Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0868/26/R/2011  |  9.11.2011

Záměr prodeje pozemku parc. č. 2120/14 v k. ú. Chodov fyzické osobě (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0864/26/R/2011  |  9.11.2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0857/26/R/2011  |  9.11.2011

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0856/26/R/2011  |  9.11.2011

Rozpočtové opatření č. 116/11 - transfer Jihoměstské sociální a.s. na poskytování služeb vozíčkářům v ulici Petýrkova (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0855/25/R/2011  |  1.11.2011

JM I - ukončení Centrálního parku - centrální chodník a související objekty (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0854/25/R/2011  |  1.11.2011

Regenerace obvodového pláště DPS Blatenská 2146 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0849/24/R/2011  |  26.10.2011

Rozhodnutí jediného zakladatele společnostiKULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0848/24/R/2011  |  26.10.2011

Rozhodnutí jediného zakladatele společnostiSPORTOVNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0843/24/R/2011  |  26.10.2011

Návrh pořadu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 7.11.2011 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0842/24/R/2011  |  26.10.2011

Dohoda Passerinvest (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0835/24/R/2011  |  26.10.2011

Záměr prodeje pozemků parc. č. 397/786 a 397/846 v k.ú. Chodov, právnické osobě (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0834/24/R/2011  |  26.10.2011

Záměr prodeje pozemku parc. č. 449/5 - díl "a" v k. ú. Háje, fyzickým osobám (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0833/24/R/2011  |  26.10.2011

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Chodov, ul. Türkova (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0828/24/R/2011  |  26.10.2011

Rozpočtové opatření č. 110/11 - krytí oprav výtluků do 1 m2 v pozemních komunikacích ve vlastnictví HMP z rezervy oddílu 64 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0823/24/R/2011  |  26.10.2011

Rozpočtové opatření č. 105/11 - převod nedočerpaných prostředků roku 2011 do fondu rezerv a rozvoje MČ (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0822/24/R/2011  |  26.10.2011

Druhá úprava finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2011 a rozpočtové opatření č. 104/11 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0817/24/R/2011  |  26.10.2011

Záměr prodeje pozemků parc. č. 245/7, 245/8, 2119/80 a 2119/81 v k. ú. Chodov, ul. Türkova (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0812/24/R/2011  |  26.10.2011

Oceňování občanů a skupin občanů Městské části Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0811/24/R/2011  |  26.10.2011

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací- ZŠ Mikulova (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0795/24/R/2011  |  26.10.2011

Rozpočtové opatření č. 99/11 - navýšení rozpočtu o dotaci ze zahraničí na projekt EnerCity (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0794/24/R/2011  |  26.10.2011

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0793/24/R/2011  |  26.10.2011

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0792/24/R/2011  |  26.10.2011

Prominutí náhrady škody (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0791/23/R/2011  |  12.10.2011

Změny směrnice S 2007/01 Podpisový řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0790/23/R/2011  |  12.10.2011

Změny přílohy usnesení RMČ č. 1040/27/R/2010 ze dne 15. 11. 2010 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0789/23/R/2011  |  12.10.2011

Poskytováním služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU - dodatečné služby (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0788/23/R/2011  |  12.10.2011

Smlouva o dílo se společností Jihoměstská majetková a.s. (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0787/23/R/2011  |  12.10.2011

Zpráva o úplatném převodu bytů na MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0783/23/R/2011  |  12.10.2011

Výpověď z nájmu bytu panu Z.B. a paní V.B. (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0782/23/R/2011  |  12.10.2011

Výpověď z nájmu bytu panu Mgr. P.H. a paní K.H. (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0779/23/R/2011  |  12.10.2011

Byt č.1 v čp.524, ul. Emilie Hyblerové, k.ú. Háje (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0778/23/R/2011  |  12.10.2011

Byt č.116 v čp.1641, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0777/23/R/2011  |  12.10.2011

Byt č.76 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0774/23/R/2011  |  12.10.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.19 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0773/23/R/2011  |  12.10.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.33 v čp.1389, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0772/23/R/2011  |  12.10.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.70 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*.doc, 51.5 KB)

č. usnesení: 0771/23/R/2011  |  12.10.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.40 v čp.535, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 51.5 KB)

č. usnesení: 0770/23/R/2011  |  12.10.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.13 v čp.1571, ul. Mikulova, k.ú. Chodov (*.doc, 52.5 KB)