Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28420

č. usnesení: 299/00  |  23.6.2000

Služební cesta do Velké Británie ve dnech 5. - 9. června 2000 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 298/99  |  20.1.2000

Zrušení usnesení MR č. 485/98 ze dne 6. 10. 1998 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 298/00  |  23.6.2000

Služební cesta do Dánska ve dnech 20. - 31. května 2000 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 297/99  |  20.1.2000

Revokace usnesení MR č. 484/98 ze dne 6.10.1998 bod I/04 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 297/00  |  23.6.2000

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů členů Místního zastupitelstva MČ Praha 11, přednesených (*.doc, 84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 296/99  |  20.1.2000

Grantový program pro zdravotní a sociální oblast - IV. kolo (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 294/99  |  20.1.2000

Privatizace objektu polikliniky Opatovská 1763, Praha 4 - Jižní Město (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 294/00  |  23.6.2000

Záměr řešení dislokace pracovišť místního úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 293/99  |  20.1.2000

Investiční záměr - úprava komunikace Hviezdoslavova v úseku Mikulova - Michnova (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 292/99  |  20.1.2000

Zásady kupní smlouvy na výkup pozemků ve vlastnictví fyzické osoby, které souvisejí s bytovými (*.doc, 83.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 292/00  |  23.6.2000

Úprava harmonogramu regenerace dvojdomu Tererova 1355 - 1356 (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 291/99  |  20.1.2000

Čerpací stanice pohonných hmot - ESSO v Praze 4, ul.5.května - studie (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 291/00  |  23.6.2000

Revokace usnesení MR č. 270/00 ze dne 2. 5. 2000 (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 290/99  |  20.1.2000

Svěření pozemků veřejné zeleně IV. kategorie, souvisejících s bytovými domy v k. ú. Chodov - (*.doc, 85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 290/00  |  23.6.2000

Návrh odpisu pohledávek MČ Praha 11 (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 29/99  |  20.1.2000

Plán kontrolních akcí na rok 1999 (*.doc, 77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 289/99  |  20.1.2000

Svěření pozemků veřejné zeleně IV. kategorie, souvisejících s bytovými domy v k. ú. Chodov - (*.doc, 83.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 288/99  |  20.1.2000

Služební cesta zástupců MČ do Drážďan dne 3.6.1999 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 288/00  |  23.6.2000

CENTRUM OPATOV, dokumentace pro územní řízení (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 287/99  |  20.1.2000

Zásady tvorby a projednávání rozpočtu a finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2000 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 286/99  |  20.1.2000

Urbanistická studie Roztyly (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 286/00  |  23.6.2000

ProjektSociálně psychologický výcvikZákladní škola Chodov (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 285/99  |  20.1.2000

Rozpočtové opatření č. 18/99 - navýšení rozpočtu o odvod části výtěžku z VHP (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 285/00  |  23.6.2000

Plnění úkolů z usnesení 10. - 12. ZMZ a rozpracovaných dotazů, připomínek a podnětů členů MZ MČ (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 284/99  |  20.1.2000

Rozpočtové opatření č. 17/99 - navýšení rozpočtu ÚSS JM na akci Sportovní hry seniorů (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 283/99  |  20.1.2000

Rozpočtové opatřeníč. 16/99 - nákup výpočetní techniky (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 283/00  |  23.6.2000

Postup konkurzního řízení na funkci ředitele školy (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 282/99  |  20.1.2000

Rozpočtová opatření č. 14/99 a 15/99 - opravy v ZŠ Donovalská 1684 a ZUŠ Křtinská 673 (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 282/00  |  23.6.2000

Rozpočtové opatření č. 13/00 - rekonstrukce hřiště Hrdličkova - Babákova (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 281/99  |  20.1.2000

Rozpočtové opatření č. 13/99 - humanitární pomoc Kosovu (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 281/00  |  23.6.2000

Rozpočtové opatření č. 12/00 - nákup výpočetní techniky (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 280/99  |  20.1.2000

Rozpočtové opatření č. 12/99 -poštovné v souvislosti s výplatou DSSP (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 280/00  |  23.6.2000

Návrh programu 14. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha 11 dne 18. 5. 2000 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 28/99  |  20.1.2000

Komise místní rady (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 279/99  |  20.1.2000

Přejmenování ulice (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 278/99  |  20.1.2000

Jmenování člena redakční rady zpravodaje Klíč (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 278/00  |  23.6.2000

Pronájem garážových stání na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 84.5 KB)

č. usnesení: 274/99  |  20.1.2000

Svěření pozemků pod bytovými domy v k. ú. Chodov - 17. část (*.doc, 84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 274/00  |  23.6.2000

Podstatné náležitosti budoucích kupních smluv (*.doc, 84.5 KB)

č. usnesení: 273/00  |  23.6.2000

Záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení za neregulované nájemné, u něhož na nájemném a (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 271/00  |  23.6.2000

Uzavření nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu (*.doc, 84.5 KB)

č. usnesení: 270/99  |  20.1.2000

Výpůjčka části pozemku parc. č. 2117/15 v k. ú. ChodovOMI-MHMP (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 270/00  |  23.6.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (rekonstrukce domu Šperlova 367) (*.doc, 85 KB)

č. usnesení: 27/99  |  20.1.2000

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů členů místního zastupitelstva MČ Praha 11, (*.doc, 79 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 269/00  |  23.6.2000

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 268/99  |  20.1.2000

Schválení směny pozemků v k. ú. Chodov mezi firmou JONATHAN L. S., s. r. o., a MČ Praha 11 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 268/00  |  23.6.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 267/00  |  23.6.2000

Městská knihovna, Opatovská 1754, Praha 11 (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 266/99  |  20.1.2000

Doplněk Organizačního řádu Místního úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 266/00  |  23.6.2000

Záměr výstavby provizorního muzikálového divadla (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 265/99  |  20.1.2000

Přestavba části objektu SZZ JM II, Šustova 1930, Praha 4 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 265/00  |  23.6.2000

Prodejna MANA, ul. Leopoldova (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 264/99  |  20.1.2000

Změna rozpočtové organizace Ústav sociálních služeb Jižní Město na organizaci příspěvkovou a (*.doc, 83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 263/99  |  20.1.2000

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů členů Místního zastupitelstva MČ Praha 11, (*.doc, 84.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 262/99  |  20.1.2000

Návrh opatření na realizaci závěrů 4. ZMZ MČ Praha 11 ze dne 6. 5. 1999 (*.doc, 85.5 KB)

č. usnesení: 260/99  |  20.1.2000

Změny v komisích MR (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 260/00  |  23.6.2000

Schválení podstatných náležitostí nájemní smlouvy s p. Lubošem Matějů (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 259/00  |  23.6.2000

Regenerace bytového domu Vejvanovského 1613-1619 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 258/00  |  23.6.2000

Grantový program městské části Praha 11 pro oblast protidrogové prevence pro rok 2000 - II.kolo (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 257/99  |  20.1.2000

Zpráva o hospodaření MČ Praha 11 za 1. čtvrtletí 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 257/00  |  23.6.2000

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast pro rok 2000 - II.kolo (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 256/00  |  23.6.2000

Projekty pro výběrové řízení MŠMT (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 255/99  |  20.1.2000

Rozpočtové opatření č. 11/99 - účel. příspěvek ZŠ Květnového vítězství 1554 (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 254/00  |  23.6.2000

Grantový program městské části Praha 11 pro rok 2000 na podporu zájmových aktivit a činnosti fyzický (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 252/00  |  23.6.2000

Investiční záměrRekonstrukce veřejného sportovního hřiště Praha 4 - Chodov, ul. Hrdličkova - (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 251/99  |  20.1.2000

Služební cesta do Bratislavy ve dnech 13. - 14. 5. 1999 (*.doc, 81.5 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9764825x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load