Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0049/2/R/2010  |  20.1.2010

Návrh rozpočtu a finančního plánu HČ na rok 2010 - doplnění (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0048/2/R/2010  |  20.1.2010

Žádost o použití znaku MČ Praha 11 - KOMPAKT spol. s r.o. (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0047/2/R/2010  |  20.1.2010

Jednorázové odměny pro členy výborů z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2009 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0045/2/R/2010  |  20.1.2010

Bytový dům Květnového vítězství - vyjádření k výjimečně přípustné stavbě (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0044/2/R/2010  |  20.1.2010

Polyfunkční soubor Jonathan - úprava ÚPn SÚ hl. m. Prahy (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0043/2/R/2010  |  20.1.2010

Sportovní areál "Nad přehradou" - výjimečně přípustná stavba (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0040/1/R/2010  |  6.1.2010

Podnájem nebytových prostor č. 1754-01, v objektu čp. 1754, ulice Opatovská, Praha 4 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0039/1/R/2010  |  6.1.2010

Přijetí věcného daru (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0033/1/R/2010  |  6.1.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.10 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0032/1/R/2010  |  6.1.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.21 v čp.1355/4, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 51.5 KB)

č. usnesení: 0031/1/R/2010  |  6.1.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.8 v čp.1390, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0030/1/R/2010  |  6.1.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.23 v čp.1384, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0029/1/R/2010  |  6.1.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.65 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*.doc, 54 KB)

č. usnesení: 0027/1/R/2010  |  6.1.2010

Byt č.23 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0026/1/R/2010  |  6.1.2010

Byt č.80 v čp.1388, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0021/1/R/2010  |  6.1.2010

Návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 21.1.2010 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0018/1/R/2010  |  6.1.2010

Žádost vlastníka pozemků parc. č. 1327/1 a 1327/2 v k. ú. Chodov navýšení nájmu (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0016/1/R/2010  |  6.1.2010

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0015/1/R/2010  |  6.1.2010

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0014/1/R/2010  |  6.1.2010

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0013/1/R/2010  |  6.1.2010

Ukončení nájmu části pozemku parc. č. 913 v k.ú. Háje, dohodou (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0012/1/R/2010  |  6.1.2010

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0008/1/R/2010  |  6.1.2010

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0007/1/R/2010  |  6.1.2010

Návrh na vydání změn vlny 07 ÚPn SÚ hl. m. Prahy (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0006/1/R/2010  |  6.1.2010

Projednání vize rozvoje území "Velké Roztyly" (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0005/1/R/2010  |  6.1.2010

Změna přílohy č. 1 Pokynu zřizovatele POZ 2009/01 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0002/1/R/2010  |  6.1.2010

Rozpočtové opatření č. 173/09 - úpravy rozpočtu MČ Praha 11 za rok 2009 - na akci "revitalizace ploch v Praze 11" (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0001/1/R/2010  |  6.1.2010

Změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 11 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1086/34/R/2009  |  16.12.2009

Nevyplacení finančního neinvestičního transferu Jihoměstské sociální, a.s. (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 1084/34/R/2009  |  16.12.2009

SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE MARKUŠOVA 1555/18, PRAHA 4 - JŘBU (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1083/34/R/2009  |  16.12.2009

REGENERACE OBJEKTU MŠ BABÁKOVA - JŘBU (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1079/34/R/2009  |  16.12.2009

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1754-04 v objektu čp. 1754, ulice Opatovská, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1078/34/R/2009  |  16.12.2009

Pronájem pozemků parc. č. 1208/24, 1208/25 a 1208/26 v k.ú. Háje od fyzických osob (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 1077/34/R/2009  |  16.12.2009

Podnájem nebytových prostor č. 1754-02, v objektu čp. 1754, ulice Opatovská, Praha 4 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 1072/34/R/2009  |  16.12.2009

Rozpočtové opatření č. 168/09 - přesun finančních prostředků v rámci oddílu 31+32; internetové připojení MŠ (*.doc, 44.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1068/34/R/2009  |  16.12.2009

Změny směrnice S O1 Organizační řád - příloha S 01-2 zvláštní ustanovení směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1067/34/R/2009  |  16.12.2009

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 1063/34/R/2009  |  16.12.2009

Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 1061/34/R/2009  |  16.12.2009

Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu č. v čp. 1784, ul. Malenická, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 1060/34/R/2009  |  16.12.2009

Odměna řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení JM II (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 1059/34/R/2009  |  16.12.2009

Odměna ředitelce mateřské školy MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 1058/34/R/2009  |  16.12.2009

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1, v čp. 2145, ul. Blatenská, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 1057/34/R/2009  |  16.12.2009

Čestná občanství a ceny Prahy 11 - rok 2010 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 1054/34/R/2009  |  16.12.2009

Novostavba sportovní haly v areálu ZŠ, Praha 4, Květnového vítězství 1554 - JŘBU (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1051/34/R/2009  |  16.12.2009

Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2010 (*.doc, 51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1050/34/R/2009  |  16.12.2009

Změny směrnice S 2006/01 Postup při provádění pokladních operací (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1048/32/R/2009  |  2.12.2009

Poskytnutí daru Gymnasiu JM (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 1045/32/R/2009  |  2.12.2009

Regenerace panelového domu Majerského 2034-2039, Praha 4 - 2. etapa, dodatečné stavební práce (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1044/32/R/2009  |  2.12.2009

Nová radnice - PD (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1043/32/R/2009  |  2.12.2009

Záměr pronájmu pozemků parc. č. 2732/1 a 2732/12 v k. ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1042/32/R/2009  |  2.12.2009

Odpis pohledávek nad 100.000 Kč (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1041/32/R/2009  |  2.12.2009

Oceňování občanů a skupin občanů Městské části Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1038/32/R/2009  |  2.12.2009

Rozpočtové opatření č. 154/09 - přesun z rezervy oddílu 64 na rekonstrukci sportovišť u ZŠ Mikulova 1594 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení: