Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0246/13/R/2022  |  21.3.2022

Podstatné náležitosti darovací smlouvy - finanční dar na podporu Ukrajiny (*pdf, 14.58 KB)

č. usnesení: 0243/13/R/2022  |  21.3.2022

Rozpočet fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 na rok 2022 (*pdf, 13.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0242/13/R/2022  |  21.3.2022

Směrnice S 2022/02 Výše limitu finančních prostředků na reprezentaci, pohoštění a dary pro rok 2022 (*pdf, 12.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0240/13/R/2022  |  21.3.2022

Pokračování členství v Klubu zřizovatelů (*pdf, 12.08 KB)

č. usnesení: 0238/13/R/2022  |  21.3.2022

Svěření movitého majetku Základní škole, Praha 4, Mendelova 550 (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0237/13/R/2022  |  21.3.2022

Svěření movitého majetku Základní škole, Praha 4, Mikulova 1594 (*pdf, 13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0236/13/R/2022  |  21.3.2022

Poskytnutí nevyužitých počítačů MČ Praha 11 Mateřské škole, Praha 4, Sulanského 693 (*pdf, 13.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0235/13/R/2022  |  21.3.2022

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací ZŠ Campanus (*pdf, 14.54 KB)

č. usnesení: 0223/13/R/2022  |  21.3.2022

Záměr pronájmu garážového stání č. 37 v 1. nadzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 12.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0221/13/R/2022  |  21.3.2022

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. SM1200874059 ze dne 01.01.2012, nájemce ALTA COMPANY s.r.o., IČO 05870534 (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0216/13/R/2022  |  21.3.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 397/3 v k. ú. Chodov pro fyzické osoby (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0211/13/R/2022  |  21.3.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1355 - 1356 (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0210/13/R/2022  |  21.3.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Podjavorinské č. p. 1601 formou per rollam (*pdf, 13.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0209/13/R/2022  |  21.3.2022

Schválení Dohod o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (*pdf, 12.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0208/13/R/2022  |  21.3.2022

ODPISOVÉ PLÁNY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, zřízených MČ PRAHA 11, platné pro rok 2022 (*pdf, 12.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0198/12/R/2022  |  14.3.2022

Změny organizační struktury Úřadu městské části Praha 11 (*pdf, 14.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0197/11/R/2022  |  7.3.2022

Vyhlášení kunkursu na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Jažlovická 2119 (*pdf, 13.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0196/11/R/2022  |  7.3.2022

Bytový dům Proklapal - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0192/11/R/2022  |  7.3.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J. K. ze sociálních důvodů (*pdf, 14.87 KB)

č. usnesení: 0191/11/R/2022  |  7.3.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J. B. ze sociálních důvodů - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.13 KB)

č. usnesení: 0188/11/R/2022  |  7.3.2022

Podstatné náležitosti Dohody o provedení práce na dobu určitou od 01.02.2022 do 31.12.2022 (*pdf, 14.61 KB)

č. usnesení: 0187/11/R/2022  |  7.3.2022

Naplněnost prvních ročníků v ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11, pro školní rok 2022/2023 (*pdf, 14.65 KB)

č. usnesení: 0186/11/R/2022  |  7.3.2022

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytování IT služby č. INO/31/03/000092/2021 (*pdf, 12.8 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0185/11/R/2022  |  7.3.2022

Žádost T.F. a A.F. o odkup bytové jednotky č. 736/30 v k.ú. Háje za podmínek prodeje bytů platných ke dni 10.09.2019 (*pdf, 15.48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0180/11/R/2022  |  7.3.2022

Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Chodov u Komunitního centra Matky Terezy pro společnost FK Trhy.cz s. r. o. (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0172/11/R/2022  |  7.3.2022

Záměr pronájmu garážového stání č. 28 v 1. nadzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 13.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0169/11/R/2022  |  7.3.2022

Záměr pronájmu jednotky č. 1531/575 - nebytových prostor č. 1531-06 v domě v ulici Křejpského, čp. 1531, Praha 4 (*pdf, 13.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0168/11/R/2022  |  7.3.2022

Záměr pronájmu jednotky č. 1511/500 - nebytového prostoru č. 1511-02 v domě v ulici Křejpského, čp. 1511, Praha 4 (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0165/10/R/2022  |  28.2.2022

Prohlášení MČ Praha 11 k situaci na Ukrajině (*pdf, 14.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0164/10/R/2022  |  28.2.2022

Finanční dar na podporu Ukrajiny (*pdf, 14.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0162/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s H.M. (*pdf, 15.49 KB)

č. usnesení: 0161/9/R/2022  |  21.2.2022

Hlasování per rollam SVJ Modletická 1390 (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0156/9/R/2022  |  21.2.2022

Podstatné náležitosti smlouvy o zajištění a organizaci Farmářských trhů 2022 (*pdf, 14.7 KB)

č. usnesení: 0153/9/R/2022  |  21.2.2022

Žádost D.K. o přechod nájmu bytu, případně o uzavření smlouvy o nájmu bytu (*pdf, 14.38 KB)

č. usnesení: 0152/9/R/2022  |  21.2.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s. M.K. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.54 KB)