Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 1250/16/R/2014  |  6.8.2014

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 1.JIHOMĚSTSKÁ a.s. - fúze (*pdf, 19.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1249/16/R/2014  |  6.8.2014

Informace k veřejné soutěži na prodej pozemku parc. č. 180 v k.ú. Chodov (*pdf, 19.23 KB)

č. usnesení: 1248/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávek OSM (*pdf, 18.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1237/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávky (OŽP) (*pdf, 19.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1234/16/R/2014  |  6.8.2014

Záměr pronajmout jednotku č. 1531/575 - nebytový prostor v 1. NP objektu čp. 1531, ulice Křejspkého, Praha 4 (*pdf, 19.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1230/16/R/2014  |  6.8.2014

Vidimova 1325 - realizace projektové dokumentace elektroinstalace (*pdf, 19.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1229/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávky OSM (*pdf, 18.9 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1228/16/R/2014  |  6.8.2014

Regenerace MŠ Janouchova 671 - žádost o dotaci MŠMT (*pdf, 20.12 KB)

č. usnesení: 1227/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávky pro OV, na zaměření oplocení mezi parc. č. 1561/1 a 1562/1 k.ú. Chodov (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1226/16/R/2014  |  6.8.2014

Přestavba kotelny Brandlova 1386 na hernu stolního tenisu - dodatečné stavební práce (*pdf, 20.36 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1225/16/R/2014  |  6.8.2014

Smlouva o výpůjčce - Obecní kronika obce Chodova (*pdf, 19.2 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1221/16/R/2014  |  6.8.2014

Změna v komisi pro úplatný převod bytových jednotek (*pdf, 18.78 KB)

č. usnesení: 1220/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávky OKS - šeky a TV magazín na září (*pdf, 18.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1219/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.97 v čp.1601, ul. Podjavorinské, k.ú. Chodov (*pdf, 21.28 KB)

č. usnesení: 1218/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.96 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*pdf, 21.14 KB)

č. usnesení: 1217/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.709 v čp.1817, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.08 KB)

č. usnesení: 1216/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.39 v čp.1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.23 KB)

č. usnesení: 1215/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.36 v čp.1567, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.13 KB)

č. usnesení: 1214/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.3 v čp.1620, ul. Michnova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.27 KB)

č. usnesení: 1213/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.3 v čp.1383, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.42 KB)

č. usnesení: 1212/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.23 v čp.1385, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.2 KB)

č. usnesení: 1211/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.2 v čp.2035, ul. Majerského, k.ú. Chodov (*pdf, 21.25 KB)

č. usnesení: 1210/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.121 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 21.29 KB)

č. usnesení: 1209/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.12 v čp.2147, ul. Blatenská, k.ú. Chodov (*pdf, 20.98 KB)

č. usnesení: 1208/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.116 v čp.1601, ul. Podjavorinské, k.ú. Chodov (*pdf, 21.23 KB)

č. usnesení: 1207/16/R/2014  |  6.8.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1 v čp.534, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*pdf, 21.32 KB)

č. usnesení: 1206/16/R/2014  |  6.8.2014

Společný nájem bytu č.42 v čp.735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*pdf, 21.44 KB)

č. usnesení: 1195/16/R/2014  |  6.8.2014

Výmaz předkupního práva jako práva věcného dle kupní smlouvy č. 9161/K ze dne 3.6.2003 (*pdf, 21.13 KB)

č. usnesení: 1193/16/R/2014  |  6.8.2014

Podstatné náležitosti prodeje pozemků parc. č. 536/497 a 536/498 v k. ú. Háje, fyzickým osobám (*pdf, 20.84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1188/16/R/2014  |  6.8.2014

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky 1815/512 v ul. Láskova č.p. 1814-1816, k.ú. Chodov (*pdf, 20.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1187/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávek OSM č. 2014/0447, 2014/0457, 2014/0459, 2014/0462, 2014/0471, 2014/0474, 2014/0475 a 2014/0432 (*pdf, 19.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1186/16/R/2014  |  6.8.2014

Výpověď z nájmu bytu panu J.H. (*pdf, 19.22 KB)

č. usnesení: 1185/16/R/2014  |  6.8.2014

Splátková dohoda (*pdf, 19.58 KB)

č. usnesení: 1184/16/R/2014  |  6.8.2014

Prominutí poplatku z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč (*pdf, 19.62 KB)

č. usnesení: 1183/16/R/2014  |  6.8.2014

Odpis pohledávky ve výši 313.674,-- Kč za panem B.C. a paní M.C. (*pdf, 19.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1182/16/R/2014  |  6.8.2014

Odpis pohledávky ve výši 28.455,-- Kč za panem K.Š. (*pdf, 19.38 KB)

č. usnesení: 1181/16/R/2014  |  6.8.2014

Odpis pohledávky ve výši 12.623,-- Kč za paní Z.S. (*pdf, 19.17 KB)

č. usnesení: 1171/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávek OŠK na ocenění čestných občanství a cen MČ Praha 11 (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1170/16/R/2014  |  6.8.2014

Grantový program MČ Praha 11 na rok 2015 pro oblast kultury (*pdf, 19.2 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1169/16/R/2014  |  6.8.2014

Grantový program MČ Praha 11 pro oblast školství na rok 2015 (*pdf, 19.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1167/16/R/2014  |  6.8.2014

Spádové oblasti ZŠ - vyjádření k návrhu na změnu vyhlášky o školských obvodech základních škol (*pdf, 19.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1166/16/R/2014  |  6.8.2014

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací (*pdf, 23.18 KB)

č. usnesení: 1161/16/R/2014  |  6.8.2014

Rozpočtové opatření č. 95/14 - financování výstavby projektu Zahrady Opatov (*pdf, 19.59 KB)

č. usnesení: 1159/16/R/2014  |  6.8.2014

Odsvěření pozemků v k.ú. Chodov se stavbami OMI-MHMP ze svěřené správy MČ Prahy 11 na hl.m. Prahu (*pdf, 22.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1158/16/R/2014  |  6.8.2014

Revitalizace objektu střední školy managementu a služeb v Praze 11 (*pdf, 20.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1157/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávky OKT - OHS (*pdf, 19.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1155/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávky - nákup léčivých přípravků a pomůcek pro doplnění lékárniček (*pdf, 19.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1154/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávek za OKT - PER (*pdf, 19.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1153/16/R/2014  |  6.8.2014

Schválení objednávek za OKT (*pdf, 19.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1152/16/R/2014  |  6.8.2014

Odprodej IT techniky členům ZMČ (*pdf, 19.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1151/16/R/2014  |  6.8.2014

Změny směrnice S 2012/01 Inventarizace majetku a závazků (*pdf, 18.95 KB)

Přílohy usnesení: