Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0032/3/R/2023  |  12.1.2023

Záměr pronájmu jednotky č. 1551/507 - nebytových prostor č. 1551-05 v domě v ulici Tererova, čp. 1551, Praha 4 (*pdf, 13.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0026/3/R/2023  |  12.1.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro restauraci Řízkovna & Pizzerie Jižní Město (*pdf, 13.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0023/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.Š. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.02 KB)

č. usnesení: 0022/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.P. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.21 KB)

č. usnesení: 0021/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.S. ve veřejném zájmu - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.3 KB)

č. usnesení: 0020/3/R/2023  |  12.1.2023

Skončení nájmu bytu s P.P. a V.P. dohodou (*pdf, 13.4 KB)

č. usnesení: 0019/3/R/2023  |  12.1.2023

Žádost I.H. o výmaz zástavního práva (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 0018/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.22 KB)

č. usnesení: 0017/3/R/2023  |  12.1.2023

Skončení nájmu bytu zvláštního určení s J.A. dohodou (*pdf, 13.49 KB)

č. usnesení: 0016/3/R/2023  |  12.1.2023

Polyfunkční komplex Opatov - námitky účastníka řízení (*pdf, 13.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0015/3/R/2023  |  12.1.2023

Stanovení výše odměn poskytovaných členům Zastupitelstva MČ Praha 11 za měsíc (*pdf, 15.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0014/3/R/2023  |  12.1.2023

Změny směrnice S 2013/02 O cestovních náhradách (*pdf, 12.65 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0013/2/R/2023  |  5.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Michnova č. p. 1620-1621 formou per rollam (*pdf, 14.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0012/2/R/2023  |  5.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1567 formou per rollam (*pdf, 13.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0010/2/R/2023  |  5.1.2023

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2158 v k. ú. Chodov, CETIN a. s. (*pdf, 15.58 KB)

č. usnesení: 0003/1/R/2023  |  2.1.2023

Zrušení dodatku č. 4 směrnice č. S 2016/04 (*pdf, 12.48 KB)

č. usnesení: 0001/1/R/2023  |  2.1.2023

Redakční rada Klíče (*pdf, 13.22 KB)

č. usnesení: 1325/56/R/2022  |  27.12.2022

Směrnice S 2023/01 Podpisový řád (*pdf, 12.86 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1324/56/R/2022  |  27.12.2022

Působnost členů Rady městské části Praha 11 (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1322/56/R/2022  |  27.12.2022

Zrušení komisí RMČ (*pdf, 13.9 KB)

č. usnesení: 1321/56/R/2022  |  27.12.2022

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Chodov (*pdf, 15.18 KB)

č. usnesení: 1317/55/R/2022  |  21.12.2022

Změny směrnice S 2016/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*pdf, 13.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1316/55/R/2022  |  21.12.2022

Schválení finančního daru pro inter-kulturní pracovnici a překladatelku (*pdf, 12.9 KB)

č. usnesení: 1315/55/R/2022  |  21.12.2022

Poskytnutí finančního daru pro členy JSDH Praha 11 - Chodov (*pdf, 14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1313/54/R/2022  |  19.12.2022

Schválení finančního daru pracovnicím KC Roztyly (*pdf, 13.96 KB)

č. usnesení: 1299/53/R/2022  |  12.12.2022

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 21.12.2022 (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1291/53/R/2022  |  12.12.2022

Schválení výběru uchazečů a Rámcové smlouvy SM2200001404 - Administrace veřejných zakázek (*pdf, 14.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1289/53/R/2022  |  12.12.2022

Podstatné body shromáždění Společenství vlastníků jednotek Brandlova č.p. 1641 (*pdf, 13.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1287/53/R/2022  |  12.12.2022

Smlouva o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Chodov, CETIN a. s. (*pdf, 15.68 KB)

č. usnesení: 1285/53/R/2022  |  12.12.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3473/10 v k. ú. Chodov pro společnost HOCHTIEF CZ, a. s. (*pdf, 13.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1281/53/R/2022  |  12.12.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.N. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.26 KB)

č. usnesení: 1280/53/R/2022  |  12.12.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.H. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.23 KB)

č. usnesení: 1279/53/R/2022  |  12.12.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.D. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.43 KB)

č. usnesení: 1277/53/R/2022  |  12.12.2022

Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a návrhy rozpočtu mateřských a základních škol (*pdf, 13.02 KB)

č. usnesení: 1269/53/R/2022  |  12.12.2022

Prominutí poplatku a úroku z prodlení panu T. M. - dluh nad 100.000 Kč (*pdf, 13.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1268/53/R/2022  |  12.12.2022

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách nad 18 splátek - pan Z. L. (*pdf, 13.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1267/53/R/2022  |  12.12.2022

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 14.48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1266/53/R/2022  |  12.12.2022

Dodatek č. 2 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží SM2000000578 (*pdf, 13.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1265/53/R/2022  |  12.12.2022

Upravené odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 11 pro rok 2022 (*pdf, 12.37 KB)

Přílohy usnesení: