Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0818/28/R/2021  |  9.8.2021

Nařízení, kterým se vydává tržní řád (*pdf, 14.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0816/28/R/2021  |  9.8.2021

Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě SM0700001109 mezi MČ Praha 11 a JMM a.s. (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0815/28/R/2021  |  9.8.2021

Příkazní smlouva SM2100000303 o zajištění provozu Městského multifunkčního dohledového centra (*pdf, 13.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0813/28/R/2021  |  9.8.2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě SM2100000319 - ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce školní výdejny stravy (*pdf, 13.9 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0812/28/R/2021  |  9.8.2021

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bajkonurská č. p. 736 (*pdf, 13.77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0805/28/R/2021  |  9.8.2021

Záměr pronájmu jednotky č. 878/201 - nebytového prostoru č. 0878-01 v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 878, Praha 4 (*pdf, 13.82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0804/28/R/2021  |  9.8.2021

Záměr pronájmu garážového stání č. 76 v 1. podzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 13.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0800/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.T. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.48 KB)

č. usnesení: 0799/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.K. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.19 KB)

č. usnesení: 0798/28/R/2021  |  9.8.2021

Žádost Z.Č. o výmaz zástavního práva (*pdf, 14.91 KB)

č. usnesení: 0797/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se Z.Z. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.41 KB)

č. usnesení: 0796/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.Š. ve veřejném zájmu – 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.42 KB)

č. usnesení: 0795/28/R/2021  |  9.8.2021

Skončení nájmu bytu s A.S. dohodou (*pdf, 13.23 KB)

č. usnesení: 0792/28/R/2021  |  9.8.2021

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách nad 18 splátek - paní L. L. (*pdf, 12.86 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0791/28/R/2021  |  9.8.2021

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách nad 18 splátek - paní J. G. (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0790/28/R/2021  |  9.8.2021

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách nad 18 splátek - pan D. B. (*pdf, 13.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0786/28/R/2021  |  9.8.2021

Ocenění pracovníků Integrovaného záchranného systému (*pdf, 12.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0785/28/R/2021  |  9.8.2021

Finanční odměna strážníkům OŘ Městské policie Praha 11 (*pdf, 13.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0782/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s V.L. a I.L. (*pdf, 15.36 KB)

č. usnesení: 0781/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s R.P. (*pdf, 15.29 KB)

č. usnesení: 0780/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s L.Š. (*pdf, 15.36 KB)

č. usnesení: 0779/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s A.M. a M.M. (*pdf, 15.48 KB)

č. usnesení: 0778/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.K. (*pdf, 15.47 KB)

č. usnesení: 0777/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s E.P. (*pdf, 15.29 KB)

č. usnesení: 0776/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Z. K. ze sociálních důvodů - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.01 KB)

č. usnesení: 0773/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. S. ze sociálních důvodů - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.01 KB)

č. usnesení: 0772/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. P. ze sociálních důvodů - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.99 KB)

č. usnesení: 0771/28/R/2021  |  9.8.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. L. ze sociálních důvodů - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.17 KB)

č. usnesení: 0767/28/R/2021  |  9.8.2021

Schválení objednávky OSM č. 2021/ 0948 - Stavba oplocení v areálu VAK, Praha 11 (*pdf, 13.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0766/28/R/2021  |  9.8.2021

Mimořádná dotace na pořízení komunitního kompostéru (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0765/28/R/2021  |  9.8.2021

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 14.3 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0764/28/R/2021  |  9.8.2021

Revokace usnesení č. 0489/20/R/2021 ze dne 31.05.2021 - Likvidace hmotného majetku (*pdf, 13.13 KB)

č. usnesení: 0763/28/R/2021  |  9.8.2021

Směrnice S 2021/02 O oběhu a přezkušování účetních dokladů (*pdf, 13.03 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0762/28/R/2021  |  9.8.2021

Změny směrnice 2019/03 Realizace procesů a oběhu účetních dokladů v rámci VHČ (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0761/28/R/2021  |  9.8.2021

Změna směrnice 2012/05 Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek MČ Praha 11 (*pdf, 13.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0760/28/R/2021  |  9.8.2021

Změna směrnice 2012/01 Inventarizace majetku a závazků (*pdf, 13.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0758/28/R/2021  |  9.8.2021

Schválení smlouvy o připojení č. 78488850 - odběrné elektrické zařízení na VAK (*pdf, 13.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0757/28/R/2021  |  9.8.2021

Memorandum o společném postupu při využití území "Trojmezí" (*pdf, 12.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0756/28/R/2021  |  9.8.2021

Dar pro Obvodní ředitelství Policie Praha IV - dovybavení policistů (*pdf, 13.41 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0755/28/R/2021  |  9.8.2021

Komise pro životní prostředí - rezignace tajemnice (*pdf, 12.4 KB)

č. usnesení: 0754/28/R/2021  |  9.8.2021

Rezignace Jana Říčaře MBA na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 11 (*pdf, 13.66 KB)

č. usnesení: 0753/28/R/2021  |  9.8.2021

První úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2021 (*pdf, 12.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0748/27/R/2021  |  2.8.2021

Odměna řediteli základní školy MČ Praha 11 (*pdf, 12.8 KB)

č. usnesení: 0731/25/R/2021  |  19.7.2021

Schválení smlouvy SM2100000708 Objednávkový formulář pro poskytování software DSW2 jako služby - dotační tituly (*pdf, 13.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0728/25/R/2021  |  19.7.2021

Dotační program pro oblast kultury na rok 2021 - 2. kolo (*pdf, 13.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0727/25/R/2021  |  19.7.2021

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací ZŠ Campanus (*pdf, 15.13 KB)

č. usnesení: 0726/25/R/2021  |  19.7.2021

Bezúplatný převod sněhové frézy pro Základní školu, Praha 4, Květnového vítězství 1554 (*pdf, 14.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0725/25/R/2021  |  19.7.2021

Program na podporu činnosti MŠ a ZŠ na rok 2021 (*pdf, 13.2 KB)

č. usnesení: 0720/25/R/2021  |  19.7.2021

Poskytnutí odměn ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 ze zdrojů MHMP (*pdf, 13.41 KB)