Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28420

č. usnesení: 0791/03  |  25.11.2003

Koncepce ubytování v objektu č.p. 2140, ulice Nad Opatovem, Praha 4 (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0790/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu - MP (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0789/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (Mgr. Jindra Janušková) (*.doc, 24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0788/03  |  25.11.2003

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0787/03  |  25.11.2003

Schválení pořadí zájemců k uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 24 KB)

č. usnesení: 0786/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - legalizace (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0785/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení - OS Naděje (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0784/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení - PČR (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0783/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0782/03  |  25.11.2003

Změna doby nájmu bytu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0779/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 88/03 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2003 - účelová dotace na zkoušky (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0775/03  |  25.11.2003

Jedenáctá úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0771/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 83/03 - očekávané kapitálové výdaje k 31.12.2003 - přesun do FRR (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0770/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 82/03 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2003 - dotace pro ZŠ K Milíčovu (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0769/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 77/03 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do oddílu 35 -účelový (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0768/03  |  25.11.2003

Grantový program pro oblast kultury - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0767/03  |  25.11.2003

Dodatek č. 2 k dohodě o splátkách ke splnění dluhu mezi MČ Praha 11 a Střední odbornou školou, s.r.o (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0766/03  |  25.11.2003

Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v ulici Starobylé, katastrální území Háje - investiční záměr (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0765/03  |  25.11.2003

Dostavba tělocvičny ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 - investiční záměr (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0763/03  |  25.11.2003

Změna doby nájmu bytu z titulu obecního zájmu (Jana Boháčová) (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0762/03  |  25.11.2003

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za školní rok 2002/2003 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0761/03  |  25.11.2003

Osnova pro rozbory hospodaření ZŠ a MŠ (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0759/03  |  25.11.2003

Výměna podhledů - pavilon A1, ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674 - podle § 50 zákona č. 199/1994 Sb. (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0758/03  |  25.11.2003

Pravidla k periodickému hodnocení, pravidla pro stanovení výše příplatků a kriteria pro stanovení od (*.doc, 24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0757/03  |  25.11.2003

Převod správy majetku - vybavení SDH (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0756/03  |  25.11.2003

Jmenování komise pro otevírání obálek a stanovení váhy jednotlivých kritérií pro hodnocení nabídek v (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0755/03  |  25.11.2003

Stanovení měsíčního platu vedoucí personálního odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0754/03  |  25.11.2003

Změna jednacího řádu kontrolního výboru ZMČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0753/03  |  25.11.2003

Změna jednacího řádu finančního výboru ZMČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0749/03  |  12.11.2003

Grantový program - zahraniční pobyty a stáže - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0748/03  |  12.11.2003

Grantový program pro oblast sportu a tělovýchovy - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0747/03  |  12.11.2003

Jmenovité akce pro rok 2004 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0746/03  |  12.11.2003

Schválení investičních akcí na rok 2004 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0745/03  |  12.11.2003

Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 20.11. 2003 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0744/03  |  12.11.2003

Finanční dar členům redakční rady zpravodaje Klíč za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0743/03  |  12.11.2003

Finanční dary členům pracovních skupin RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0742/03  |  12.11.2003

Odměny členům komisí RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0741/03  |  12.11.2003

Finanční dary členům výborů ZMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0740/03  |  12.11.2003

Změny v komisích RMČ (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0739/03  |  12.11.2003

Změny ve výboru pro územní rozvoj (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0736/03  |  12.11.2003

Úplatný převod nemovitostí v rámci 8. vlny privatizace bytového fondu na právnickou osobu (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0735/03  |  12.11.2003

Úplatný převod nemovitostí v rámci 7. vlny privatizace bytového fondu na právnickou osobu (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0734/03  |  12.11.2003

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na výkup zděné garáže na Chodovci (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0733/03  |  12.11.2003

Podstatné náležitosti pronájmu části pozemku v k. ú. Háje fyzické osobě (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0732/03  |  12.11.2003

Podstatné náležitosti dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům ve vlastnictví hl.m. (*.doc, 39.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0731/03  |  12.11.2003

Podstatné náležitosti pronájmu části pozemku v k. ú. Chodov fyzickým osobám (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0729/03  |  12.11.2003

Povolení splátkového kalendáře (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0728/03  |  12.11.2003

Výpověď z nájmu bytu /C (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0727/03  |  12.11.2003

Výpověď z nájmu bytu /B (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0726/03  |  12.11.2003

Výpověď z nájmu bytu /A (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0725/03  |  12.11.2003

Devátá úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0723/03  |  12.11.2003

Rozpočtové opatření č. 80/03 - přesun nevyčerpanýchfinančních prostředků do oddílu 64 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0722/03  |  12.11.2003

Rozpočtové opatření č. 78/03 - očekávané běžné a kapitálové výdaje k 31.12. 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0721/03  |  12.11.2003

Zpráva o hospodaření MČ Praha 11 za 1. - 3. čtvrtletí 2003 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0720/03  |  12.11.2003

Návrh I.verze rozpočtu a finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2004 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0719/03  |  12.11.2003

Úprava chodovského hřbitova (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0718/03  |  12.11.2003

Odhlučnění pracoviště informatika v objektu Bohúňova 1553 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0717/03  |  12.11.2003

Klimatizace pavilonu C, Ocelíkova 672 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0716/03  |  12.11.2003

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0712/03  |  12.11.2003

Vyhlášení soutěžeO nejhezčí předzahrádku (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0711/03  |  12.11.2003

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0710/03  |  12.11.2003

Grantový program MČ Praha 11 pro oblast protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2004 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0709/03  |  12.11.2003

Grantový program MČ Praha 11 pro sociální a zdravotní oblast na rok 2004 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0708/03  |  12.11.2003

Grantovýprogram pro oblast protidrogové politiky městské části Praha 11 v roce 2003- IV. kolo (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0707/03  |  12.11.2003

Grantovýprogram pro sociální a zdravotní oblast městské části Praha 11 v roce 2003 - IV. kolo (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0706/03  |  12.11.2003

Rekonstrukce střešního pláště - pavilon A1, ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674 - výjimka ze Směrnice (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0705/03  |  12.11.2003

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Pošepného nám. 2022, Praha 4 (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0703/03  |  12.11.2003

Žádosti o granty na rekonstrukce povrchů školních hřišť pro rok 2004 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0701/03  |  12.11.2003

Podmínky úplatného převodu objektu č.p. 367, ul. Šperlova, včetně pozemků parc. č. 1658 a 1659 (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0699/03  |  12.11.2003

Žádost Bytového družstva Petýrkova 1947, družstva se sídlem Petýrkova 1947, Praha 4 - Chodov o (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0697/03  |  12.11.2003

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0696/03  |  12.11.2003

Záměr úplatného převodu pozemků v k. ú. Háje fyzickým osobám (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0694/03  |  12.11.2003

Zřízení věcných břemen na částech pozemků v k. ú. Chodov pro právnické osoby (*.doc, 34.5 KB)

č. usnesení: 0693/03  |  12.11.2003

Záměr pronájmu a výpůjčky částí pozemků v k.ú. Háje fyzickým osobám (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0692/03  |  12.11.2003

Podstatné náležitosti pronájmu části pozemku v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0691/03  |  12.11.2003

Svěření pozemků veřejné zeleně IV. kategorie v k.ú. Chodov - 11. část (*.doc, 22 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9764825x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load