Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0873/02  |  2.12.2002

Záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0872/02  |  2.12.2002

Uzavření smluv o nájmu bytů (*.doc, 25 KB)

č. usnesení: 0871/02  |  2.12.2002

Záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0870/02  |  2.12.2002

Uzavření smluv o nájmu bytů (*.doc, 25 KB)

č. usnesení: 0869/02  |  2.12.2002

Stavební program v č.p. 1754 Opatovská, Praha 4 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0866/02  |  2.12.2002

Statut pro ubytovací činnost v objektuFilipova 2013, Praha 11, a uzavření nájemní smlouvy s Romane (*.doc, 23.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0865/02  |  2.12.2002

Grantový program - zahraniční pobyty a stáže - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0864/02  |  2.12.2002

Grantový program pro oblast sportu a tělovýchovy - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0863/02  |  2.12.2002

Grantový program pro oblast kultury - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0859/02  |  2.12.2002

Rozpočtové opatření č. 81/02 - očekávané kapitálové výdaje k 31.12.2002 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0857/02  |  2.12.2002

Rozpočtové opatření č. 104/02 - přesun finančních prostředků v rámci oddílu 37 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0855/02  |  2.12.2002

Rozpočtové opatření č. 101/02 - volby do zastupitelstev obcí v roce 2002 (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0854/02  |  2.12.2002

Rozpočtové opatření č. 98/02 - přijetí finančního daru od firmy UPC Česká republika, a. s. (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0853/02  |  18.11.2002

Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 26.11.2002 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0852/02  |  18.11.2002

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0851/02  |  18.11.2002

Realizace usnesení 33. ZMČ Praha 11 ze dne 24.10.2002 (*.doc, 30 KB)

č. usnesení: 0850/02  |  18.11.2002

Finanční dar členům redakční rady zpravodaje Klíč za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2002 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0849/02  |  18.11.2002

Finanční dary členům pracovních skupin RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2002 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0848/02  |  18.11.2002

Odměny členům komisí RMČ a členům výborů ZMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2002 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0845/02  |  18.11.2002

Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0843/02  |  18.11.2002

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0842/02  |  18.11.2002

Změna a doplnění směrnice č. 6/2000 Organizační řád ÚMČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0840/02  |  18.11.2002

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území hl. m. Prahy - MČ Praha 11 (*.doc, 22 KB)

č. usnesení: 0839/02  |  18.11.2002

Uzavření smlouvy o nájmu bytu osobě postižené záplavami (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0837/02  |  18.11.2002

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 24 KB)

č. usnesení: 0836/02  |  18.11.2002

Změna doby nájmu bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0835/02  |  18.11.2002

Změna doby nájmu bytů (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0834/02  |  18.11.2002

Změna doby nájmu bytu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0833/02  |  18.11.2002

Záměr pronájmu bytů formou výběrového řízení (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0829/02  |  18.11.2002

Prodloužení nájemní smlouvy ke školnickému bytu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0827/02  |  18.11.2002

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky uchazečů o veřejnou zakázku, zadanou podle § 49 zákona č. (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0824/02  |  18.11.2002

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0823/02  |  18.11.2002

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0818/02  |  18.11.2002

Rozpočtové opatření č. 89/02 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2002 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0814/02  |  18.11.2002

Zpráva o hospodaření MČ Praha 11 za 1- 3. čtvrtletí 2002 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0813/02  |  18.11.2002

Umístění volejbalové haly - Milíčov, studie (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0812/02  |  18.11.2002

Řád pohřebiště (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0809/02  |  25.10.2002

Plnění úkolů z usnesení a rozpracovaných dotazů, připomínek a podnětů z 32. zasedání Zastupitelstva (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0808/02  |  25.10.2002

Změna v komisi RMČ (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0805/02  |  25.10.2002

Řešení bytové situace manželů Uhlíkových (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0804/02  |  25.10.2002

Neprodloužení smluv o nájmu bytů (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0803/02  |  25.10.2002

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0802/02  |  25.10.2002

Změna doby nájmu bytů (*.doc, 28 KB)

č. usnesení: 0801/02  |  25.10.2002

Uzavření smluv o nájmu bytů osobám postiženým záplavami (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0800/02  |  25.10.2002

Uzavření smluv o nájmu bytů osobám postiženým záplavami (*.doc, 24 KB)

č. usnesení: 0799/02  |  25.10.2002

Souhlas s rozhodnutím vedoucího OSM a s podáním žaloby na vyklizení bytu (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0798/02  |  25.10.2002

Změna doby nájmu bytu z titulu obecního zájmu (*.doc, 24 KB)

č. usnesení: 0797/02  |  25.10.2002

Pořadí zájemců k uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0794/02  |  25.10.2002

Podstatné náležitosti pronájmu částí pozemků v k. ú. Háje, fyzické osobě (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0793/02  |  25.10.2002

Záměr pronájmu a výpůjčky pozemku v k.ú. Chodov, právnické osobě (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0791/02  |  25.10.2002

Řešení bytové situace paní Varausové (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0790/02  |  25.10.2002

Ve věci činnosti ředitele Základní školy Chodov, Praha 4, Květnového vít. 57, RNDr. Jana Hovorky (*.doc, 23.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0789/02  |  25.10.2002

Návrh změny územního plánu - Roztyly - U Kunratického lesa (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0788/02  |  25.10.2002

Úprava Jírovcova náměstí, dokumentace pro územní a stavební řízení (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0787/02  |  25.10.2002

Záměr zástavby území západně od ulice Chilské (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0786/02  |  25.10.2002

Chemické čištění topného systému JM MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0785/02  |  25.10.2002

Oprava izolací boilerové stanice Nad Opatovem 2140, Praha 4 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0783/02  |  25.10.2002

Pronájem nebytových prostor do 200 m2na území hl. m. Prahy - v MČ Praha 11 (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0781/02  |  25.10.2002

Prodloužení nájemní smlouvy ke školnickému bytu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0780/02  |  25.10.2002

Prodloužení nájemní smlouvy ke školnickému bytu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0778/02  |  25.10.2002

Souhlas RMČ s odprodejem nevyužitého majetku příspěvkové organizace MŠ, Praha 4, Hroncova 1882 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0774/02  |  25.10.2002

Revokace usnesení RMČ č. 0751/02 ze dne 8.10.2002 - odměny ředitelům základních a mateřských škol (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0773/02  |  25.10.2002

Návrh odměn ředitelům kulturních domů MČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9775700x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load