Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0501/14/R/2008  |  16.6.2008

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1763-18 v objektu č.p. 1763, ulice Opatovská, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0499/14/R/2008  |  16.6.2008

Revokace usnesení RMČ č. 0438/12/R/2008 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0498/14/R/2008  |  16.6.2008

Revokace usnesení RMČ č. 0404/12/R/2008 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0496/14/R/2008  |  16.6.2008

Změna v komisi RMČ (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0495/14/R/2008  |  16.6.2008

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.79v čp.1641, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0494/14/R/2008  |  16.6.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1 v čp.1385, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0486/14/R/2008  |  16.6.2008

Záměr prodeje objektu čp. 955 v ul. Anežky Malé bez pozemku fyzické osobě (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0485/14/R/2008  |  16.6.2008

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro Jihoměstskou majetkovou a. s. (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0484/14/R/2008  |  16.6.2008

Souhlas k uzavření podnájemních smluv (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0483/14/R/2008  |  16.6.2008

Uzavření smlouvy o nájmu s Jihoměstskou majetkovou a. s. (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0480/14/R/2008  |  16.6.2008

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0479/14/R/2008  |  16.6.2008

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0478/14/R/2008  |  16.6.2008

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0477/14/R/2008  |  16.6.2008

Prominutí poplatků z prodlení (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0475/14/R/2008  |  16.6.2008

Návrh odměny řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení JM II (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0474/14/R/2008  |  16.6.2008

Návrh odměny řediteli Centra sociálních služeb Praha Jižní Město (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0472/14/R/2008  |  16.6.2008

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0468/13/R/2008  |  4.6.2008

Změna zásad upravujících povinnosti akciových společností (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0467/13/R/2008  |  4.6.2008

Volba dozorčí rady 1.JIHOMĚSTSKÉ a.s. (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0466/13/R/2008  |  4.6.2008

Záměr pronájmu objektu č.p. 2001, ulice Hrabákova a pozemku parc. č. 3341/46, vše v k. ú. Chodov (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0465/13/R/2008  |  4.6.2008

Záměr pronájmu objektu č.p. 1662, ulice Donovalská, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0464/13/R/2008  |  4.6.2008

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3341/45 v k. ú. Chodov (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0461/13/R/2008  |  4.6.2008

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 16.6.2008 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0460/13/R/2008  |  4.6.2008

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek ze 14. ZMČ, konaného dne 22. 5. 2008 (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0454/13/R/2008  |  4.6.2008

Rozpočtové opatření č. 46/08 - zvýšení rozpočtu převodem z privatizace; na kompenzaci vložených investic (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0452/13/R/2008  |  4.6.2008

Rozpočtové opatření č. 39/08 - projekt Systém integrované sociální intervence (SISI) (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0450/13/R/2008  |  4.6.2008

Dodatek č.2 - Regenerace bytových objektů Petýrkova 1949,1950,1952,1953 a garážového objektu Petýrkova 2254 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0444/12/R/2008  |  28.5.2008

Obecně závazná vyhláška k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0443/12/R/2008  |  28.5.2008

První úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2008 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0442/12/R/2008  |  28.5.2008

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0441/12/R/2008  |  28.5.2008

Změna celkové plochy bytu č.20 v čp.1514, ul. Křejpského 1514, k. ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0440/12/R/2008  |  28.5.2008

Byt č.6 v čp.1814, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0435/12/R/2008  |  28.5.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.15 v čp.1505, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0430/12/R/2008  |  28.5.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.9 v čp.2039, ul. Majerského, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0429/12/R/2008  |  28.5.2008

Byt č.44 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0428/12/R/2008  |  28.5.2008

Změny v komisích RMČ (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0427/12/R/2008  |  28.5.2008

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0406/12/R/2008  |  28.5.2008

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.131v čp.735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*.doc, 49 KB)