Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 1103/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. L. ze sociálních důvodů - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.02 KB)

č. usnesení: 1101/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s B. G. ze sociálních důvodů - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.14 KB)

č. usnesení: 1098/46/R/2022  |  31.10.2022

Odpis nerealizovaných investic evidovaných na účtech 041 a 042 (*pdf, 13.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1096/46/R/2022  |  31.10.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1355-1356 (*pdf, 13.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1079/46/R/2022  |  31.10.2022

Záměr prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 718/1 v k.ú. Háje, pro umístění reklamního zařízení (*pdf, 13.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1077/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.K. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.18 KB)

č. usnesení: 1076/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.D. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.95 KB)

č. usnesení: 1075/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.H. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 1074/46/R/2022  |  31.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.D. ve veřejném zájmu - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.13 KB)

č. usnesení: 1073/46/R/2022  |  31.10.2022

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 - opětovné zvolení (*pdf, 12.66 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1072/46/R/2022  |  31.10.2022

Zrušení usnesení RMČ č. 0993/41/R/2022 ze dne 03.10.2022 - výpověď z nájmu bytu paní K.K. (*pdf, 12.52 KB)

č. usnesení: 1071/46/R/2022  |  31.10.2022

Návrh výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 11 za měsíc (*pdf, 15.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1069/46/R/2022  |  31.10.2022

Změny směrnice S 2019/03 Realizace procesů a oběhu účetních dokladů v rámci VHČ (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1066/44/R/2022  |  24.10.2022

Dohoda o ukončení smlouvy SM1300000745 uzavřené dne 05.06.2013 mezi MČ a Kabinetem pro standardizaci, o.p.s. (*pdf, 12.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1064/44/R/2022  |  24.10.2022

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele - Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11 (*pdf, 13.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1056/43/R/2022  |  17.10.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Emilie Hyblerové č. p. 521, 522 a 523 (*pdf, 13.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1055/43/R/2022  |  17.10.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1566 (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1054/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.Č. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 1053/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.B. a B.B. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.16 KB)

č. usnesení: 1052/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.B. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.24 KB)

č. usnesení: 1051/43/R/2022  |  17.10.2022

Přechod nájmu bytu na L.K. (*pdf, 13.96 KB)

č. usnesení: 1050/43/R/2022  |  17.10.2022

Výmaz zástavního práva na BJ č. 1511/26 (*pdf, 14.63 KB)

č. usnesení: 1049/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R.V. k rozměrově menšímu bytu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.3 KB)

č. usnesení: 1048/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.Ž. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.72 KB)

č. usnesení: 1046/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.L. - 8. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.95 KB)

č. usnesení: 1045/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.N. a B.N. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.11 KB)

č. usnesení: 1044/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.M. - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.92 KB)

č. usnesení: 1043/43/R/2022  |  17.10.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.Š. a P.S. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.81 KB)

č. usnesení: 1042/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu se S.M. dohodou (*pdf, 12.84 KB)

č. usnesení: 1041/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu s O.L. dohodou (*pdf, 13.4 KB)

č. usnesení: 1040/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu s L.M. dohodou (*pdf, 12.89 KB)

č. usnesení: 1039/43/R/2022  |  17.10.2022

Skončení nájmu bytu s D.W. dohodou (*pdf, 13.03 KB)

č. usnesení: 1037/43/R/2022  |  17.10.2022

Záměr prodeje pozemku parc. č. 593/3 v k. ú. Háje fyzické osobě (*pdf, 12.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1032/43/R/2022  |  17.10.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2014/227, parc. č. 2014/228 a parc. č. 2014/229 v k. ú. Chodov pro fyzickou osobu (*pdf, 13.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1022/43/R/2022  |  17.10.2022

Záměr pronájmu garážového stání č. 53 v 1. podzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 12.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1016/43/R/2022  |  17.10.2022

Vyhlášení dotačního programu městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2023 (*pdf, 13.03 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1014/43/R/2022  |  17.10.2022

Vyhlášení dotačního programu městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2023 (*pdf, 12.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1012/43/R/2022  |  17.10.2022

Změny směrnice S 2013/08 Majetek – evidence, oceňování, odpisování, opravné položky, přeceňování při prodeji (*pdf, 13.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1011/43/R/2022  |  17.10.2022

Schválení dodatku č. 1 smlouvy SM2100000069 s MultiSport Benefit, s.r.o., IČO: 24715298 (*pdf, 13.53 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9714798x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load