Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0828/22/R/2008  |  22.10.2008

Druhá úprava finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2008 a rozpočtové opatření č. 110/08 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0827/22/R/2008  |  22.10.2008

Úprava ÚPn SÚ hl.m. Prahy č. U 0696 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0826/22/R/2008  |  22.10.2008

Služební cesty - exkurze do Berlína (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0825/22/R/2008  |  22.10.2008

Grafická úprava a struktura webových stránek městské části Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0819/21/R/2008  |  8.10.2008

Rozpočtové opatření č. 105/08 - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga, další speciální péči a pomůcky (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0817/21/R/2008  |  8.10.2008

Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0815/21/R/2008  |  8.10.2008

Uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu č.150 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 54.5 KB)

č. usnesení: 0814/21/R/2008  |  8.10.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.44 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 53 KB)

č. usnesení: 0813/21/R/2008  |  8.10.2008

Uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu č.46 v čp.1621, ul. Michnova, k.ú. Chodov (*.doc, 54.5 KB)

č. usnesení: 0805/21/R/2008  |  8.10.2008

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0805-03 v objektu č.p. 805, ul. Hekrova, Praha 4 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0804/21/R/2008  |  8.10.2008

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0805-02 v objektu č.p. 805, ul. Hekrova, Praha 4 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0803/21/R/2008  |  8.10.2008

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0805-01 v objektu č.p. 805, ul. Hekrova, Praha 4 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0797/21/R/2008  |  8.10.2008

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 394/13 v k.ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0796/21/R/2008  |  8.10.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1 v čp.1680, ul. Mírového hnutí, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0791/21/R/2008  |  8.10.2008

Rozpočtové opatření č. 102/08 - úprava finančního vypořádání za rok 2007 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0790/21/R/2008  |  8.10.2008

Rozpočtové opatření č. 100/08 - dotace na projekt Moderní směry výuky - příspěvek ZŠ Květového vítězství 1554 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0788/21/R/2008  |  8.10.2008

Rozpočtové opatření č. 97/08 - přesun v rámci oddílu 36 na modernizaci uvolněných bytů (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0785/21/R/2008  |  8.10.2008

Poskytnutí daru fyzické osobě (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0784/21/R/2008  |  8.10.2008

Změna ÚPn SÚ hl.m. Prahy Z 1303/06 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0783/21/R/2008  |  8.10.2008

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0781/20/R/2008  |  29.9.2008

Změna usnesení č. 0742/19/R/2008 (studijní cesta do Anglie) (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0777/20/R/2008  |  29.9.2008

Nové znění přílohy č. 5 směrnice S 2006/03 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0776/20/R/2008  |  29.9.2008

Změna směrnice S 2002/05 Oběh a přezkušování účetních dokladů (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0774/20/R/2008  |  29.9.2008

Vybudování stavebních zpomalovacích prahů na pozemních komunikacích na území MČ Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0770/20/R/2008  |  29.9.2008

Stanovení měsíčního platu vedoucímu odboru školství a kultury Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0769/20/R/2008  |  29.9.2008

Snížení nájemného bytu č.16 v čp.1814, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0763/20/R/2008  |  29.9.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.8 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0762/20/R/2008  |  29.9.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0761/20/R/2008  |  29.9.2008

Byt č.91 v čp.735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0760/20/R/2008  |  29.9.2008

Byt č.12 v čp.1383, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0756/20/R/2008  |  29.9.2008

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0755/20/R/2008  |  29.9.2008

Smlouva o podnájmu NP Donovalská 1662 (*.doc, 53.5 KB)

č. usnesení: 0751/20/R/2008  |  29.9.2008

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0746/19/R/2008  |  10.9.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.71 v čp.1567, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0745/19/R/2008  |  10.9.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.23 v čp.1384, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0742/19/R/2008  |  10.9.2008

Studijní cesta do Anglie (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0738/19/R/2008  |  10.9.2008

Regenerace objektu zdravotnického zařízení V Benátkách 1750 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0737/19/R/2008  |  10.9.2008

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ, Praha 4, Květnového vítězství 1554 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0736/19/R/2008  |  10.9.2008

Doplnění přílohy usnesení RMČ č. 0914/29/R/2006 ze dne 29.11.2006 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0735/19/R/2008  |  10.9.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.104 v čp.1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0734/19/R/2008  |  10.9.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.104 v čp.1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 48.5 KB)