Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 179/99  |  20.1.2000

Pronájem garážového stání v objektuLečkova ul. č.p. 1516 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 178/99  |  20.1.2000

Vzorové nájemní smlouvy na garáže a garážová stání (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 178/00  |  30.3.2000

Řešení nájemního vztahu se SSŠOT, s.r.o, zastoupené Ing. Hniličkou (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 177/00  |  30.3.2000

Dodatek zřizovací listiny Kulturního domu Jižní Město - Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 176/99  |  20.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 176/00  |  30.3.2000

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 175/99  |  20.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 174/99  |  20.1.2000

Grantový program pro zdravotní a sociální oblast - II. kolo (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 174/00  |  30.3.2000

Návrh na řešení vymáhání pohledávek MČ Praha 11 (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 172/99  |  20.1.2000

Prominutí pohledávky městské části Praha 11, za Církevní mateřskou školou (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 172/00  |  30.3.2000

Pronájem garážových stání na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 87.5 KB)

č. usnesení: 170/99  |  20.1.2000

Stanovení odměn ředitelům ZŠ a MŠ MČ Praha 11 za hodnocení činnosti z hlediska koncepčního (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 170/00  |  30.3.2000

Změna nájemce nebytových prostor nad 200 m2 (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 17/99  |  20.1.2000

Volba členů Školské rady při Školském úřadu Prahy 4 za Městskou část Praha 11 (*.doc, 78.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 169/99  |  20.1.2000

Záměr na výkup pozemků pod bytovými domy a souvisejících s bytovými domy v ulici Hekrova v k. (*.doc, 84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 167/00  |  30.3.2000

Schválení investičního záměru na regeneraci dvojdomu Tererova č.1355,1356 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 166/99  |  20.1.2000

Rozpočet Fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 na rok 1999 (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 166/00  |  30.3.2000

Schválení investičního záměru na regeneraci domu Bachova č.1566 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 165/99  |  20.1.2000

Návrh mimořádných jednorázových odměn neuvolněným členům místní rady (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 163/00  |  30.3.2000

Zásobování Modřan teplem - 1.stavba - dok. umístění stavby - revize (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 162/99  |  20.1.2000

Návrh Statutu a členů redakční rady zpravodaje Klíč (*.doc, 83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 162/00  |  30.3.2000

Technologický park Praha (KIZ) - dokumentace pro územní řízení (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 161/99  |  20.1.2000

Schválení investičních záměrů na regeneraci bytových objektů (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 161/00  |  30.3.2000

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 160/00  |  30.3.2000

Uzavření nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 16/99  |  20.1.2000

Osnova pro rozbory hospodaření ZŠ a MŠ Praha 11 za kalendářní rok 1998 (*.doc, 76.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 159/99  |  20.1.2000

záměr pronájmu obecního bytu za neregulované nájemné (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 159/00  |  30.3.2000

Uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 158/99  |  20.1.2000

uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení (DPS) (*.doc, 84 KB)

č. usnesení: 158/00  |  30.3.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 157/99  |  20.1.2000

uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 157/00  |  30.3.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 156/99  |  20.1.2000

uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 86 KB)

č. usnesení: 156/00  |  30.3.2000

Změna v komisi místní rady (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 155/99  |  20.1.2000

ve věci pronájmu garážových stání v Petýrkově ulici (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 155/00  |  30.3.2000

Služební cesta do Španělska ve dnech 30. 3. - 6. 4. 2000 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 153/00  |  30.3.2000

Změna Zásad pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 152/99  |  20.1.2000

Postup při regeneraci bytového objektu v ulici Vejvanovského č.p. 1613-1619 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 152/00  |  30.3.2000

Záměr na výkup pozemku č. parc. 2101/155 v k.ú. Chodov od fyzických osob (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 151/99  |  20.1.2000

Stanovisko k záměru hl. m. Prahy vydat vyhlášku hl. m. Prahy, která by omezila používání (*.doc, 80 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 15/99  |  20.1.2000

stanovení odměn ředitelům ZŠ a MŠ MČ Praha 11 za hodnocení činnosti z hlediska ekonomického (*.doc, 78.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 149/00  |  30.3.2000

Záměr prodeje pozemku parc. č. 848 v k. ú. Chodov p. Lubošovi Matějů (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 148/99  |  20.1.2000

Odměna pro paní Boženu Olmerovou, ředitelku Ústavu sociálních služeb JM (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 147/00  |  30.3.2000

Začlenění Lékařské služby první pomoci do organizační struktury Záchranné služby hlavního města (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 146/99  |  20.1.2000

Plná moc pro Marka Šnaida (*.doc, 80 KB)

č. usnesení: 146/00  |  30.3.2000

Schválení odměn ředitelům SZZ JM a CSS Praha - JM (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 145/99  |  20.1.2000

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na vydavatelskou péči zpravodaje Klíč (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 145/00  |  30.3.2000

Schválení limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro příspěvkové organizace kulturní domy a (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 144/99  |  20.1.2000

Likvidace hmotného investičního majetku (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 143/99  |  20.1.2000

Zřízení rady školy při ZŠ Křejpského (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 143/00  |  30.3.2000

Záměr výstavby provizorního muzikálového divadla (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 142/99  |  20.1.2000

Jmenování zástupce do dozorčí rady Soukromé základní školy Klíček (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 141/00  |  30.3.2000

Návrh aktualizace přílohy vyhlášky č.27/1998 sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává tržní řád, v platném (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 140/99  |  20.1.2000

Dramaturgické plány Kulturních domů Sluníčko, Klubka a Chodovská tvrz na rok 1999 (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 14/99  |  20.1.2000

Uhrazení závazku s.r.o. PALAS ATHÉNA (*.doc, 79 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 139/00  |  30.3.2000

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 na základě hodnocení činnosti z hlediska (*.doc, 83.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 138/99  |  20.1.2000

Kritéria pro preferenční přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 11 na školní rok (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 137/99  |  20.1.2000

Komise místní rady (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 136/00  |  30.3.2000

Vyhodnocení rozborů hospodaření správních firem za rok 1999 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 135/99  |  20.1.2000

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 na základě hodnocení činnosti z (*.doc, 83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 135/00  |  3.11.2000

Návrh programu 12. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha 11 dne 23. 3. 2000 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 134/99  |  20.1.2000

Směrnice č. 2/1999 - Odpis pohledávek MČ Praha 11 (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 134/00  |  3.11.2000

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů členů Místního zastupitelstva MČ Praha 11, přednesených (*.doc, 88.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 133/99  |  20.1.2000

Svěření pozemků pod bytovými domy v k. ú. Chodov - 15. část (*.doc, 84.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 132/99  |  20.1.2000

Záměr výstavby prodejního a administrativního centra Opatov (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 132/00  |  3.11.2000

Změna v komisi místní rady (*.doc, 81 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9714925x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load