Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0693/21/R/2007  |  27.8.2007

Novostavba bytových domů - Chodovec - úprava ÚPn č. U 0568 v k.ú. Chodov (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0692/21/R/2007  |  27.8.2007

Klapálkova - Milínská - úprava změny ÚPn hl.m. Prahy č. Z 1567/07 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0691/21/R/2007  |  27.8.2007

SG SOUTH PARK - podnět na změnu ÚPn SÚ hl.m. Prahy v bývalém areálu AGMECO (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0690/21/R/2007  |  27.8.2007

Administrativní objekt Praha - Roztyly - vyjádření ke zjišťovacímu řízení (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0688/21/R/2007  |  27.8.2007

Rozpočtové opatření č. 73/07 - sídlo Městské policie hl. m. Prahy, Markušova 1555 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0686/21/R/2007  |  27.8.2007

Záměr převodu kupní ceny (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0685/21/R/2007  |  27.8.2007

Doplnění jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 11 (*.doc, 49.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0682/20/R/2007  |  13.8.2007

Soutěž o logo (logotyp) městské části Praha 11 (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0672/20/R/2007  |  13.8.2007

Rozpočtové opatření č. 70/07 - dotace na krytí nákladů v souvislosti s výkonem agendy sociálně - právní ochrany dětí (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0671/20/R/2007  |  13.8.2007

Změny v komisích RMČ (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0670/20/R/2007  |  13.8.2007

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0659/20/R/2007  |  13.8.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.115 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0657/20/R/2007  |  13.8.2007

Byt č.67 v čp.1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0638/20/R/2007  |  13.8.2007

Uzavření nájemní smlouvy k bytu ze sociálních důvodů , č. 194 Bajkonurská 736, Praha 4 (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0636/20/R/2007  |  13.8.2007

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy - II. kolo r. 2007 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0635/20/R/2007  |  13.8.2007

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury - II. kolo 2007 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0633/20/R/2007  |  13.8.2007

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674 - pavilon A2 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0632/20/R/2007  |  13.8.2007

Rozpočtové opatření č. 69/07 - finanční dar ZOO hl. m. Prahy - adopce zvířete (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0631/20/R/2007  |  13.8.2007

Rozpočtové opatření č. 68/07 - pastva a přezimování zvířat na území MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0628/20/R/2007  |  13.8.2007

Rozpočtové opatření č. 64/07 - příjem z vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2006 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0627/20/R/2007  |  13.8.2007

Rozpočtové opatření č. 63/07 - finanční vypořádání za rok 2006 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0622/20/R/2007  |  13.8.2007

Příkaz k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 11 v roce 2007 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0620/20/R/2007  |  13.8.2007

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0619/20/R/2007  |  13.8.2007

Pověření starosty k zahájení zadávacího řízení - B (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0618/20/R/2007  |  13.8.2007

Pověření starosty k zahájení zadávacího řízení - A (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0617/20/R/2007  |  13.8.2007

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0616/20/R/2007  |  13.8.2007

Schválení odměny za výkon funkce členů orgánů obchodní společnosti (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0615/20/R/2007  |  8.8.2007

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0609/19/R/2007  |  18.7.2007

Smlouva o započtení (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0606/19/R/2007  |  18.7.2007

Zpráva o činnosti správní rady - KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0605/19/R/2007  |  18.7.2007

Investiční záměr "Úprava veřejného prostranství v ul. Láskova" (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0604/19/R/2007  |  18.7.2007

Optimalizace počtu veřejně přístupných sportovních hřišť na území MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0601/19/R/2007  |  18.7.2007

Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti č.p. 2333 v ulici Vojtíškova, Praha 4 (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0600/19/R/2007  |  18.7.2007

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1754-03 v objektu č.p. 1754, ulice Opatovská, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0599/19/R/2007  |  18.7.2007

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1750-05 v objektu č.p. 1750, ul. V Benátkách, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0597/19/R/2007  |  18.7.2007

Dohoda o provedení stavby pro právnickou osobu (*.doc, 48.5 KB)