Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 1867/31/R/2014  |  16.12.2014

Nákup elektrické energie na Komoditní burze Praha (*pdf, 20.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1866/31/R/2014  |  16.12.2014

Zpráva o činnosti Asociace pro veřejné zakázky (*pdf, 19.39 KB)

č. usnesení: 1865/31/R/2014  |  16.12.2014

BIKE TOWER - parkovací dům pro kola (*pdf, 20.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1863/30/R/2014  |  2.12.2014

Zřízení pracovní skupiny pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov (*pdf, 18.98 KB)

č. usnesení: 1862/30/R/2014  |  2.12.2014

Zřízení pracovní skupiny pro územní rozvoj a plánování (*pdf, 19.03 KB)

č. usnesení: 1861/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 18.65 KB)

č. usnesení: 1860/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 18.72 KB)

č. usnesení: 1859/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení způsobu vyrovnání se spol. PROMACO Consulting s. r. o., IČ 27761151 (*pdf, 20.14 KB)

č. usnesení: 1858/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Jihoměstská majetková a.s. (*pdf, 19.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1857/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávky OŠK na akci Vánoce Prahy 11 (*pdf, 19.29 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1856/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Jihoměstská sociální a.s. (*pdf, 19.17 KB)

č. usnesení: 1855/30/R/2014  |  2.12.2014

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM1200001363 o poskytování konzultační a poradenské činnosti (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1854/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávky za OKT - oprava EZS v budově ÚMČ Ocelíkova (*pdf, 19.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1851/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávky na výrobu a opravu nerezových uzávěrů na chodovském hřbitově (*pdf, 19.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1850/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení nákupu v hotovosti - pracovní košile (*pdf, 19.18 KB)

č. usnesení: 1849/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávek za OKT - 2. ZMČ Praha 11 (*pdf, 19.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1848/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávek za OKT - dobití Opencard (*pdf, 19.3 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1847/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávek za OKT - PER (školení) (*pdf, 19.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1846/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávky stravenek (*pdf, 19.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1845/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávek na předplatné odborného tisku pro rok 2015 (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1844/30/R/2014  |  2.12.2014

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 18.63 KB)

č. usnesení: 1843/30/R/2014  |  2.12.2014

Ustanovování MČ Praha 11 opatrovníkem fyzických osob, jejichž pobyt není znám, a změna směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 20.36 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1842/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávky OKS - slavnostní vlajky (*pdf, 18.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1841/30/R/2014  |  2.12.2014

Schválení objednávky a nákupu za hotové pro OŠK - gratulace a vítání občánků (*pdf, 19.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1840/30/R/2014  |  2.12.2014

Změna v rejstříku škol - Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518 (*pdf, 19.56 KB)

č. usnesení: 1839/30/R/2014  |  2.12.2014

Rezignace předsedy správní rady společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 18.71 KB)

č. usnesení: 1838/30/R/2014  |  2.12.2014

Rezignace předsedy dozorčí rady společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 18.67 KB)

č. usnesení: 1834/30/R/2014  |  2.12.2014

Podstatné body programu shromáždění vlastníků jednotek Brandlova č.p. 1641 (*pdf, 19.17 KB)

č. usnesení: 1827/30/R/2014  |  2.12.2014

Ukončení procesu přípravy výstavby DPS Hviezdoslavova (*pdf, 18.71 KB)

č. usnesení: 1826/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí o ukončení procesu přípravy výstavby divadla "Kotelna" (*pdf, 18.83 KB)

č. usnesení: 1825/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí o ukončení procesu přípravy výstavby bytových domů Prašná a Podjavorinské (*pdf, 18.83 KB)

č. usnesení: 1824/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí o ukončení procesu přípravy výstavby bytového domu Benkova (*pdf, 18.61 KB)

č. usnesení: 1823/30/R/2014  |  2.12.2014

Rozhodnutí o přerušení procesu přípravy výstavby "Nové radnice" (*pdf, 18.82 KB)

č. usnesení: 1821/30/R/2014  |  2.12.2014

Upravené odpisové plány příspěkových organizací, zřízených MČ Praha 11, pro rok 2014 (*pdf, 18.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1815/29/R/2014  |  1.12.2014

Návrh pořadu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 9. 12. 2014 (*pdf, 18.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1814/29/R/2014  |  1.12.2014

Zřízení výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (*pdf, 19.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1813/29/R/2014  |  1.12.2014

Revokace usnesení ZMČ č. 0009/1/Z/2014 ze dne 10.11.2014 "Volba předsedy a členů finančního výboru (*pdf, 19.77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1812/29/R/2014  |  1.12.2014

Revokace usnesení ZMČ č. 0008/1/Z/2014 ze dne 10.11.2014 "Volba členů kontrolního výboru" (*pdf, 20.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1808/28/R/2014  |  27.11.2014

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. SM1100000279 - Promaco Consulting, s.r.o. (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1807/28/R/2014  |  27.11.2014

Návrh zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - 1. část (*pdf, 21.29 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1806/28/R/2014  |  27.11.2014

Nesouhlas s územním rozhodnutím č.j. MCP11/14/054743/OV/Vo ze dne 16.10.2014 (*pdf, 20.36 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1805/28/R/2014  |  27.11.2014

Kácení dřevin v návaznosti na rozhodnutí o umístění stavby (*pdf, 20.85 KB)

č. usnesení: 1804/28/R/2014  |  27.11.2014

Schválení objednávky OKT OHS č. 2014/0784 nákup prodlužovacího kabelu 30m (*pdf, 19.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1803/28/R/2014  |  27.11.2014

Schválení nákupu v hotovosti za OKT - OHS (*pdf, 19.07 KB)

č. usnesení: 1802/28/R/2014  |  27.11.2014

Výpověď smlouvy SM1100000455 uzavřené se společností NeXA, s.r.o., IČ 26779234 (*pdf, 19.86 KB)

č. usnesení: 1798/27/R/2014  |  25.11.2014

Změna zakládacích listin obecně prospěšných společností (*pdf, 19.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1797/27/R/2014  |  25.11.2014

Zrušení komisí RMČ (*pdf, 19.57 KB)

č. usnesení: 1796/27/R/2014  |  25.11.2014

Změna zásad upravujících povinnosti akciových společností založených nebo ovládaných MČ Praha 11 (*pdf, 19.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1795/27/R/2014  |  25.11.2014

Schválení objednávky na výrobu razítek (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1794/27/R/2014  |  25.11.2014

Schválení objednávek OKT OHS č. 2014/0760 a č. 2014/0761 kancelářské a hygienické potřeby (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1793/27/R/2014  |  25.11.2014

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 19.18 KB)

č. usnesení: 1792/27/R/2014  |  25.11.2014

Schválení objednávky OKT - školení řidičů (*pdf, 19.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1791/27/R/2014  |  25.11.2014

Nákup dárkových karet (*pdf, 19.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1790/27/R/2014  |  25.11.2014

Schválení objednávky za OKT - PER (školení) (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1789/27/R/2014  |  25.11.2014

Schválení podstatných náležitostí smlouvy č. SM1400002349 o daňovém poradenství (*pdf, 20.65 KB)

č. usnesení: 1788/27/R/2014  |  25.11.2014

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací (*pdf, 21.88 KB)

č. usnesení: 1787/27/R/2014  |  25.11.2014

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za školní rok 2013/2014 (*pdf, 20.64 KB)

č. usnesení: 1780/27/R/2014  |  25.11.2014

Splátková dohoda II - nad 18 splátek (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1779/27/R/2014  |  25.11.2014

Splátková dohoda II (*pdf, 19.55 KB)

č. usnesení: 1778/27/R/2014  |  25.11.2014

Splátková dohoda I - nad 18 splátek (*pdf, 19.41 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1777/27/R/2014  |  25.11.2014

Splátková dohoda I (*pdf, 19.38 KB)

č. usnesení: 1776/27/R/2014  |  25.11.2014

Podstatné body programu shromáždění vlastníků jednotek Valentova č.p. 1744 (*pdf, 18.97 KB)

č. usnesení: 1771/27/R/2014  |  25.11.2014

Dodatek ke kupní smlouvě č. SM1400001042-1 (*pdf, 19.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1769/27/R/2014  |  25.11.2014

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12120563 - Zateplení objektu Praha - Chodov č.p. 2013, Filipova 3 (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení: