Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 739/01  |  7.9.2001

Dodatek ke zřizovací listině Základní školy, Praha 4, Květnového vítězství 1554 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 738/01  |  7.9.2001

Provedení elektrorozvodů v domě Michnova 1620 - 1621 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 737/01  |  7.9.2001

Regenerace domu Bajkonurská 736 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 736/01  |  7.9.2001

Úklid chodníků domů v majetku MČ Praha 11 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 734/01  |  7.9.2001

Statut ubytovny pro zdravotníky a sociální pracovníky pracující na území MČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 733/01  |  7.9.2001

Statut ubytovny pro pedagogické pracovníky pracující na území MČ Praha 11 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 729/01  |  7.9.2001

Přehled o plnění rozpočtu a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 727/01  |  7.9.2001

Rozpočtové opatření č. 44/01 - přesun finančních prostředků v oddílu 37 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 726/01  |  7.9.2001

Zpráva o výsledcích hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2001 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 725/01  |  7.9.2001

Rozpočtové opatření č. 43/01 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do oddílu 31+32 (*.doc, 23.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 723/01  |  7.9.2001

Rozpočtové opatření č. 41/01 - přesun finančních prostředků v oddílu 31+32 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 722/01  |  7.9.2001

Rozpočtové opatření č. 40/01 - přesun fin. prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2001 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 721/01  |  7.9.2001

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 720/01  |  7.9.2001

Změna ve výborech ZMČ (*.doc, 22 KB)

č. usnesení: 719/01  |  7.9.2001

Revokace usnesení č. 684/01 (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 718/01  |  7.9.2001

Změna směrnice č. 8/2000 - Podpisový řád (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 717/01  |  7.9.2001

Vyhodnocení poskytovaných externích právních služeb pro MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 715/01  |  7.9.2001

Podmínky obchodní veřejné soutěže na úplatný převod pozemku parc. č. 251/44 v k. ú. Chodov (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 711/01  |  7.9.2001

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 708/01  |  7.9.2001

Parkoviště pro Relax Park Roztyly, dokumentace pro územní řízení (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 707/01  |  7.9.2001

TOP HOTEL PRAHA, dokumentace pro územní řízení (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 706/01  |  7.9.2001

Pověření pro členku zastupitelstva k provádění občanských sňatků (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 705/01  |  7.9.2001

Protihluková opatření u Brněnské směr Spořilovská - Jižní spojka (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 704/01  |  21.8.2001

Výměna obvodového pláště 3. NP KD Opatov (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 703/01  |  21.8.2001

Zásady pro postup při prodeji movitých věcí pocházejících z vyklizených bytů a nebytových prostor (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 702/01  |  21.8.2001

Snížení nájemného obyvatelům domu č.p.1787 Malenická (*.doc, 22 KB)

č. usnesení: 701/01  |  21.8.2001

Provedení elektrorozvodů v domě Michnova 1620 - 1621 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 700/01  |  21.8.2001

Oprava výtahů v bytových domech Mikulova 1571 - 1574 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 697/01  |  21.8.2001

Regenerace obytných panelových domů v Tererově ulici č.p.1355 a 1356, Praha 4 - Chodov (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 690/01  |  21.8.2001

Záměr pronájmu bytů za neregulované nájemné a odkoupení pohledávky (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 689/01  |  21.8.2001

Změna doby nájmu bytu (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 688/01  |  21.8.2001

Uzavření nájemních smluv k bytům (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 687/01  |  21.8.2001

Uzavření nájemních smluv ke stávajícím bytům (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 686/01  |  21.8.2001

Jednací řád Rady MČ Praha 11 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 685/01  |  21.8.2001

Jednací řád komisí Rady MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 684/01  |  21.8.2001

Změny v komisích Rady MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 683/01  |  21.8.2001

Zpracování víceprací projektové dokumentace na rekonstrukci a novou výstavbu ve Vidimově ul. (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 681/01  |  21.8.2001

Prodloužení doby výpůjčky pro manžele Haškovy (*.doc, 22 KB)

č. usnesení: 680/01  |  21.8.2001

Svěření zeleně IV. kategorie v k. ú. Chodov - ul. Türkova (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 676/01  |  21.8.2001

Výkup pozemků rodiny Hrachových v k.ú. Háje (*.doc, 25 KB)

č. usnesení: 674/01  |  21.8.2001

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast městské části Praha 11 v roce 2001 - III.kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 673/01  |  21.8.2001

Grantový program pro oblast protidrogové politiky městské části Praha 11 v roce 2001 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 672/01  |  21.8.2001

Zadání veřejné zakázkyRekonstrukce varny a jídelny v Základní škole, Praha 4,Mendelova 550 (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 668/01  |  21.8.2001

Určené lokality pro volný pohyb psů na území Jižního Města (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 666/01  |  21.8.2001

Zpráva o činnosti komisí Rady MČ Praha 11 za I. pololetí 2001 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 664/01  |  21.8.2001

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, konaného dne (*.doc, 26.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 663/01  |  21.8.2001

Změna náplně komise pro otevírání obálek - veřejné zakázky (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 662/01  |  21.8.2001

Zřízení komise pro otevírání obálek na výběrová řízení v kompetenci komise pro výběrová řízení (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 660/01  |  21.8.2001

Doplnění a změny směrnice č. 6/2000 - Organizační řád Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 657/01  |  21.8.2001

Změna nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu na dobu neurčitou (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 656/01  |  21.8.2001

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky naNájem datové sítě a připojení na internet (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 653/01  |  21.8.2001

Projekt internetové prezentace městské části Praha11 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 652/01  |  21.8.2001

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 651/01  |  21.8.2001

Rozpočtové opatření č. 39/01 - navýšení rozpočtuMČ Praha 11 na rok2001 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 649/01  |  21.8.2001

Rozpočtové opatření č. 37/01 - přesun fin. prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2001 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 648/01  |  21.8.2001

Rozpočtové opatření č. 38/01 - snížení státní dotace na výkon státní správy (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 647/01  |  21.8.2001

Rozpočtové opatření č. 35/01 - ponechání nevyčerpané účelové dotace (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 646/01  |  21.8.2001

Rozpočtové opatření č. 33/01 - finanční vypořádání za rok 2000 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 645/01  |  21.8.2001

Dodatek příkazu starosty MČ Praha 11, kterým se nařizují opatření k nápravě (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 644/01  |  21.8.2001

Příkaz kinventarizaci majetku a závazků MČ Praha 11 v roce 2001 (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 643/01  |  21.8.2001

Přijetí finančního daru od Pražské teplárenské a.s. (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 642/01  |  21.8.2001

Rozpočtové opatření č. 34/01 - navýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2001 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9714798x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load