Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 1652/47/R/2015  |  1.12.2015

Schválení nákupu v hotovosti za odbor kancelář tajemníka - černočervená páska (*pdf, 19.1 KB)

č. usnesení: 1649/47/R/2015  |  1.12.2015

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku "Výpočetní technika pro OSPOD 2015" (*pdf, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1648/47/R/2015  |  1.12.2015

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku "Tonery listopad 2015" (*pdf, 20.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1646/47/R/2015  |  1.12.2015

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu movitých věcí SM1300000279 (*pdf, 19.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1645/47/R/2015  |  1.12.2015

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 18.9 KB)

č. usnesení: 1644/47/R/2015  |  1.12.2015

Změny organizační struktury Úřadu městské části Praha 11 a změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 20.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1641/47/R/2015  |  1.12.2015

Rozpočtové opatření č. 81/15 - převod nedočerpaných prostředků roku 2015 do fondu rezerv a rozvoje MČ (*pdf, 19.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1638/47/R/2015  |  1.12.2015

Rozpracování dotazů z jednotlivých bodů 11. zasedání ZMČ, které se konalo dne 12.11.2015 (*pdf, 19.49 KB)

č. usnesení: 1636/47/R/2015  |  1.12.2015

Sportovní komise - změna tajemníka (*pdf, 18.83 KB)

č. usnesení: 1635/47/R/2015  |  1.12.2015

Finanční komise - změna tajemníka (*pdf, 18.95 KB)

č. usnesení: 1634/47/R/2015  |  1.12.2015

Schválení objednávky OKS/OKŘ pro JSDH Praha 11 - Chodov - radiostanice GP340 (*pdf, 19.79 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1633/47/R/2015  |  1.12.2015

Podepsání Dodatku k dohodě o členství v JSDH ve spojení se jmenováním velitele JSDH Praha 11 - Chodov (*pdf, 19.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1632/47/R/2015  |  1.12.2015

Aktualizace návrhu Strategického plánu hlavního města Prahy pro rok 2015 (*pdf, 19.48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1631/46/R/2015  |  24.11.2015

Objednávka OKS - propagační předměty se znakem MČ Praha 11 (*pdf, 19.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1630/46/R/2015  |  24.11.2015

Regenerace bytu č. BP-07, DPS Šalounova 2025 (*pdf, 22.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1629/46/R/2015  |  24.11.2015

Nájemní a podnájemní smlouva k objektu čp. 1662, ulice Donovalská, Praha 4 (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1626/46/R/2015  |  24.11.2015

Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1531-05 v objektu čp. 1531, ulice Křejpského, Praha 4 (*pdf, 20.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1625/46/R/2015  |  24.11.2015

Záměr uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1314-01 v objektu čp. 1314, ulice Jažlovická, Praha 4 (*pdf, 20.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1623/46/R/2015  |  24.11.2015

Záměr pronájmu části pláště objektu čp. 805, ulice Hekrova, Praha 4, konkrétnímu zájemci ESET-HELP, o.s., IČ 62937260 (*pdf, 20.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1621/46/R/2015  |  24.11.2015

Odpis pohledávky ve výši 4.489,00 Kč za panem V.T. (*pdf, 19.26 KB)

č. usnesení: 1620/46/R/2015  |  24.11.2015

Odpis pohledávky ve výši 33.947,00 Kč za paní J.K. (*pdf, 19.53 KB)

č. usnesení: 1619/46/R/2015  |  24.11.2015

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku "Zabezpečení vzdáleného přístupu" (*pdf, 20.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1618/46/R/2015  |  24.11.2015

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 19.18 KB)

č. usnesení: 1615/46/R/2015  |  24.11.2015

Schválení objednávky za odbor kancelář tajemníka - sociální spal (*pdf, 19.99 KB)

č. usnesení: 1614/46/R/2015  |  24.11.2015

Schválení objednávek za odbor kancelář tajemníka - oddělení personální (školení) (*pdf, 19.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1613/46/R/2015  |  24.11.2015

Schválení objednávek za odbor kancelář tajemníka (*pdf, 20.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1609/46/R/2015  |  24.11.2015

Zrušení Fondu podpory regenerace MČ Praha 11 (*pdf, 20.33 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1608/46/R/2015  |  24.11.2015

Zásady pro hospodaření MČ Praha 11 v období rozpočtového provizoria na rok 2016 (*pdf, 19.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1607/46/R/2015  |  24.11.2015

Upravené odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 11, pro rok 2015 (*pdf, 18.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1606/46/R/2015  |  24.11.2015

DRUHÁ ÚPRAVA FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MČ PRAHA 11 NA ROK 2015 (*pdf, 18.78 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1604/45/R/2015  |  19.11.2015

Objednávka OKS - pronájem prostor v Komunitním centru Matky Terezy (*pdf, 19.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1601/45/R/2015  |  19.11.2015

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Láskova č.p. 1810 - 1811 - 1812 (*pdf, 19.11 KB)

č. usnesení: 1600/45/R/2015  |  19.11.2015

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Brandlova č.p. 1641 (*pdf, 18.82 KB)

č. usnesení: 1599/45/R/2015  |  19.11.2015

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Bachova č.p. 1567 (*pdf, 19.16 KB)

č. usnesení: 1598/45/R/2015  |  19.11.2015

Revokace usnesení č. 1560/43/R/2015 - Regenerace bytu č. 75 DPS Blatenská 2146 (*pdf, 19.68 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1597/45/R/2015  |  19.11.2015

Záměr pronajmout jednotku č. 1621/501 - nebytový prostor v objektu čp. 1621, ulice Michnova, Praha 4 (*pdf, 19.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1594/45/R/2015  |  19.11.2015

Zrušení usnesení RMČ č. 1512/42/R/2015 - výpověď z nájmu bytu panu P.J. a paní N.J. (*pdf, 18.86 KB)

č. usnesení: 1593/45/R/2015  |  19.11.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s R.B. (*pdf, 21.72 KB)

č. usnesení: 1592/45/R/2015  |  19.11.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.Č. a K.Č. (*pdf, 21.74 KB)

č. usnesení: 1591/45/R/2015  |  19.11.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s I.K. (*pdf, 21.71 KB)

č. usnesení: 1590/45/R/2015  |  19.11.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s H.K. (*pdf, 21.55 KB)

č. usnesení: 1589/45/R/2015  |  19.11.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s F.R. (*pdf, 21.6 KB)

č. usnesení: 1586/45/R/2015  |  19.11.2015

Souhlas se změnou užívání místnosti vyšetřovny v objektu čp. 1930, ulice Šustova, Praha 4 (*pdf, 19.89 KB)

č. usnesení: 1585/45/R/2015  |  19.11.2015

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací (*pdf, 21 KB)

č. usnesení: 1582/45/R/2015  |  19.11.2015

Schválení objednávek za odbor kancelář tajemníka - oddělení personální (školení) (*pdf, 19.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1581/45/R/2015  |  19.11.2015

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 19.37 KB)

č. usnesení: 1579/45/R/2015  |  19.11.2015

Schválení objednávky OKS - ubytování pro zahraniční hosty (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1578/45/R/2015  |  19.11.2015

Schválení objednávky na úpravu požárního vozidla CAS 32/9000 - S3R, T 815 (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1577/45/R/2015  |  19.11.2015

Schválení objednávky na rekvalifikační kurzy motorových pil pro členy JSDH Praha 11 - Chodov (*pdf, 19.61 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1576/45/R/2015  |  19.11.2015

Schválení Dohod o členství do jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (*pdf, 19.65 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1575/45/R/2015  |  19.11.2015

Areál ledových sportů, revitalizace sportovních hřišť, Ke Kateřinkám, Praha 11 - I. etapa (*pdf, 19.97 KB)

č. usnesení: 1574/45/R/2015  |  19.11.2015

Rajský dvůr - podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (*pdf, 19.81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1573/45/R/2015  |  19.11.2015

Zrušení usnesení č. 0532/17/R/2007 ze dne 13.06.2007 (*pdf, 20.09 KB)

č. usnesení: 1572/44/R/2015  |  12.11.2015

Schválení objednávky OŠK - vypracování demografické prognózy MČ Praha 11 (*pdf, 19.43 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1534/42/R/2015  |  3.11.2015

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 12.11.2015 (*pdf, 18.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1532/42/R/2015  |  3.11.2015

Smlouva o dílo č. SM1500001010 (Dunovského 824, 149 00 Praha 4) (*pdf, 20.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1531/42/R/2015  |  3.11.2015

Komise pro strategické územní plánování - změna (*pdf, 18.53 KB)

č. usnesení: 1529/42/R/2015  |  3.11.2015

Schválení objednávky za odbor kancelář tajemníka - sociální spal (*pdf, 19.91 KB)

č. usnesení: 1527/42/R/2015  |  3.11.2015

Příspěvek MČ na úhradu strážní služby v bytových objektech (*pdf, 20.33 KB)

č. usnesení: 1526/42/R/2015  |  3.11.2015

Záměr pronájmu garážového stání č. 25 v objektu čp. 2254, ulice Petýrkova, Praha 4 (*pdf, 19.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1525/42/R/2015  |  3.11.2015

Záměr pronájmu části pláště objektu čp. 874, ulice Opatovská, Praha 4, za účelem umístění reklamních zařízení (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1517/42/R/2015  |  3.11.2015

Investiční záměr „Kříž na Chodovském hřbitově" (*pdf, 19.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1516/42/R/2015  |  3.11.2015

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-1573-1574 (*pdf, 18.85 KB)