Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0556/25/R/2022  |  30.5.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro restauraci Řízkovna & Pizzerie Jižní Město (*pdf, 13.41 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0549/25/R/2022  |  30.5.2022

Skončení nájmu bytu s J.M. dohodou (*pdf, 13.28 KB)

č. usnesení: 0548/25/R/2022  |  30.5.2022

Skončení nájmu bytu s A.Ž. a M.Ž. dohodou (*pdf, 13.32 KB)

č. usnesení: 0546/25/R/2022  |  30.5.2022

Změna směrnice S 2021/02 O oběhu a přezkušování účetních dokladů (*pdf, 13.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0545/25/R/2022  |  30.5.2022

Změny směrnice S 2019/03 Realizace procesů a oběhu účetních dokladů v rámci VHČ (*pdf, 13.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0544/25/R/2022  |  30.5.2022

Změny směrnice S 2013/07 Vybírání plateb v hotovosti (*pdf, 12.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0543/25/R/2022  |  30.5.2022

Směrnice S 2022/03 Postup při provádění pokladních operací (*pdf, 12.78 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0542/25/R/2022  |  30.5.2022

Ukončení podnájemní smlouvy SM1000000198 dohodou (*pdf, 13.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0540/25/R/2022  |  30.5.2022

Harmonogram a zásady pro sestavení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 (*pdf, 13.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0535/25/R/2022  |  30.5.2022

Rozpočtové opatření č. 54/22 - přesun finančních prostředků na pokrytí růstu cen (*pdf, 13.16 KB)

č. usnesení: 0531/24/R/2022  |  23.5.2022

Podstatné body shromáždění Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1814 - 1815 - 1816 (*pdf, 13.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0530/24/R/2022  |  23.5.2022

Podstatné body shromáždění Společenství vlastníků jednotek Brandlova č.p. 1383 – 1384 – 1385 (*pdf, 13.43 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0528/24/R/2022  |  23.5.2022

Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo SM2200000212 - "Workoutová hřiště, Praha 11" (*pdf, 13.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0527/24/R/2022  |  23.5.2022

Schválení dodatku č. 1 o výpůjčce č. 2/21/2311/028 - Jažlovická (*pdf, 13.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0524/24/R/2022  |  23.5.2022

Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2022 (*pdf, 13.29 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0523/24/R/2022  |  23.5.2022

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2022 (*pdf, 13.29 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0522/24/R/2022  |  23.5.2022

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky na rok 2022 (*pdf, 13.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0520/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V. H. ze sociálních důvodů (*pdf, 15.17 KB)

č. usnesení: 0519/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. W. ze sociálních důvodů (*pdf, 15.25 KB)

č. usnesení: 0518/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.F. a F.F. - 1. nájem bytu (*pdf, 15.24 KB)

č. usnesení: 0517/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s O.K. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.1 KB)

č. usnesení: 0516/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.K. ve veřejném zájmu - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 0515/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.B. - 1. nájem bytu (*pdf, 15.16 KB)

č. usnesení: 0514/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. a J.K. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.05 KB)

č. usnesení: 0513/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s G.C. - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.29 KB)

č. usnesení: 0512/24/R/2022  |  23.5.2022

Skončení nájmu bytu s L.D. dohodou (*pdf, 13.3 KB)

č. usnesení: 0511/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Mi.Š. a Má.Š. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.05 KB)

č. usnesení: 0510/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.P. a I.P. - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.06 KB)

č. usnesení: 0509/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.U. ve veřejném zájmu – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.16 KB)

č. usnesení: 0508/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.M. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.01 KB)

č. usnesení: 0507/24/R/2022  |  23.5.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s E.Š. – 16. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0506/24/R/2022  |  23.5.2022

Skončení nájmu bytu se Z.L. dohodou (*pdf, 13.48 KB)

č. usnesení: 0502/24/R/2022  |  23.5.2022

Záměr pronájmu části jednotky č. 2035/201 - nebytových prostor č. 2035-02 v domě v ulici Majerského, čp. 2035, Praha 4 (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0491/24/R/2022  |  23.5.2022

Záměr směny pozemků v k. ú. Chodov ve vlastnictví fyzické osoby za pozemky ve svěřené správě MČ Praha 11 (*pdf, 12.86 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0487/24/R/2022  |  23.5.2022

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Jažlovická 2119 (*pdf, 13.67 KB)

č. usnesení: 0481/24/R/2022  |  23.5.2022

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 13.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0479/24/R/2022  |  23.5.2022

Změny směrnice S 2015/01 Hlasové služby a stanovení limitů hovorného (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0478/24/R/2022  |  23.5.2022

Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy (*pdf, 13.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0477/24/R/2022  |  23.5.2022

Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a počet volebních obvodů pro volební období 2022 - 2026 (*pdf, 13.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0476/24/R/2022  |  23.5.2022

Schválení smlouvy o účtu (*pdf, 12.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0470/23/R/2022  |  16.5.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Křejpského č. p. 1531 formou per rollam (*pdf, 13.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0469/23/R/2022  |  16.5.2022

Darovací smlouva - Poskytnutí daru na úpravu sportovního areálu Hrabákova u ZŠ Pošepného (*pdf, 13.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0466/22/R/2022  |  9.5.2022

Dům dentální péče Zakouřilova, upravená architektonická studie (*pdf, 13.05 KB)

č. usnesení: 0464/22/R/2022  |  9.5.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1355-1356 formou per rollam (*pdf, 13.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0463/22/R/2022  |  9.5.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Jažlovická č. p. 1314-1315 (*pdf, 13.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0460/22/R/2022  |  9.5.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Steinerova č. p. 735 (*pdf, 13.34 KB)

Přílohy usnesení: