Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0639/28/R/2022  |  20.6.2022

Podstatné body shromáždění vlastníků Jurkovičova 988, Praha 4 (*pdf, 13.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0638/28/R/2022  |  20.6.2022

Pokyn zřizovatele POZ 2022/01 Pokyn zřizovatele příspěvkové organizaci pro plnění dotačních podmínek (*pdf, 13.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0637/27/R/2022  |  13.6.2022

Pokyn zřizovatele příspěvkové organizaci (*pdf, 12.26 KB)

č. usnesení: 0633/27/R/2022  |  13.6.2022

Rámcová smlouva č. SM2200000339 o opravách pozemních komunikací (*pdf, 12.9 KB)

č. usnesení: 0632/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s N.K. (*pdf, 15.25 KB)

č. usnesení: 0631/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.D. (*pdf, 15.25 KB)

č. usnesení: 0628/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. S. ze sociálních důvodů - 11. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.05 KB)

č. usnesení: 0627/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. P. ze sociálních důvodů - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.08 KB)

č. usnesení: 0626/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L. B. ze sociálních důvodů - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.24 KB)

č. usnesení: 0625/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I. H. ze sociálních důvodů - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.04 KB)

č. usnesení: 0624/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s F.S. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.34 KB)

č. usnesení: 0623/27/R/2022  |  13.6.2022

Skončení nájmu bytu s V.T. dohodou (*pdf, 13.61 KB)

č. usnesení: 0622/27/R/2022  |  13.6.2022

Skončení nájmu bytu s H.V. dohodou (*pdf, 13.49 KB)

č. usnesení: 0621/27/R/2022  |  13.6.2022

Žádost N.K. o výmaz zástavního práva (*pdf, 14.97 KB)

č. usnesení: 0620/27/R/2022  |  13.6.2022

Žádost N.J. a P.J. o souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytů s K.K. (*pdf, 15.48 KB)

č. usnesení: 0619/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.J. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.43 KB)

č. usnesení: 0618/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. - 1. nájem bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0617/27/R/2022  |  13.6.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Fokus Praha, z.ú. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 16.35 KB)

č. usnesení: 0616/27/R/2022  |  13.6.2022

Druhá žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.B. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.89 KB)

č. usnesení: 0613/27/R/2022  |  13.6.2022

Záměr pronájmu jednotky č. 736/203 - nebytového prostoru č. 0736-03 v domě v ulici Bajkonurská, čp. 736, Praha 4 (*pdf, 13.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0608/27/R/2022  |  13.6.2022

Prohlášení o podpoře navýšení kapacit služeb péče o děti - International Montessori School of Prague (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0607/27/R/2022  |  13.6.2022

Prohlášení o podpoře navýšení kapacit služeb péče o děti - Miniškolička Tygřík (*pdf, 12.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0605/27/R/2022  |  13.6.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytování IT služby mezi HMP a MČ Praha 11 (*pdf, 12.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0603/27/R/2022  |  13.6.2022

Úprava počtu prvních tříd v základních školách, které zřizuje MČ Praha 11 (*pdf, 13.41 KB)

č. usnesení: 0601/27/R/2022  |  13.6.2022

Schválení znění zadávací dokumentace a jmenování členů hodnotící komise - Senior Taxi (*pdf, 14.98 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0599/27/R/2022  |  13.6.2022

Dar pro Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (*pdf, 13.6 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0591/27/R/2022  |  13.6.2022

Rozpočtové opatření č. 65/22 - zvýšení rozpočtu o dotaci na výkon sociální práce (*pdf, 13.53 KB)

č. usnesení: 0587/26/R/2022  |  3.6.2022

Návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), veřejné projednání (*pdf, 13.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0586/25/R/2022  |  30.5.2022

Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 09.06.2022 (*pdf, 13.33 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0585/25/R/2022  |  30.5.2022

Doplnění člena redakční rady časopisu Klíč (*pdf, 12.53 KB)

č. usnesení: 0578/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení se Z.H. a K.H. (*pdf, 15.5 KB)

č. usnesení: 0577/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení se S.V. (*pdf, 15.28 KB)

č. usnesení: 0576/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s R.S. (*pdf, 15.22 KB)

č. usnesení: 0575/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s P.H. a J.H. (*pdf, 15.49 KB)

č. usnesení: 0574/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.F. (*pdf, 15.49 KB)

č. usnesení: 0573/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s L.S. (*pdf, 15.27 KB)

č. usnesení: 0572/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s L.P. (*pdf, 15.28 KB)

č. usnesení: 0571/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.J. (*pdf, 15.28 KB)

č. usnesení: 0570/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.F. (*pdf, 15.34 KB)

č. usnesení: 0569/25/R/2022  |  30.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s G.S. (*pdf, 15.23 KB)

č. usnesení: 0567/25/R/2022  |  30.5.2022

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 14.76 KB)

č. usnesení: 0562/25/R/2022  |  30.5.2022

Oceňování pedagogických a nepedagogických pracovníků MŠ a ZŠ MČ Praha 11 (*pdf, 12.85 KB)

č. usnesení: 0556/25/R/2022  |  30.5.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro restauraci Řízkovna & Pizzerie Jižní Město (*pdf, 13.41 KB)

Přílohy usnesení: