Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0293/11/R/2007  |  16.4.2007

Poskytnutí daru za práci ve prospěch MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0292/11/R/2007  |  16.4.2007

Pověření starosty k zahájení zadávacího řízení - A (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0291/11/R/2007  |  16.4.2007

Pověření starosty k zahájení zadávacího řízení - B (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0289/11/R/2007  |  16.4.2007

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro Josefa Selichara (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0288/11/R/2007  |  16.4.2007

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy - I. kolo 2007 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0287/11/R/2007  |  16.4.2007

Kulturní politika Městské části Praha 11 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0286/11/R/2007  |  16.4.2007

Vyjmutí služebního bytu 3+1 v čp.1930, ul. Šustova, k.ú. Chodov, pro zřízení ubytovny (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0285/11/R/2007  |  16.4.2007

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 0620-01 v objektu č.p. 620, ul. Květnového vítězství, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0282/11/R/2007  |  16.4.2007

Opakovaný záměr pronájmu objektu č.p. 367, ul. Šperlova, včetně pozemků parc. č. 1658 a 1659 v k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0281/11/R/2007  |  16.4.2007

Zrušení usnesení č. 0727/21/R/2006 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0274/11/R/2007  |  16.4.2007

Založení akciové společnosti 1. JIHOMĚSTSKÁ, a.s. (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0273/11/R/2007  |  16.4.2007

K návrhu na založení obecně prospěšné společnosti "Kulturní Jižní Město o.p.s." (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0272/11/R/2007  |  16.4.2007

Svěření pozemků parkovišť Horní Roztyly v k.ú. Chodov (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0271/11/R/2007  |  16.4.2007

Sběrný dvůr pro komunální odpad na území Jižního Města (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0270/11/R/2007  |  16.4.2007

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0269/11/R/2007  |  16.4.2007

Schválení mimořádného termínu pro uzavírání manželství dne 7.7.2007 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0268/11/R/2007  |  16.4.2007

Změny organizační struktury Úřadu městské části Praha 11 a změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0263/10/R/2007  |  4.4.2007

Náplň činnosti komise pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérové bytové domy (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0262/10/R/2007  |  4.4.2007

Žaloba o náhradu škody (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0261/10/R/2007  |  4.4.2007

Změna jednacího řádu výborů ZMČ (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0260/10/R/2007  |  4.4.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.127 v čp.735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0259/10/R/2007  |  4.4.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.15 v čp.1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0258/10/R/2007  |  4.4.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1 v čp.1744, ul. Valentova, k.ú. Chodov (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0254/10/R/2007  |  4.4.2007

Prodloužení doby výpůjčky částí pozemků v k. ú. Chodov pro právnickou osobu (*.doc, 53 KB)

č. usnesení: 0248/10/R/2007  |  4.4.2007

Schválení výjimek z počtu dětí v mateřských školách MČ Praha 11 pro školní rok 2007/2008 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0247/10/R/2007  |  4.4.2007

Změna doby nájmu bytu č. 71 v čp. 1566, ul. Bachova, k. ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0245/10/R/2007  |  4.4.2007

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury - I. kolo 2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0244/10/R/2007  |  4.4.2007

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 v roce 2007 - I. kolo (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0243/10/R/2007  |  4.4.2007

Grantový program pro oblast protidrogové politiky MČ Praha 11 v roce 2007 - I. kolo (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0242/10/R/2007  |  4.4.2007

Grantový program v oblasti životního prostředí pro rok 2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0241/10/R/2007  |  4.4.2007

BD Tererova 1358/12 - předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0240/10/R/2007  |  4.4.2007

PALAS ATHENA - nástavba polikliniky ul. Hviezdoslavova č.p. 509 - studie (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0239/10/R/2007  |  4.4.2007

Svěření pozemku parc. č. 3336/139 v k. ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0238/10/R/2007  |  4.4.2007

Změna účelu využití investičních finančních prostředků CSS P-JM (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0235/10/R/2007  |  4.4.2007

Ostraha objektů MČ Praha 11 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0233/10/R/2007  |  4.4.2007

Stanovení měsíčního platu vedoucímu odboru správy majetku Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0232/10/R/2007  |  4.4.2007

Dohoda o odpuštění závazku (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0231/10/R/2007  |  4.4.2007

Změny směrnice S 2002/05 O oběhu a přezkušování účetních dokladů (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0230/10/R/2007  |  4.4.2007

Změna směrnice S 2006/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0229/9/R/2007  |  21.3.2007

Žádost o souhlas s jednodenní zahraniční cestou ředitele CSSP-JM a manažerky CSSP-JM (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0228/9/R/2007  |  21.3.2007

Výstavba jihoměstského parku u Chodovské tvrze (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0227/9/R/2007  |  21.3.2007

PASPORTIZACE BYTŮ SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0225/9/R/2007  |  21.3.2007

Žadatelé na podnájem bytů HMP (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0224/9/R/2007  |  21.3.2007

Změna v komisích RMČ - doplnění členů (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0221/9/R/2007  |  21.3.2007

Změna podstatných náležitostí pronájmu pozemků v areálu Schulhoffova 844 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0220/9/R/2007  |  21.3.2007

Změny v rejstříku škol - MŠ, Praha 4, Janouchova 671, a MŠ, Praha 4, Křejpského 1503 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0219/9/R/2007  |  21.3.2007

Zrušení pracovní skupiny pro realizaci Dnů Prahy 11 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0218/9/R/2007  |  21.3.2007

Výpověď z nájemní smlouvy č. 9273/N od právnické osoby (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0215/9/R/2007  |  21.3.2007

Revokace usnesení RMČ č. 0122/6/R/2007 (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0205/9/R/2007  |  21.3.2007

Investiční záměr "Rekonstrukce a vybavení veřejně přístupného sportovního hřiště v ul. Hviezdoslavova" (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0204/9/R/2007  |  21.3.2007

Kontejnerová stání na tříděný komunální odpad v oblasti Opatova (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0200/9/R/2007  |  21.3.2007

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č.44, Bachova 1566, Praha 4, ze sociálních důvodů (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0197/9/R/2007  |  21.3.2007

Svěření pozemků v k. ú. Chodov a Háje (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0196/9/R/2007  |  21.3.2007

Rozpočtové opatření č. 8/07 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na protidrogovou prevenci (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0194/9/R/2007  |  21.3.2007

Výpověď z nájmu bytu D (*.doc, 45.5 KB)