Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28420

č. usnesení: 632/00  |  22.11.2000

Investiční záměrNechvílova ulice - doprava v klidu (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 631/99  |  21.1.2000

Sloučení Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022/I, a Základní školy, Praha 4, Pošepného (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 630/99  |  21.1.2000

Sloučení Základní školy, Praha 4, Schulhoffova 844, a Základní školy, Praha 4, Květnového (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 630/00  |  22.11.2000

Novela směrnice č. 2/1999 - Odpis pohledávek MČ Praha 11 (*.doc, 84 KB)

č. usnesení: 63/99  |  21.1.2000

uzavření nájemní smlouvy k bytu s uprchlíkem (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 629/99  |  21.1.2000

Dlouhodobý pronájem nebytových prostor v objektu MŠ Praha 4, Janouchova 671 (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 629/00  |  22.11.2000

Směrnice č. 6/2000 - Organizační řád Úřadu městské části Praha 11 (*.doc, 84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 628/99  |  21.1.2000

Sloučení Základní školy, Praha 4, Mikulova 1594, a Základní školy, Praha 4, Křejpského 1501 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 627/00  |  22.11.2000

Grantový program pro oblast protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2001 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 626/99  |  21.1.2000

Provozování tržnice v Mendelově ulici, k. ú. Háje (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 626/00  |  22.11.2000

Grantový program MČ Praha 11pro oblast sociální a zdravotní na rok 2001 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 625/99  |  21.1.2000

Sportovně ubytovací a rehabilitační komplex Horní Roztyly (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 625/00  |  22.11.2000

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast 2000 - IV.kolo (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 623/99  |  21.1.2000

Jmenování členů koordinační skupiny pro regeneraci Jižního Města (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 622/99  |  21.1.2000

Vyhláška hl. m. Prahy o čestném občanství a cenách hl. m. Prahy (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 620/00  |  22.11.2000

Zpráva o hospodaření MČ Praha 11 za 1. - 3. čtvrtletí 2000 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 62/99  |  21.1.2000

záměr pronájmu obecního bytu po neplatiči (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 619/99  |  21.1.2000

Prominutí poplatků z prodlení Bytovému družstvu Ke Kateřinkám 1407-1410 (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 619/00  |  22.11.2000

Přehled o plnění rozpočtu a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 618/99  |  21.1.2000

Narovnání majetkoprávních vztahů mezi M. Šponarovou, J. Černým a MČ Praha 11 (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 618/00  |  22.11.2000

Návrh mimořádných jednorázových odměn předsedům komisí místní rady (*.doc, 85 KB)

č. usnesení: 617/00  |  3.11.2000

Služební cesta do Francie ve dnech 21. - 26. listopadu 2000 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 616/00  |  3.11.2000

Změny v komisích místní rady (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 615/00  |  3.11.2000

Realizace usnesení 18. ZMZ MČ Praha 11 ze dne 19. 10. 2000 (*.doc, 89.5 KB)

č. usnesení: 614/00  |  3.11.2000

Revokace usnesení místní rady č. 117/97 (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 613/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v DPS (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 613/00  |  3.11.2000

Investiční záměrŠalounova ulice - doprava v klidu (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 612/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 83.5 KB)

č. usnesení: 612/00  |  3.11.2000

Investiční záměrTatarkova ulice - doprava v klidu (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 611/00  |  3.11.2000

Investiční záměrBohúňova ulice v úseku mezi ulicemi Jažlovickou a Doubravickou - doprava v klidu (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 61/99  |  21.1.2000

uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 609/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 54/99 - výroba publikacePrůvodce MČ Praha 11 (*.doc, 80.5 KB)

č. usnesení: 609/00  |  3.11.2000

Zrušení usnesení MR MČ Praha 11 č. 263/00 ze dne 2. 5. 2000 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 608/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 53/99 - poštovné v souvislosti s výplatou DSSP (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 607/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 52/99 - Program podpory oprav BF (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 606/99  |  21.1.2000

Rozpočtové opatření č. 51/99 - rekonstrukce výplní arkád ve dvoře objektu Chodovská tvrz (*.doc, 80.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 606/00  |  3.11.2000

Veřejná zakázkaPC podzim 2000 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 605/00  |  3.11.2000

Odměna Mgr. Ludmile Petrákové, bývalé ředitelce Mateřské školy, Praha 4, Chomutovická 1443, na (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 604/00  |  3.11.2000

Změna nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu na dobu neurčitou (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 603/99  |  21.1.2000

Finanční dary členům pracovních skupin za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 603/00  |  3.11.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 602/99  |  21.1.2000

Finanční dary členům komisí místní rady za práci v komisích ve prospěch MČ Praha 11 v roce 1999 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 602/00  |  3.11.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 601/99  |  21.1.2000

Jmenování předsedy koordinační skupiny pro regeneraci JM (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 601/00  |  3.11.2000

Návrh textu oznámenívýsledku veřejné obchodní soutěže pro zveřejnění v Obchodním věstníku - (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 600/99  |  21.1.2000

Investiční záměr - Chodovská tvrz - rekonstrukce výměny arkád (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 600/00  |  3.11.2000

Žádosti o granty MHMP na rekonstrukce povrchu školních hřišť pro rok 2001 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 60/99  |  21.1.2000

uzavření nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 100.5 KB)

č. usnesení: 599/99  |  21.1.2000

Stanovení kvóty školnických bytů (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 599/00  |  3.11.2000

Grantový program MČ Praha 11 pro zahraniční pobyty a stáže na rok 2001 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 598/99  |  21.1.2000

Zachování Integrované střední školy obchodně ekonomického zaměření v Tererově ul. 1399, Praha (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 598/00  |  3.11.2000

Grantový program MČ Praha 11 pro volný čas na rok 2001 (*.doc, 81.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 597/99  |  21.1.2000

Konkurzy ředitelů ZŠ (*.doc, 84.5 KB)

č. usnesení: 597/00  |  3.11.2000

Organizační změna Místního úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 596/99  |  21.1.2000

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 (*.doc, 82 KB)

č. usnesení: 595/99  |  21.1.2000

Grantový program městské části Praha 11 pro rok 2000 na podporu zájmových aktivit a činnosti (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 595/00  |  3.11.2000

Vrácení sponzorského daru od společnosti IKON, s.r.o. (*.doc, 81.5 KB)

č. usnesení: 594/99  |  21.1.2000

Výběr projektů v rámci Grantového programu městské části Praha 11 pro rok 1999 na podporu (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 594/00  |  3.11.2000

Pronájem garážového stání č. 30 - Petýrkova 2254 (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 593/99  |  21.1.2000

Stanovení ceny tepla pro MČ Praha 11 po přepojení tepelné soustavy Mělník na JM do roku 2004 a (*.doc, 82.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 593/00  |  3.11.2000

Pronájem nebytových prostor nad 200 m2 v obj. č. p. 3141, ul. Blažimská (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 592/00  |  3.11.2000

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 97.5 KB)

č. usnesení: 591/00  |  3.11.2000

Schválení pořadí zájemců z výběrového řízení k uzavření nájemní smlouvy k bytu po neplatiči (*.doc, 84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 590/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení (DPS) (*.doc, 85.5 KB)

č. usnesení: 590/00  |  3.11.2000

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 83 KB)

č. usnesení: 59/99  |  21.1.2000

Řešení kalamitních situací (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 589/99  |  21.1.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 589/00  |  3.11.2000

Uzavření nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 82.5 KB)

č. usnesení: 588/99  |  21.1.2000

Rozpracování dotazů, přípomínek a podnětů členů Místního zastupitelstva MČ Praha 11, (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 588/00  |  3.11.2000

Záměr pronájmu bytu za neregulované nájemné formou výběrového řízení (*.doc, 81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 587/99  |  21.1.2000

Změny v komisích místní rady (*.doc, 81 KB)

č. usnesení: 586/99  |  21.1.2000

Finanční dar členům redakční rady zpravodaje Klíč za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 1999 (*.doc, 82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 586/00  |  3.11.2000

Správní obvody hl. m. Prahy - vyjádření MČ Praha 11 (*.doc, 82.5 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9764825x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load