediteli základní školy MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0482/16/R/2007  |  12.6.2007

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro TJ JIŽNÍ MĚSTO CHODOV (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0480/16/R/2007  |  12.6.2007

Posílení fondu reprodukce majetku z rezervního fonduu základní školy Mendelova 550 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0473/16/R/2007  |  12.6.2007

Návrh změn vlny 06 ÚPn SÚ hl.m. Prahy (*.doc, 49.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0472/16/R/2007  |  12.6.2007

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0471/16/R/2007  |  12.6.2007

Jmenování vedoucího živnostenského odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0470/16/R/2007  |  12.6.2007

Stanovení měsíčního platu vedoucímu odboru vnitřních věcí Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0466/15/R/2007  |  30.5.2007

Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0463/15/R/2007  |  30.5.2007

Konference "Flexicurity" (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0462/15/R/2007  |  30.5.2007

Podnět na pořízení změny ÚPn SÚ hl.m. Prahy - Ryšavého, Komárkova, Hrdličkova (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0458/15/R/2007  |  30.5.2007

Regenerace mateřských škol MČ Praha 11 - schválení komise (*.doc, 44.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0455/15/R/2007  |  30.5.2007

Změna ve finanční komisi (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0454/15/R/2007  |  30.5.2007

Snížení smluvního nájemného v bytě č.4 v čp.1506, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0453/15/R/2007  |  30.5.2007

Přechod nájmu bytu č.11 v čp.1815, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0452/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.26 v čp.1504, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0451/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.6 v čp.535, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0450/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.14 v čp.1512, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0449/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.27 v čp.1601, ul. Podjavorinské, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0448/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.3 v čp.1812, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0447/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.96 v čp.1641, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0446/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.18 v čp.1567, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0445/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.7 v čp.535, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0444/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.7 v čp.1513, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0442/15/R/2007  |  30.5.2007

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.16v čp.1814, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0440/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.7 v čp.1355/4, ul. Tererova 1355/4, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0432/15/R/2007  |  30.5.2007

Zrušení věcného předkupního práva ve prospěch MČ Praha 11 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0431/15/R/2007  |  30.5.2007

Změny směrnice S 1999/02 Odpis pohledávek MČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0429/15/R/2007  |  30.5.2007

Záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 529,6 m2 v objektu č.p. 2126, ulice Květnového vítězství, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0428/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy k bytu č. 4 v čp.522, ul. Emílie Hýblerové, k.ú.Háje (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0426/15/R/2007  |  30.5.2007

Mimořádná odměna ředitelům škol MČ Praha 11 (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0425/15/R/2007  |  30.5.2007

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za rok 2006 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0424/15/R/2007  |  30.5.2007

Služební cesta do Švýcarska - odborná stáž (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0423/15/R/2007  |  30.5.2007

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 za rok 2006 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0422/15/R/2007  |  30.5.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 66, Petýrkova 1952 (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0420/15/R/2007  |  30.5.2007

Navýšení úhrady lékařům za specifické zdravotní výkony (*.doc, 46.5 KB)