Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0549/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Revokace usnesení č. 0522/24/R/2023 Smlouva o poskytování dohledových služeb (*pdf, 13.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0547/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Sociální a zdravotní komise - odvolání a jmenování (*pdf, 12.76 KB)

č. usnesení: 0546/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Komise pro životní prostředí a veřejný prostor - odvolání a jmenování (*pdf, 12.76 KB)

č. usnesení: 0545/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Komise pro majetek, investice a dotace - rezignace a jmenování (*pdf, 12.48 KB)

č. usnesení: 0542/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1566 (*pdf, 13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0541/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s S. P. ze sociálních důvodů (*pdf, 14.92 KB)

č. usnesení: 0540/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Skončení nájmu bytu s V.H. a R.H. dohodou (*pdf, 13.72 KB)

č. usnesení: 0535/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Administrativní budova Chodov - námitky účastníka řízení (*pdf, 13.36 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0534/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Úprava počtu prvních tříd v základních školách, které zřizuje MČ Praha 11 (*pdf, 13.63 KB)

č. usnesení: 0531/26/R/2023  |  1.6.2023  |  Hlasování

Schválení smlouvy č. SM2300000440 s PVK a. s. na provoz mlžítka (*pdf, 12.81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0525/25/R/2023  |  29.5.2023

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 08.06.2023 (*pdf, 12.98 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0524/25/R/2023  |  29.5.2023

Žádost Jihoměstské sociální a.s. o realizaci projektu "Elektrovozy pro pečovatelskou službu Jihoměstské sociální" (*pdf, 13.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0522/24/R/2023  |  25.5.2023

Smlouva o poskytování dohledových služeb (*pdf, 12.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0519/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s V.Ch. (*pdf, 15.41 KB)

č. usnesení: 0518/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s S.Z. (*pdf, 15.23 KB)

č. usnesení: 0517/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.T. (*pdf, 15.31 KB)

č. usnesení: 0516/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s H.M. (*pdf, 15.24 KB)

č. usnesení: 0515/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.S. (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 0514/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s E.P. (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 0513/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s Z.B. (*pdf, 15.46 KB)

č. usnesení: 0511/24/R/2023  |  25.5.2023

Žádost P.F. o výmaz zástavního práva (*pdf, 14.91 KB)

č. usnesení: 0510/24/R/2023  |  25.5.2023

Žádost D.B. o vyjmutí nájmu bytu z kategorie ve veřejném zájmu (*pdf, 13.88 KB)

č. usnesení: 0509/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se Z.J. a M.J.S. - 9. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.2 KB)

č. usnesení: 0508/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se Z.H. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.35 KB)

č. usnesení: 0507/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. ve veřejném zájmu - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.26 KB)

č. usnesení: 0506/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 0505/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.B. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.26 KB)

č. usnesení: 0504/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.A. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.3 KB)

č. usnesení: 0502/24/R/2023  |  25.5.2023

Záměr pronájmu jednotky č. 1572/578 - nebytových prostor č. 1572-01 v domě v ulici Mikulova, čp. 1572, Praha 4 (*pdf, 13.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0498/24/R/2023  |  25.5.2023

Žádost I.S. o nájem bytu ve veřejném zájmu (*pdf, 13.45 KB)

č. usnesení: 0497/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se L.M. a J.M. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.37 KB)

č. usnesení: 0496/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.S. ve veřejném zájmu - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.25 KB)

č. usnesení: 0495/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.Y. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.4 KB)

č. usnesení: 0494/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.V. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.17 KB)

č. usnesení: 0493/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.T. – 1. nájem bytu (*pdf, 15.39 KB)

č. usnesení: 0492/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.S. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.17 KB)

č. usnesení: 0491/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.M. - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.16 KB)

č. usnesení: 0490/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.Š ve veřejném zájmu - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.07 KB)

č. usnesení: 0488/24/R/2023  |  25.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.V. a P.V. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.38 KB)

č. usnesení: 0485/24/R/2023  |  25.5.2023

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 536/346 v k. ú. Háje fyzickým osobám (*pdf, 13.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0479/24/R/2023  |  25.5.2023

Oceňování pedagogických a nepedagogických pracovníků školství MČ Praha 11 (*pdf, 13.11 KB)

č. usnesení: 0477/24/R/2023  |  25.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Láskova č. p. 1810 - 1811 - 1812 (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0476/24/R/2023  |  25.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bachova č.p.1568 (*pdf, 13.75 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0474/24/R/2023  |  25.5.2023

Výbor pro územní rozvoj - náplň výboru (*pdf, 13.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0473/24/R/2023  |  25.5.2023

Výbor pro dopravu - náplň výboru (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0472/24/R/2023  |  25.5.2023

Schválení dodatku č. 13 k pojistné smlouvě povinného ručení č. 0247314073 (SM1300000499) ze dne 15.04.2013 (*pdf, 13.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0471/24/R/2023  |  25.5.2023

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 14.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0470/24/R/2023  |  25.5.2023

Schválení Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové služby SM2300000480 (*pdf, 13.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0469/24/R/2023  |  25.5.2023

Změny směrnice S 2019/03 Realizace procesů a oběhu účetních dokladů v rámci VHČ (*pdf, 13.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0468/24/R/2023  |  25.5.2023

Úroky z prodlení úhrady DPH (*pdf, 13.06 KB)

č. usnesení: 0466/23/R/2023  |  18.5.2023

Pověření člena zastupitelstva (*pdf, 13.22 KB)

č. usnesení: 0459/23/R/2023  |  18.5.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro restauraci Řízkovna & Pizzerie Jižní Město (*pdf, 13.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0457/23/R/2023  |  18.5.2023

Uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení (*pdf, 13.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0456/23/R/2023  |  18.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1390 (*pdf, 13.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0455/23/R/2023  |  18.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Křejpského č. p. 1512-1513-1514 (*pdf, 13.64 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0454/23/R/2023  |  18.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bajkonurská č. p. 736 formou per rollam (*pdf, 14.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0453/23/R/2023  |  18.5.2023

Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2023 (*pdf, 13.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0452/23/R/2023  |  18.5.2023

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2023 (*pdf, 13.42 KB)

Přílohy usnesení:
Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 10008787x | Ing. David Salát
load