Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 0081/6/R/2023  |  26.1.2023

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 09.02.2023 (*pdf, 12.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0080/6/R/2023  |  26.1.2023

Zásady pro udělování čestného občanství a ceny MČ Praha 11 (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0079/6/R/2023  |  26.1.2023

Komunitní centrum Roztyly - žádost (*pdf, 13.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0078/6/R/2023  |  26.1.2023

Komunitní centrum Roztyly - změna Stanov společnosti Jihoměstská sociální a.s. (*pdf, 13.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0077/6/R/2023  |  26.1.2023

Skončení nájmu dvou bytů s Help Ukraine - nadační fond dohodou (*pdf, 13.78 KB)

č. usnesení: 0072/6/R/2023  |  26.1.2023

Uzavření soudního smíru v soudním sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis. zn. 38 C 14/2020 (*pdf, 14.72 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0071/6/R/2023  |  26.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1355-1356 formou per rollam (*pdf, 13.37 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0069/6/R/2023  |  26.1.2023

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mikulova (*pdf, 14.9 KB)

č. usnesení: 0067/6/R/2023  |  26.1.2023

Zřízení - Sportovní komise (*pdf, 13.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0062/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Sociální a zdravotní komise (*pdf, 13.81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0061/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro životní prostředí a veřejný prostor (*pdf, 13.73 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0060/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny (*pdf, 13.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0059/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro seniory (*pdf, 13.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0058/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro média a informace (*pdf, 14.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0057/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro majetek, investice a dotace (*pdf, 13.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0056/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro likvidaci majetku (*pdf, 14.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0055/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro kulturu a spolky (*pdf, 13.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0054/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro informatiku a digitalizaci (*pdf, 13.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0053/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro energetiku, technologii a inovace (*pdf, 13.6 KB)

č. usnesení: 0052/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Bytová komise (*pdf, 13.81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0051/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Bezpečnostní komise (*pdf, 13.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0045/4/R/2023  |  19.1.2023

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele - "Výpočetní technika 2022" (*pdf, 14.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0044/4/R/2023  |  19.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Křejpského č. p. 1508-1509-1510-1511 (*pdf, 13.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0042/3/R/2023  |  12.1.2023

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 14.23 KB)

č. usnesení: 0040/3/R/2023  |  12.1.2023

Změna v rejstříku škol a školských zařízení - výmaz školního klubu (*pdf, 13.56 KB)

č. usnesení: 0038/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L. B. ze sociálních důvodů - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.12 KB)

č. usnesení: 0037/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J. Pe. ze sociálních důvodů (*pdf, 14.93 KB)

č. usnesení: 0032/3/R/2023  |  12.1.2023

Záměr pronájmu jednotky č. 1551/507 - nebytových prostor č. 1551-05 v domě v ulici Tererova, čp. 1551, Praha 4 (*pdf, 13.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0026/3/R/2023  |  12.1.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro restauraci Řízkovna & Pizzerie Jižní Město (*pdf, 13.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0023/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.Š. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.02 KB)

č. usnesení: 0022/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.P. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.21 KB)

č. usnesení: 0021/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.S. ve veřejném zájmu - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.3 KB)

č. usnesení: 0020/3/R/2023  |  12.1.2023

Skončení nájmu bytu s P.P. a V.P. dohodou (*pdf, 13.4 KB)

č. usnesení: 0019/3/R/2023  |  12.1.2023

Žádost I.H. o výmaz zástavního práva (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 0018/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.22 KB)

č. usnesení: 0017/3/R/2023  |  12.1.2023

Skončení nájmu bytu zvláštního určení s J.A. dohodou (*pdf, 13.49 KB)

č. usnesení: 0016/3/R/2023  |  12.1.2023

Polyfunkční komplex Opatov - námitky účastníka řízení (*pdf, 13.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0015/3/R/2023  |  12.1.2023

Stanovení výše odměn poskytovaných členům Zastupitelstva MČ Praha 11 za měsíc (*pdf, 15.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0014/3/R/2023  |  12.1.2023

Změny směrnice S 2013/02 O cestovních náhradách (*pdf, 12.65 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0013/2/R/2023  |  5.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Michnova č. p. 1620-1621 formou per rollam (*pdf, 14.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0012/2/R/2023  |  5.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1567 formou per rollam (*pdf, 13.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0010/2/R/2023  |  5.1.2023

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2158 v k. ú. Chodov, CETIN a. s. (*pdf, 15.58 KB)

č. usnesení: 0003/1/R/2023  |  2.1.2023

Zrušení dodatku č. 4 směrnice č. S 2016/04 (*pdf, 12.48 KB)

č. usnesení: 0001/1/R/2023  |  2.1.2023

Redakční rada Klíče (*pdf, 13.22 KB)

č. usnesení: 1325/56/R/2022  |  27.12.2022

Směrnice S 2023/01 Podpisový řád (*pdf, 12.86 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1324/56/R/2022  |  27.12.2022

Působnost členů Rady městské části Praha 11 (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1322/56/R/2022  |  27.12.2022

Zrušení komisí RMČ (*pdf, 13.9 KB)

č. usnesení: 1321/56/R/2022  |  27.12.2022

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Chodov (*pdf, 15.18 KB)

č. usnesení: 1317/55/R/2022  |  21.12.2022

Změny směrnice S 2016/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*pdf, 13.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1316/55/R/2022  |  21.12.2022

Schválení finančního daru pro inter-kulturní pracovnici a překladatelku (*pdf, 12.9 KB)

č. usnesení: 1315/55/R/2022  |  21.12.2022

Poskytnutí finančního daru pro členy JSDH Praha 11 - Chodov (*pdf, 14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1313/54/R/2022  |  19.12.2022

Schválení finančního daru pracovnicím KC Roztyly (*pdf, 13.96 KB)