Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 486/00  |  1.9.2000

Rozvoj informatiky MÚ MČ Praha 11 do roku 2002 (*.doc, 83.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 485/00  |  1.9.2000

Rozpočtové opatření č. 38/00 - grantový program v oblasti zdravotnictví (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 484/00  |  1.9.2000

Rozpočtové opatření č. 37/00 - úpravy fondu zaměstnavatele (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 482/99  |  21.1.2000

Návrh doplňku Organizačního řádu MÚ MČ Praha 11 (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 482/00  |  1.9.2000

Návrh mimořádných jednorázových odměn předsedům komisí místní rady (*.doc, 85.5 KB)

č. usnesení: 481/99  |  21.1.2000

Návrh mimořádných jednorázových odměn neuvolněným členům místní rady (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 481/00  |  21.8.2000

Změny v komisích místní rady (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 480/99  |  21.1.2000

Schválení mimořádných jednorázových odměn uvolněným členům místní rady (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 480/00  |  21.8.2000

Výběrové řízení na regeneraci domu Bajkonurská č.736, II.etapa (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 48/99  |  21.1.2000

Reakce na odložení řešení dopravy v JV sektoru (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 479/99  |  21.1.2000

Likvidace hmotného majetku - aktivní prvky sítě (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 478/99  |  21.1.2000

Změny v komisích místní rady (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 477/00  |  21.8.2000

Pronájem garážových stání na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 86.5 KB)

č. usnesení: 476/99  |  21.1.2000

Návrh opatření na realizaci závěrů 7. ZMZ MČ Praha 11 ze dne 7. 9. 1999 (*.doc, 92.5 KB)

č. usnesení: 476/00  |  21.8.2000

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na územín hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 474/99  |  21.1.2000

Centrální park Praha Jižní Město - návrh podmínek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 474/00  |  21.8.2000

Zrušení výběrového řízení na pronájem bytu za neregulované nájemné (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 473/99  |  21.1.2000

Regenerace bytového domu ul. Vejvanovského 1613 - 1619 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 473/00  |  21.8.2000

Schválení pořadí zájemců z výběrového řízení k uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 85.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 472/00  |  21.8.2000

Majetková příloha zřizovací listiny MŠ, Praha 4, Hrabákova 2000 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 471/00  |  21.8.2000

Záměr pronájmu bytu za neregulované nájemné formou výběrového řízení (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 47/99  |  21.1.2000

Úplatný převod bytových domů v rámci privatizace bytového fondu na právnické osoby (*.doc, 89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 469/99  |  21.1.2000

Pronájem bytu Občanskému sdružení Společnou cestou (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 469/00  |  21.8.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 87 KB)

č. usnesení: 468/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 468/00  |  21.8.2000

Uzavření nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 467/00  |  21.8.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (poskytnutí náhradního ubytování) (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 466/00  |  21.8.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 465/99  |  21.1.2000

Zřizovací listiny základních škol MČ Praha 11 (*.doc, 84.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 465/00  |  21.8.2000

Koncepce bytové politiky městské části Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 464/99  |  21.1.2000

Zřizovací listiny mateřských škol MČ Praha 11 (*.doc, 87.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 464/00  |  21.8.2000

Bytový dům v ulici Vejvanovského 1613-1619 - oprava lodžií (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 462/99  |  21.1.2000

Dlouhodobý pronájem nebytových prostor v objektu ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4 (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 462/00  |  21.8.2000

Dny Prahy 11 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 461/99  |  21.1.2000

Obchodní veřejná soutěž na přestavbu a nástavbu objektu KD Sluníčko v Malenické č.p. 1784, (*.doc, 84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 460/00  |  21.8.2000

Rekonstrukce sportovišť uvnitř atletického oválu v areálu ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
  • (*.doc, 60 KB)
  • (*.doc, 26.5 KB)
  • (*.doc, 25.5 KB)
č. usnesení: 46/99  |  21.1.2000

Posunutí splatnosti nájemného ZŠ a MŠ zřízených MČ Praha 11 (*.doc, 80 KB)

č. usnesení: 459/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 34/99 - humanitární pomoc jugoslávským dětem (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 459/00  |  21.8.2000

Rozpočtové opatření č. 36/00 - realizace sochyPlynoucí (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 458/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 33/99 - workshopRegenerace panel. sídlišť (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 457/00  |  21.8.2000

Rozpočtové opatření č. 34/00 - dovybavení hasičské stanice (věcný dar) (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 456/99  |  21.1.2000

Workshop Regenerace panelových sídlišť (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 455/99  |  21.1.2000

Změny v komisích místní rady (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 455/00  |  21.8.2000

Rozpočtové opatření č. 30/00 - finanční vypořádání za rok 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 454/99  |  21.1.2000

Zprávy o činnosti komisí místní rady za I. pololetí 1999 (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 453/00  |  21.8.2000

Příkaz kinventarizaci majetku a závazků MČ Praha 11 v roce 2000 (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 451/00  |  21.8.2000

Tranzitní telekomunikační trasa část Praha - směr Plzeň, úsek Praha (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 450/00  |  21.8.2000

Investiční záměr na adaptaci kotelny ZŠ K Milíčovu (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 45/99  |  21.1.2000

Rekonstrukce pavilonu v objektu Křejpského 1523 - investiční záměr (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 449/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 446/99  |  21.1.2000

Pronájem nebytových prostor pro soukromé podnikání (*.doc, 84.5 KB)

č. usnesení: 443/99  |  21.1.2000

Žádost paní Magdalény Pružinové o prominutí poplatku z prodlení (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 443/00  |  28.7.2000

Schválení podstatných náležitostí nájemní smlouvy s panem Petrem Šachem (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 441/99  |  21.1.2000

Prodloužení doby výpůjčky pro OMI MHMP (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 441/00  |  28.7.2000

Návrh rozpočtu hl.m.Prahy pro rok 2001 - kapitálové výdaje (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 440/99  |  21.1.2000

Novela Zásad pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 440/00  |  28.7.2000

Investiční záměrCyklistické stezky na území MČ Praha 11 - II. etapa (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 44/99  |  21.1.2000

Rekonstrukce pavilonu SO-09 objektu Vidimova 1324 pro potřeby zřízení agend správních (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 439/99  |  21.1.2000

Záměr privatizace bytového fondu v 6. vlně (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 439/00  |  28.7.2000

Investiční záměrKomunikační propojení Ocelíkova - Stříbrského (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9850822x | Ing. David Salát
load