Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 743/00  |  13.12.2000

Investiční záměrModletická ulice - doprava v klidu (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 742/00  |  13.12.2000

Investiční záměrZdiměřická ulice - doprava v klidu (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 741/00  |  13.12.2000

Realizace usnesení 19. ZMČ Praha 11 ze dne 23. 11. 2000 (*.doc, 95 KB)

č. usnesení: 740/00  |  13.12.2000

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu ve smyslu § 49b (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 74/99  |  21.1.2000

Úprava Jednacího řádu komisí místní rady (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 739/00  |  13.12.2000

Doplnění Organizačního řádu a Podpisového řádu (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 737/00  |  13.12.2000

Veřejná zakázkaAdaptace kotelny ZŠ K Milíčovu (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 732/00  |  13.12.2000

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy s euroAWK s. r. o. (*.doc, 85 KB)

č. usnesení: 731/00  |  13.12.2000

Rozhodnutí o zakázkách malého rozsahu - oddíl 61 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 730/00  |  13.12.2000

Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu ve smyslu §49b zákona (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 73/99  |  21.1.2000

Komise místní rady (*.doc, 85.5 KB)

č. usnesení: 729/00  |  13.12.2000

Navýšení objemu veřejné zakázky PC podzim 2000 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 728/00  |  13.12.2000

Přijetí finančního daru od Pražské teplárenské a.s. (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 725/00  |  13.12.2000

Zrušení veřejné zakázky na mobilní pódium (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 721/00  |  13.12.2000

Stanovisko městské části Praha 11 k žádosti o zřízení Soukromé vyšší odborné školy umění a reklamy (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 720/00  |  13.12.2000

Stanovisko městské části Praha 11 k žádosti Soukromé základní školy Klíček o poskytnutí zvýšené (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 72/99  |  21.1.2000

Návrh odpovědi na dopis pana Eduarda Koutenského adresovaný místní radě (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 719/00  |  13.12.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 718/00  |  13.12.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 717/00  |  13.12.2000

Urbanistická studieMilíčov - IPS (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 716/00  |  13.12.2000

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu ve smyslu § 49b (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 715/00  |  13.12.2000

Roztyly - bobová dráha (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 713/00  |  13.12.2000

CENTRUM OPATOV -II.etapa - dokumentace k územnímu řízení (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 711/00  |  13.12.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 709/00  |  13.12.2000

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 92.5 KB)

č. usnesení: 706/00  |  22.11.2000

Poskytnutí bezúročné půjčky a sociální výpomoci z fondu zaměstnavatele (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 703/00  |  22.11.2000

Věcný dar ZŠ, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 702/99  |  21.1.2000

Návrh programu 10. zasedání Místního zastupitelstva MČ Praha 11, konaného dne 20. 1. 2000 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 701/99  |  21.1.2000

Návrh plánu kontrol na rok 2000 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 701/00  |  22.11.2000

Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 11 a správní firmou CENTRA, v.o.s. (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 700/99  |  21.1.2000

Příprava Městského kamerového systému na území JM (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 700/00  |  22.11.2000

Stanovisko MČ Praha 11 k návrhu vyhlášky hl.m.Prahy o spádových obvodech základních škol (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 7/99  |  20.1.2000

uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (*.doc, 77.5 KB)

č. usnesení: 699/99  |  21.1.2000

Prodloužení doby výpůjčky firmě DaimlerChrysler Automotive Bohemia s. r. o. (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 699/00  |  22.11.2000

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 84 KB)

č. usnesení: 698/99  |  21.1.2000

Přidělení místa v ubytovně pro pedagogické pracovníky Láskova 1816, Praha 4 (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 698/00  |  22.11.2000

Záměr pronájmu bytu za neregulované nájemné formou výběrového řízení (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 697/00  |  22.11.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 696/99  |  21.1.2000

Dramaturgické plány Kulturních domů Sluníčko, Klubka a Chodovská tvrz na rok 2000 (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 696/00  |  22.11.2000

Záměr pronájmu bytu za neregulované nájemné (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 695/99  |  21.1.2000

Směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 694/99  |  21.1.2000

Přijetí finančního daru od Pražské teplárenské a. s. (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 694/00  |  22.11.2000

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 89 KB)

č. usnesení: 693/99  |  21.1.2000

Rozpočtová opatření č. 58/99, 59/99 a 60/99 - navýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 692/99  |  21.1.2000

Projednávání výsledků hospodaření MČ Praha 11 a organizací řízených MČ za rok 1999 (*.doc, 85.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 691/99  |  21.1.2000

Koncepční studie Centrum - Opatov, obchodně - administrativní centrum (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 691/00  |  22.11.2000

Rozhodnutí o zakázkách malého rozsahu (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 690/99  |  21.1.2000

Převod garážového stání č. 48 v Petýrkově ul. z matky na dceru (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 69/99  |  21.1.2000

Dohoda o spolupráci MČ Praha - Újezd a MČ Praha 11 v rámci zpravodaje Klíč (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 689/99  |  21.1.2000

Pronájem garážového stání v objektu č.p. 676 ulice Stříbrského (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 689/00  |  22.11.2000

Podstatné náležitosti nájemních smluv k pozemkům v ul. Vápeníkova (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 687/00  |  22.11.2000

Výbory Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 686/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v MŠ Blatenská 2145 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 686/00  |  22.11.2000

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 685/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 685/00  |  22.11.2000

Ověřovatelé doložky platnosti právních úkonů (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 684/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 85.5 KB)

č. usnesení: 684/00  |  22.11.2000

Jednací řád komisí Rady MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 683/99  |  21.1.2000

Převod oprávnění hospodařit s majetkem hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 683/00  |  22.11.2000

Komise Rady MČ Praha 11 (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 682/00  |  22.11.2000

Jednací řád Rady MČ Praha 11 (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 681/00  |  22.11.2000

Směrnice č. 8/2000 - Podpisový řád (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 680/00  |  22.11.2000

Směrnice č. 7/2000 - Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 68/99  |  21.1.2000

Redakční rada zpravodaje Klíč (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 679/99  |  21.1.2000

Doplnění Organizačního řádu Místního úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 678/99  |  21.1.2000

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů členů Místního zastupitelstva MČ Praha 11, přednesených (*.doc, 86 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 678/00  |  22.11.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 84 KB)

č. usnesení: 677/99  |  21.1.2000

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 677/00  |  22.11.2000

Rozpočtové opatření č. 59/00 - protidrogová politika (3. etapa) (*.doc, 82 KB)

Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9850874x | Ing. David Salát
load