Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 0839/03  |  16.12.2003

Připojení kočárkárny k bytu (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0838/03  |  16.12.2003

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0837/03  |  16.12.2003

Záměr pronájmu bytu formou VŘ do 35 let (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0835/03  |  16.12.2003

Schválení pořadí zájemců k uzavření smlouvy o nájmu bytu z VŘ do 35 let (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0834/03  |  16.12.2003

Změna doby nájmu bytu dodatkem ke stávající nájemní smlouvě (*.doc, 24.5 KB)

č. usnesení: 0833/03  |  16.12.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení (*.doc, 25 KB)

č. usnesení: 0830/03  |  16.12.2003

Prodloužení termínu realizace - Výměna oken Steinerova 735 (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0829/03  |  16.12.2003

Zpracování energetických auditů pro objekty MČ Praha 11 - vyloučení uchazeče (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0814/03  |  16.12.2003

Investiční záměrRozšíření jídelny v objektu Křejpského 1502-zastřešení atria (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0813/03  |  16.12.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (René Tomm) (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0812/03  |  16.12.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (Mgr. Masáreová) (*.doc, 24.5 KB)

č. usnesení: 0811/03  |  16.12.2003

Změna v pravidlech pro stanovení výše příplatků ředitelům ZŠ a MŠ (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0810/03  |  16.12.2003

Osnova pro rozbory činnosti a hospodaření kulturních domů (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0809/03  |  16.12.2003

Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na obchodní veřejnou soutěžKomplexní údržba a (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0808/03  |  16.12.2003

Investiční záměr Opatovská - chodník v úseku Novomeského - Bajkonurská (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0807/03  |  16.12.2003

Investiční záměrPrašná - Hněvkovského - chodník (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0806/03  |  16.12.2003

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0805/03  |  16.12.2003

Stanovení odměn vedoucím odborů a internímu auditorovi Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0804/03  |  16.12.2003

Změna a doplnění směrnice č. 6/2000 Organizační řád ÚMČ Praha 11 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0801/03  |  16.12.2003

Uzavření rámcových smluv o provádění exekucí (*.doc, 21.5 KB)

č. usnesení: 0800/03  |  3.12.2003

Sanace a oprava panelového bytového objektu Tererova č.p. 1551, Praha 4 - odstranění vad panelové (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0799/03  |  3.12.2003

Sanace a oprava panelového bytového objektu Ke Kateřinkám č.p. 1392, Praha 4 - odstranění vad (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0798/03  |  3.12.2003

Výměna oken za plastová A. Drabíkové 534, 535 a 878 - výběr zhotovitele (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0797/03  |  3.12.2003

Jmenování vedoucí odboru školství a kultury (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0796/03  |  3.12.2003

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky uchazeče o veřejnou zakázku, zadanou podle zákona č. (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0795/03  |  25.11.2003

Svěření pozemků pod objekty bývalých blokových kotelen v k. ú. Chodov a Háje (*.doc, 22.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0793/03  |  25.11.2003

Záměr výpůjčky částí pozemků v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 25.5 KB)

č. usnesení: 0792/03  |  25.11.2003

Pronájem nebytových prostor do 200 m2 na území MČ Praha 11 (*.doc, 24 KB)

č. usnesení: 0791/03  |  25.11.2003

Koncepce ubytování v objektu č.p. 2140, ulice Nad Opatovem, Praha 4 (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0790/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu z titulu obecního zájmu - MP (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0789/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (Mgr. Jindra Janušková) (*.doc, 24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0788/03  |  25.11.2003

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0787/03  |  25.11.2003

Schválení pořadí zájemců k uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 24 KB)

č. usnesení: 0786/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu - legalizace (*.doc, 23 KB)

č. usnesení: 0785/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení - OS Naděje (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0784/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení - PČR (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0783/03  |  25.11.2003

Uzavření smlouvy o nájmu bytu na základě prodloužení (*.doc, 23.5 KB)

č. usnesení: 0782/03  |  25.11.2003

Změna doby nájmu bytu (*.doc, 22.5 KB)

č. usnesení: 0779/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 88/03 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2003 - účelová dotace na zkoušky (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0775/03  |  25.11.2003

Jedenáctá úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0771/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 83/03 - očekávané kapitálové výdaje k 31.12.2003 - přesun do FRR (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0770/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 82/03 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2003 - dotace pro ZŠ K Milíčovu (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0769/03  |  25.11.2003

Rozpočtové opatření č. 77/03 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do oddílu 35 -účelový (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0768/03  |  25.11.2003

Grantový program pro oblast kultury - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0767/03  |  25.11.2003

Dodatek č. 2 k dohodě o splátkách ke splnění dluhu mezi MČ Praha 11 a Střední odbornou školou, s.r.o (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0766/03  |  25.11.2003

Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v ulici Starobylé, katastrální území Háje - investiční záměr (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0765/03  |  25.11.2003

Dostavba tělocvičny ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 - investiční záměr (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0763/03  |  25.11.2003

Změna doby nájmu bytu z titulu obecního zájmu (Jana Boháčová) (*.doc, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0762/03  |  25.11.2003

Odměny ředitelům základních a mateřských škol MČ Praha 11 za školní rok 2002/2003 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0761/03  |  25.11.2003

Osnova pro rozbory hospodaření ZŠ a MŠ (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0759/03  |  25.11.2003

Výměna podhledů - pavilon A1, ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674 - podle § 50 zákona č. 199/1994 Sb. (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0758/03  |  25.11.2003

Pravidla k periodickému hodnocení, pravidla pro stanovení výše příplatků a kriteria pro stanovení od (*.doc, 24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0757/03  |  25.11.2003

Převod správy majetku - vybavení SDH (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0756/03  |  25.11.2003

Jmenování komise pro otevírání obálek a stanovení váhy jednotlivých kritérií pro hodnocení nabídek v (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0755/03  |  25.11.2003

Stanovení měsíčního platu vedoucí personálního odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0754/03  |  25.11.2003

Změna jednacího řádu kontrolního výboru ZMČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0753/03  |  25.11.2003

Změna jednacího řádu finančního výboru ZMČ Praha 11 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0749/03  |  12.11.2003

Grantový program - zahraniční pobyty a stáže - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0748/03  |  12.11.2003

Grantový program pro oblast sportu a tělovýchovy - 4. kolo (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0747/03  |  12.11.2003

Jmenovité akce pro rok 2004 (*.doc, 21 KB)

č. usnesení: 0746/03  |  12.11.2003

Schválení investičních akcí na rok 2004 (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0745/03  |  12.11.2003

Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 20.11. 2003 (*.doc, 20.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0744/03  |  12.11.2003

Finanční dar členům redakční rady zpravodaje Klíč za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0743/03  |  12.11.2003

Finanční dary členům pracovních skupin RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0742/03  |  12.11.2003

Odměny členům komisí RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0741/03  |  12.11.2003

Finanční dary členům výborů ZMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 v roce 2003 (*.doc, 21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0740/03  |  12.11.2003

Změny v komisích RMČ (*.doc, 20.5 KB)

č. usnesení: 0739/03  |  12.11.2003

Změny ve výboru pro územní rozvoj (*.doc, 21.5 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9714718x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load