Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0852/19/R/2013  |  28.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1572/49 v domě č.p. 1571 až č.p. 1574, ulice Mikulova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0851/19/R/2013  |  28.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1571/6 v domě č.p. 1571 až č.p. 1574, ulice Mikulova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0850/19/R/2013  |  28.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1744/94 v domě č.p. 1744, ulice Valentova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0849/19/R/2013  |  28.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1641/8 v domě č.p. 1641, ulice Brandlova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0848/19/R/2013  |  28.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1551/89 v domě č.p. 1551, ulice Tererova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.03 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0847/19/R/2013  |  28.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1566/2 v domě č.p. 1566, ulice Bachova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0846/19/R/2013  |  28.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1566/8 v domě č.p. 1566, ulice Bachova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0840/19/R/2013  |  28.8.2013

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1566, v k.ú. Chodov (*pdf, 19.43 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0826/19/R/2013  |  28.8.2013

Výpověď z nájmu bytu panu P.Z. a paní D.Z. (*pdf, 18.66 KB)

č. usnesení: 0825/19/R/2013  |  28.8.2013

Výpověď z nájmu bytu panu P.S. a paní N.S. (*pdf, 18.66 KB)

č. usnesení: 0824/19/R/2013  |  28.8.2013

Výpověď z nájmu bytu paní M.R. (*pdf, 18.59 KB)

č. usnesení: 0823/19/R/2013  |  28.8.2013

Výpověď z nájmu bytu panu V.A. a paní L.A. (*pdf, 18.65 KB)

č. usnesení: 0822/19/R/2013  |  28.8.2013

Výpověď z nájmu bytu panu PhDr. P.P. a paní L.P. (*pdf, 18.53 KB)

č. usnesení: 0821/19/R/2013  |  28.8.2013

Výpověď z nájmu bytu panu J.M. a paní J.M. (*pdf, 18.48 KB)

č. usnesení: 0820/19/R/2013  |  28.8.2013

Výpověď z nájmu bytu panu J.H. (*pdf, 18.54 KB)

č. usnesení: 0819/19/R/2013  |  28.8.2013

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu paní Ing. A.B. (*pdf, 18.68 KB)

č. usnesení: 0816/19/R/2013  |  28.8.2013

Grantový program MČ Praha 11 pro oblast školství na rok 2014 (*pdf, 18.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0813/19/R/2013  |  28.8.2013

PD pro stavební povolení včetně projednání na DPS Hviezdoslavova (*pdf, 20.48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0812/19/R/2013  |  28.8.2013

Zateplení objektu Praha - Chodov č.p. 2013 Filipova 3 (*pdf, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0811/19/R/2013  |  28.8.2013

Administrativní budova U Kunratického lesa (*pdf, 20.59 KB)

č. usnesení: 0810/19/R/2013  |  28.8.2013

Změna zakladatelské listiny a stanov společnosti Jihoměstská majetková a.s. (*pdf, 18.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0808/18/R/2013  |  8.8.2013

Realizace multifunkčního objektu - JEDENÁCTKA VS,Praha 11 - dodatečné stavební práce (*pdf, 19.76 KB)

č. usnesení: 0807/18/R/2013  |  8.8.2013

Výstavba MŠ Jurkovičova (*pdf, 19.71 KB)

č. usnesení: 0795/18/R/2013  |  8.8.2013

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.96 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*pdf, 20.87 KB)

č. usnesení: 0794/18/R/2013  |  8.8.2013

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.16 v čp.1514, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*pdf, 20.74 KB)

č. usnesení: 0793/18/R/2013  |  8.8.2013

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.121 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 20.88 KB)

č. usnesení: 0791/18/R/2013  |  8.8.2013

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.5 v čp.1356/6, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.01 KB)

č. usnesení: 0790/18/R/2013  |  8.8.2013

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.116 v čp.1601 ul. Podjavorinské, k.ú. Chodov (*pdf, 20.79 KB)

č. usnesení: 0785/18/R/2013  |  8.8.2013

Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu č.191 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*pdf, 20.5 KB)

č. usnesení: 0784/18/R/2013  |  8.8.2013

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č.33 v čp.1390, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*pdf, 20.56 KB)

č. usnesení: 0783/18/R/2013  |  8.8.2013

Byt č.34 v čp.1620, ul. Michnova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.56 KB)

č. usnesení: 0780/18/R/2013  |  8.8.2013

Záměr prodeje objektu čp. 2139 v ul. Stříbrského včetně pozemků v k. ú. Chodov (*pdf, 20.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0779/18/R/2013  |  8.8.2013

Záměr prodeje objektu čp. 2107 v ul. Hrudičkově včetně pozemků v k. ú. Chodov (*pdf, 20.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0778/18/R/2013  |  8.8.2013

Záměr prodeje objektu čp. 1646 v ul. Machkově včetně pozemků v k. ú. Chodov (*pdf, 20.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0777/18/R/2013  |  8.8.2013

Záměr prodeje objektu čp. 1443 v ul. Chomutovické včetně pozemků v k. ú. Chodov (*pdf, 20.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0776/18/R/2013  |  8.8.2013

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 536/484 v k. ú. Háje od fyzických osob (*pdf, 20.64 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0775/18/R/2013  |  8.8.2013

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2475/2 v k. ú. Chodov Bytovému družstvu Doubravická 1305-1307 (*pdf, 20.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0773/18/R/2013  |  8.8.2013

Dohoda o provedení stavby pro právnickou osobu (*pdf, 20.77 KB)

č. usnesení: 0768/18/R/2013  |  8.8.2013

Zástavní smlouva k bytové jednotce č. 1621/58 v domě č.p. 1620 a č.p. 1621, ulice Michnova, k.ú. Chodov (*pdf, 18.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0766/18/R/2013  |  8.8.2013

Program J5 MHMP - Podpora městských částí v sociální oblasti v roce 2013 (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0765/18/R/2013  |  8.8.2013

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací (*pdf, 20.56 KB)

č. usnesení: 0760/18/R/2013  |  8.8.2013

Rozpočtové opatření č. 69/13 - poskytnutí daru na prevenci kriminality (*pdf, 20.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0759/18/R/2013  |  8.8.2013

Rozpočtové opatření č. 68/13 - finanční vypořádání za rok 2012 (*pdf, 19.82 KB)

č. usnesení: 0758/18/R/2013  |  8.8.2013

Rozpočtové opatření č. 66/13 - na krytí valorizace smluvní odměny firmě Medifin a.s. (*pdf, 18.85 KB)

č. usnesení: 0755/18/R/2013  |  8.8.2013

Prominutí náhrady škody (*pdf, 18.37 KB)

č. usnesení: 0753/18/R/2013  |  8.8.2013

Změny směrnice S 2012/05 Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek MČ Praha 11 (*pdf, 18.76 KB)

Přílohy usnesení: