Dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11

Vážený žadateli,
tato stránka neslouží pro oficiální podání žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., (dále jen zákon), ani k podání stížnosti dle zákona č. 500/2004 Sb..
Pokud tak chcete učinit, tak prosím následovně:

1. Podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Pokud žadatel podává svou žádost elektronicky je dle zákona povinen použít adresu podatelny (§ 14 odst. 3). Pokud žadatel svou žádost podá jinou cestou než přes podatelnu úřadu, není tato žádost ve smyslu tohoto zákona (§ 14 odst. 4).
Adresa podatelny: podatelna@praha11.cz

2. Podání stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb.
Pokud žadatel podává svou stížnost na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (§ 175) je vhodnější použít pro oficiální podání adresu podatelny. Dle správního řádu je až 60 dní pro vyřízení stížnosti, kdežto tato webová stránka slouží pouze pro obecné dotazy.
Adresa podatelny: podatelna@praha11.cz


Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Modrá zóna
Zdenek Grabiec  |  19.4.2023 11:43:18
Už 4ry roky čtu s slýchám o tom, že je nejprve "prováděná studie", ted že "monitorujeme" ale zatím nic pozitivního ohledně řešení parkování rezidentů na území Prahy 11. Takže ulice kolem stanic metra a autobusových uzlů slouží jako "odkládací" parkoviště pro všechny kteří si zde odloží auto aby se snadněji dostali kamkoliv po Praze. Rezident pak nemá bez ohledu na čas (denní dobu) kde zaparkovat vlastní auto. A parkovací dům, kde bude rezident platit parkovné není řešení! .. takže co dál radní? Jak dlouho ještě potrvá "monitoring" ? Děkuji za konkrétní odpověď, která bude obsahovat konkrétní kroky směrem k řešení. Nikoliv obecné nic neříkající věty.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  24.5.2023 17:34:48
Dobrý den,

Váš dotaz je jeden z mnoha týkající se tzv. Modrých zón. Po mém nástupu do funkce jsem se samozřejmě začal o tento problém zajímat a ono to pane Grabiec není jen tak . Co se týká zavedení ZPS (zón placeného stání) je to věc , která je hlavně nevratná a velmi zasáhne do života všech občanů naší městské části. Jestli jsou pro nebo proti i záleží na místě kde se zeptáme. Například na tzv. Starých Hájích to nikdo striktně nechce ale na JM 2 například v okolí Vojtíškové pro to dost lidí bude. Abych na to kývnul a dal tomu zelenou musím mít argumenty ,navíc to bude i schvalovat zastupitelstvo a tím se z toho stane politické téma. Vím o čem mluvím, jednám s představiteli městských částí kde ZPS již realizovali. Jejich zkušenosti jsou tak rozporuplné, že se z toho nedá udělat jasné rozhodnutí. Co se týká toho, že se provádějí studie, popřípadě že se něco monitoruje, tak to již proběhlo za minulého vedení. Já mohu konkrétně říct ,že na toto téma budu mít teď v červnu schůzku s panem radním Hřibem a to do konce června, do té doby navíc proběhne prezentace systému ZPS přímo na výboru pro dopravu ,takže to řešíme, ale nechci aby pak moje jméno někde rezonovalo, že jsem zavedl ZPS a již půl roku po jejich zavedení se stejně nedá zaparkovat a navíc lidi budou platit např. 1200,-Kč/ročně a nezaparkují stejně jako předtím, tak to opravdu nechci. Takto to vypadá konkrétně například na Praze 5 Barrandovském sídlišti, což je celkem podobné sídliště jako máme zde u nás.

Můj plán je jednoduchý : Nabídnout lidem jinou alternativu a to formou alespoň dvou parkovacích domů v katastru Jižního Města, pak vyvolat veřejnou diskuzi o ZPS a dle výsledku jednoduše udělat rozhodnutí. Je jasné, že parkování zde na JM je jeden z hlavních problémů naší městské části a udělat ZPS proti vůli občanů je politická sebevražda, to je asi jasné nám oběma. Chápu že Vás asi moje odpověď neuspokojí ale takový je prostě současný stav a já nemám v úmyslu cokoliv zakrývat.

Aktuálně zvažujeme i zákaz parkování dodávek a parkování nákladních vozidel , což je další trvalý nešvar zde na JM.


S pozdravem:

Bc. Libor Vrkoč | Úřad městské části Praha 11
radní (doprava)

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost C8, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 207
e-mail: vrkocl@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Každodenní hluk z OC Chrpa
Petr Langer  |  11.5.2023 20:45:39
Dobrý den,
bylo by možné něco udělat s duněním a hučením jež se každý den o odpoledne do pozdních večeních hodin rozléhá z OC Chrpa v Krejnické ulici?
Hluk je v protějším domě, kde bydlím, slyšet i přes zavřená okna. Vyvětrat lze až večer po 22 hodině, protože přes hluk z venku nelze mít okna otevřená. Dokud bylo v OC Chrpa sportovní centrum byl zde klid. Od doby co je v hale nastěhované FDS.cz je po klidu. Zvláště když spustí produkci třeba o víkendu dopoledne a přes oběd.
Děkuji za reakci.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  23.5.2023 11:53:29
Vážený pane Langre,

děkujeme za Váš podnět. Vše bylo obratem předáno k prověření živnostenskému odboru (tím, že studio vykonává činnost spolkovou, není ŽO oprávněn ke kontrole) + strážníkům z OŘ MP Praha 11.

V daném případě je vhodné kontaktoval ihned non-stop operační středisko OŘ MP Praha 11 na tel.: 222 025 674 / 222 025 675, aby bylo možné řešit ihned ve chvíli, kdy k danému jednání dochází. Z dlouhodobého hlediska je možné kontaktovat hygieickou stanici, která by měla též celou situaci vyhodnotit.

Věříme, že se celková situace co nejdříve vyřeší je spokojenosti všech.

S pozdravem ... Pavel Krčílek
Sekání trávy
Stanislav Vlach  |  10.5.2023 19:34:17
Dobrý den, přišlo období sekání trávy a stejně jako v předešlých letech se nic nezměnilo k lepšímu. Mluvím konkrétně o Hekrově ul. a především o okolí obytného domu Hekrova 812-813. Od začátku jara sem jednou přijeli sekáči, kousek posekali (mimochodem velmi nekvalitně, spíše trávu pováleli), odjeli uprostřed díla a od té doby (cca 3 týdny zpátky) se nic neděje. Prosím, aby se obec nevymlouvala, že některá zdejší parcelní čísla jí k údržbě nepatří, že patří Magistrátu HMP. To dobře vím z předchozích let. Chtěl bych se jen zeptat - je opravdu tak velký problém dohodnout se s MHMP na tom, že jeden rok zajistí sekání všech ploch obec a následující rok pak MHMP s tím, že si oba úřady náklady na posečení jim nepříslušné části následně přefakturují? Za současného stavu se zde pohybují zcela zbytečně 2 sekáčské firmy (tedy letos zatím jen jedna), druhá část (patřící pravděpodobně MHMP) zůstala zatím nedotčena. Situace je z pohledu zde bydlících neúnosná. Mají snad oni sami pracně zjišťovat odpovědné osoby na obou výše zmíněných úřadech, poslouchat na telefonu jejich sliby a v konečném důsledku se stejně nic nestane? Smutné, opravdu smutné ...
S pozdravem
S. Vlach
Vážená pane Vlachu,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Seč travních porostů na pozemcích, které jsou městské části svěřené do správy, mezi ulicí Dubnova a Matúškova pravidelně urgujeme u servisní organizace, která tyto plochy spravuje, a to Jihoměstská majetková, a. s. Je zřejmé, že vlivem příznivých klimatických podmínek pro růst vegetace, došlo k značnému nárůstu travní hmoty a na mnohých plochách veřejné zeleně tak k pozdržení jednotlivých sečí. Seč travnatých pozemků, které má v údržbě Magistrát hl. Prahy, prostřednictvím správní firmy spol. URBIA, s.r.o. jsme předali odpovědnému pracovníkovi za údržbu zeleně, kterým je paní Anna Hájková (anna.hajkova@urbia.cz). Při sečích, stejně jako při jakýchkoli jiných činnostech týkajících se pozemků, je zákonná povinnost respektovat majetkoprávní vztahy k danému pozemku a nezasahovat do vlastnického, případně uživatelského práva jiných subjektů. V případě potřeby podání podnětu v oblasti životního prostředí, jako například nyní, se můžete kdykoli obrátit Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11, jehož referenti podnět vyřeší, případně předají pověřené osobě s odpovídajícími právy. Děkujeme za pochopení a poprosíme Vás o trpělivost.

S pozdravem
Ing. Josef Petrásek, OŽP
posekání trávy
Jana Fučíková  |  27.4.2023 21:05:22
Dobrý den, v ulici Vejvanovského kolem dětského hřiště a v okolí byla posekána tráva. Kolem domu v ulici Vejvanovského 1612 je dost vysoká tráva a ta posekána nebyla. Chtěla jsem se zeptat proč se tráva nemohla posekat i kolem tohoto domu, když pracovníci přijeli se sekačkami, mohlo se posekat vše najednou, i když je možná potřeba menší sekačka a i ruční sekačka. Doufám, že tráva bude posekána v co nejbližším termínu. Již několikrát jsem psala, že u vstupu do dětského hřiště se při dešti drží hodně vody a vstup na hřiště je dost problematický s dětmi a kočárky, musí se procházet velkou louží a v zimě se na zamrzlé louži může uklouznout. Je možné s tímto také něco udělat. Děkuji. Fučíková J.
Vážená paní Fučíková,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Pracovníci servisní organizace Jihoměstská majetková, a.s., kteří aktuálně obsluhují velké sekací traktory nemají možnost pokosit tato místa takto velkými stroji, neboť tyto nejsou určeny pro seče menších ploch. Tyto se kosí stroji s menší šířkou žacích lišt. Předzahrádky jsou tak sečeny s drobným časovým odstupem. K seči předmětné předzahrádky BD č. p. 1612 v ul. Vejvanovského dojde v nejbližší možné době, s ohledem na možnosti a kapacity servisní organizace. Předmětnou zpevněnou plochu, která není ve správě Odboru životního prostředí jsme opětovně předali k řešení na kompetentní odbor, kterým je Odbor dopravy. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Ing. Josef Petrásek, OŽP
Opravy Galaxie okolí
Martin Doksanský  |  27.4.2023 13:22:11
Dobrý den,

v ulici Emilie Hyblerové (strana objektu Galaxie) dochází už po čtvrté v krátké době ke stavebním úpravám v naprosto stejném místě. Chápu, že v první fázi docházelo k úpravě stávajícího elektrického vedení, stejně tak k obnově vedení pro veřejné osvětlení. Zajímá mě pouze, zda se nedá sjednotit souběh těchto prací, aby se nemuselo ve velmi krátkých intervalech na tom samém místě znovu vykopávat. Děkuji
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  28.4.2023 12:03:35
„Vážený tazateli,

koordinaci prováděných staveb by zřejmě mohl korigovat vlastník předmětných komunikací a pozemků, což je hlavní město Praha. Jednotlivými stavebníky (možná je např. výměna veřejného osvětlení, přílože elektronických sítí, údržby vodovodů, kanalizací, plynu, opravy povrchů komunikace, …) jsou zřejmě zcela jiné subjekty. Stavební úřad neeviduje na pozemcích č. parc. 742, 717/1, 740 a 1209/105, všechny v k.ú. Háje, žádnou aktuální stavbu, tedy musí jít o stavby, které nepodléhají žádnému opatření stavebního úřadu.

S pozdravem Ing. Jarmila Preradová, vedoucí Odboru výstavbyIng. Jarmila Preradová | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru výstavby

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 127, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 340
e-mail: preradovaj@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Schodiště
Karel Kottek  |  13.4.2023 9:45:17
Dobrý den,
v Klíči č.4 se paní starostka zmiňuje o "nevábných" schodech od konečné metra k ulici Opatovská. Bohužel nejsou pouze nevábné, ale také sežrané korozí. Doufám, že jejich stav někdo odpovědný posoudil. Jaké hrozí nebezpečí je myslím každému jasné.
Karel Kottek
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  25.4.2023 15:10:08
Dobrý den pane Kottku,

jak již avizovala paní starostka v Klíči č. 4, MČ má v plánu předmětné schodiště celkově rekonstruovat.
Tato rekonstrukce však může proběhnout až následně po dokončení opravy tzv. Otíkové lávky.

S pozdravem

Věra Nacházelová | Úřad městské části Praha 11
Odbor správy majetku – Oddělení technicko-investiční
vedoucí Oddělení technicko-investičního

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 69, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 266
e-mail: nachazelovav@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Ověření podpisu plné moci
m.heyerova  |  25.4.2023 11:24:27
Dobrý den,
potřebuji ověřit podpis mého bratra na plné moci pro mne. Provádí se ověření podpisů na Czech Pointu? Problém je v tom, že můj bratr je invalidní a není schopen opustit byt. Je možné to zařídit tak, že by ověření mohlo proběhnout v jeho bytě? Bydlí na Jižním Městě.
Prosím o radu, jak mám dále postupovat.
Děkuji za odpověď a za radu. Marie Heyerová
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  25.4.2023 11:41:31
Vážená paní Heyerová,

děkujeme Vám za podmět. Chodíme ověřoval nemohoucí lidi do bytů. Můžete se na nás obrátit buď po telefonu a nebo emailem. Telefon je 267 902 488 a nebo 267 308 489. A nebo na nonnemannovat@praha11.cz
A domluvíme se na konkrétním termínu a času návštěvy.

S pozdravem

Tereza Nonnemannová | Úřad městské části Praha 11
Odbor kancelář starosty – Oddělení styku s veřejností
samostatná odborná referentka informační kanceláře Ocelíkova

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 16, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 488
e-mail: nonnemannovat@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Aréna ledových sportů Ke Kateřinkám
Marie Fröhlichová  |  24.4.2023 10:14:46
Dobrý den,
dle dokumentace informačního systému EIA, záměr - PHA 986, akustické posouzení ze dne 09.03.2016 je součástí posuzovaného záměru stavby (Areál ledových sportů) výměna stávajícího povrchu, v ulici Ke Kateřinkám, za "tichý asfalt". Předpokládám, že toto se uskuteční před zahájením provozu haly. Již nyní je hluk v této ulici neúměrný. Máte již povědomí o tom kdy a zda se vůbec tato výměna uskuteční ? Nebo lze halu provozovat i bez splnění tohoto řešení v posudku?
Děkuji za odpověď. MF
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  24.4.2023 13:41:05
Vážená paní Fröhlichová,

v daném směru je nutné obrátit se na zdejší stavební úřad, který uvedenou stavbu povoloval. Uvedenou podmínku „tichého povrchu“ nepředkládal zdejší silniční správní úřad, nýbrž správce místní komunikace II. třídy ul. Ke Kateřinkám Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., přesto při dodržení rychlosti 30 km/h vozidla pouhým uchem není možné rozdíl hluku zcela zaznamenat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Bc. Soňa Muzikářová | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru dopravy

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 68, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 551
e-mail: muzikarovas@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Závady na komunikacích
Jan Marek  |  20.3.2023 8:20:47
Kdy konečně budou odstraněny závady na komunikacích a chodnících po jakési rekonstrukci V.O. Týká se to prakticky celých Hájí. Kdy konečně bude odstraněno oplocení stavby v ulici Kosmická kterou stavěla společnost Arkalycká nebo její subdodavatel.
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  21.4.2023 11:29:39
Vážení,

děkujeme Vám za podnět.
Odbor dopravy, oddělení dopravy a správy komunikací ÚMČ Praha 11 si Vám touto cestou dovoluje sdělit, že podnět bude předán kompetentní osobě právnické osobě Technologie hl. m. Prahy a. s., která má veřejné osvětlení ve své správě.
Díky odstávce výrobce obaloven (výrobce asfaltových směsí), která byla do 15.03.2023, se tyto práce nemohly dříve uskutečnit.
Dle informací Technologie hl. m. Prahy a. s. postupně probíhá uvádění výkopů do původního stavu.

Děkuji za pochopení

S pozdravem
Bc. Soňa Muzikářová | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru dopravy

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 68, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 551
e-mail: muzikarovas@praha11.cz, web: www.praha11.cz
Hlasitý semafor
Kateřina Kočí  |  19.3.2023 9:23:30
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala, zda by bylo možné snížit v době nočního klidu hlasitost semaforu pro chodce na autobusové zastávce Horčičkova?
Moc děkuji a přeji pěkný den.
KK
Odpověděl: obcanskalinka Občanská linka - Praha 11  |  21.4.2023 10:52:09
Vážená paní Kočí,

zdejší silniční správní úřad, bohužel, není v dané věci kompetentní, z tohoto důvodu bude věc předána vlastníku telematiky.
Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout příznivější odpověď.

S pozdravem

Bc. Soňa Muzikářová | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru dopravy

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 68, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 551
e-mail: muzikarovas@praha11.cz, web: www.praha11.cz
load