Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0172/11/R/2022  |  7.3.2022

Záměr pronájmu garážového stání č. 28 v 1. nadzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 13.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0169/11/R/2022  |  7.3.2022

Záměr pronájmu jednotky č. 1531/575 - nebytových prostor č. 1531-06 v domě v ulici Křejpského, čp. 1531, Praha 4 (*pdf, 13.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0168/11/R/2022  |  7.3.2022

Záměr pronájmu jednotky č. 1511/500 - nebytového prostoru č. 1511-02 v domě v ulici Křejpského, čp. 1511, Praha 4 (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0165/10/R/2022  |  28.2.2022

Prohlášení MČ Praha 11 k situaci na Ukrajině (*pdf, 14.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0164/10/R/2022  |  28.2.2022

Finanční dar na podporu Ukrajiny (*pdf, 14.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0162/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s H.M. (*pdf, 15.49 KB)

č. usnesení: 0161/9/R/2022  |  21.2.2022

Hlasování per rollam SVJ Modletická 1390 (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0156/9/R/2022  |  21.2.2022

Podstatné náležitosti smlouvy o zajištění a organizaci Farmářských trhů 2022 (*pdf, 14.7 KB)

č. usnesení: 0153/9/R/2022  |  21.2.2022

Žádost D.K. o přechod nájmu bytu, případně o uzavření smlouvy o nájmu bytu (*pdf, 14.38 KB)

č. usnesení: 0152/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s. M.K. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.54 KB)

č. usnesení: 0150/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. – 1. nájem bytu (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 0149/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.B. ve veřejném zájmu - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.38 KB)

č. usnesení: 0148/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Ch.K. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 0147/9/R/2022  |  21.2.2022

Skončení nájmu bytu zvláštního určení s J.K. dohodou (*pdf, 13.66 KB)

č. usnesení: 0145/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R.V. – 1. nájem bytu (*pdf, 15.28 KB)

č. usnesení: 0144/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.V. – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.98 KB)

č. usnesení: 0143/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.P. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.41 KB)

č. usnesení: 0142/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.P. – 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0141/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.S. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.26 KB)

č. usnesení: 0140/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.Š. – 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.27 KB)

č. usnesení: 0139/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.V. – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 0137/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.L. a N.L. – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.18 KB)

č. usnesení: 0136/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s H.V. – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.2 KB)

č. usnesení: 0135/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.S. – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0134/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s B.V. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.73 KB)

č. usnesení: 0133/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.P. – obnova nájmu bytu (*pdf, 14.97 KB)

č. usnesení: 0127/9/R/2022  |  21.2.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2519/2 , 2519/1 a 2519/47 v k.ú. Chodov, ul. Křejpského (*pdf, 13.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0123/9/R/2022  |  21.2.2022

Dům dentální péče Zakouřilova, architektonická studie (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0117/9/R/2022  |  21.2.2022

Smlouva o provedení exekuce (*pdf, 13.89 KB)

č. usnesení: 0116/9/R/2022  |  21.2.2022

Výpověď z nájmu bytu panu K. F. (*pdf, 12.73 KB)

č. usnesení: 0115/9/R/2022  |  21.2.2022

Návrh na uzavření dohody o narovnání mezi MČ a Ing. Hynkem Seinerem, IČO 74569104 (*pdf, 13.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0114/9/R/2022  |  21.2.2022

Změny směrnice S 2017/06 Směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*pdf, 13.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0110/7/R/2022  |  9.2.2022

Areál ledových sportů – záměr prodeje (*pdf, 14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0109/6/R/2022  |  7.2.2022

Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 17.02.2022 (*pdf, 12.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0108/6/R/2022  |  7.2.2022

Valná hromada společnosti AR DELTA, a.s. (*pdf, 12.9 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0107/6/R/2022  |  7.2.2022

Bytová komise - odvolání členky (*pdf, 11.92 KB)

č. usnesení: 0102/6/R/2022  |  7.2.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 397/639 v k.ú. Chodov (*pdf, 13.29 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0095/6/R/2022  |  7.2.2022

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 0874-51 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 (*pdf, 13.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0094/6/R/2022  |  7.2.2022

Záměr pronájmu jednotky č. 2035/201 - nebytových prostor č. 2035-02 v domě v ulici Majerského, čp. 2035, Praha 4 (*pdf, 13.62 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0091/6/R/2022  |  7.2.2022

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol (*pdf, 12.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0089/6/R/2022  |  7.2.2022

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mendelova (*pdf, 14.69 KB)

č. usnesení: 0086/6/R/2022  |  7.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení se Z.B. (*pdf, 15.5 KB)

č. usnesení: 0085/6/R/2022  |  7.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.Ř. (*pdf, 15.38 KB)

č. usnesení: 0084/6/R/2022  |  7.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.Š. (*pdf, 15.31 KB)

č. usnesení: 0083/6/R/2022  |  7.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s H.L. (*pdf, 15.38 KB)

č. usnesení: 0082/6/R/2022  |  7.2.2022

Směrnice S 2022/01 Postup při vyřizování žádostí o potvrzení bezdlužnosti (*pdf, 12.69 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0081/6/R/2022  |  7.2.2022

Změny směrnice S 2020/03 Nájem a podnájem bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0080/6/R/2022  |  7.2.2022

Rozpracování dotazů z jednotlivých bodů 25. zasedání ZMČ, které se konalo 31.01.2022 (*pdf, 13.65 KB)

č. usnesení: 0079/6/R/2022  |  7.2.2022

Komise pro životní prostředí - rezignace a jmenování člena (*pdf, 12.16 KB)