Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0301/13/R/2005  |  10.5.2005

Změna směrnice č. 2/2004 Postup při zadávání a hodnocení zakázek (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0300/12/R/2005  |  26.4.2005

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz propagace erotických vystoupení nebo erotických služeb (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0298/12/R/2005  |  26.4.2005

Změna usnesení č. 0899/02 ze dne 28.11.2002 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0294/12/R/2005  |  26.4.2005

Podstatné náležitosti kupní smluvy na pozemky funkčně související s bytovými domy v ulici Brodského 1677 - 1679 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0292/12/R/2005  |  26.4.2005

Podstatné náležitosti kupní smluvy na pozemky funkčně související s bytovými domy v ulici Brodského 1671 - 1673 (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0291/12/R/2005  |  26.4.2005

Podstatné náležitosti kupní smluvy na pozemek funkčně související s bytovým domem v ulici Brandlova 1380 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0289/12/R/2005  |  26.4.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0288/12/R/2005  |  26.4.2005

Změna doby nájmu bytu (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0287/12/R/2005  |  26.4.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0286/12/R/2005  |  26.4.2005

Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0285/12/R/2005  |  26.4.2005

Změna v kontrolním výboru (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0284/12/R/2005  |  26.4.2005

Rekonstrukce pavilonu B2 ZŠ K Milíčovu 674 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0283/12/R/2005  |  26.4.2005

Rekonstrukce pavilonu C, 2/2 D a E ZŠ Donovalská 1684 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0282/12/R/2005  |  26.4.2005

Dostavba tělocvičny ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4 -variantní řešení (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0280/12/R/2005  |  26.4.2005

Prominutí platby nájemného za nebytové prostory v obj. č.p. 1523, ul. Křejpského (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0277/12/R/2005  |  26.4.2005

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Chodov, ulice Starochodovská, právnické osobě (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0276/12/R/2005  |  26.4.2005

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0275/12/R/2005  |  26.4.2005

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0273/12/R/2005  |  26.4.2005

Rozpočtové opatření č. 27/05 - účelová neinvestiční dotace na aktivity primární protidrogové prevence (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0268/12/R/2005  |  26.4.2005

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za 1. čtvrtletí 2005 (*.doc, 42.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0267/12/R/2005  |  26.4.2005

Využití jižního atria - ZŠ K Milíčovu (*.doc, 43 KB)

č. usnesení: 0266/12/R/2005  |  26.4.2005

BD Květnového vítězství 1627 - 1629, předčasné uvolnění půjčky z FPR (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0265/12/R/2005  |  26.4.2005

Rozšíření areálu Renault A.M.O.S. OTAVA (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0264/12/R/2005  |  26.4.2005

Stanovení odměn vedoucím odborů a internímu auditorovi Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0263/12/R/2005  |  26.4.2005

Změny směrnice č. 6/2000 Organizační řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0255/11/R/2005  |  12.4.2005

Záměr pořízení objektu radnice městské části Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0254/11/R/2005  |  12.4.2005

Rezignace Ing. Petra Krejčího na funkci člena RMČ (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0253/11/R/2005  |  12.4.2005

Změna v komisi RMČ (*.doc, 43 KB)

č. usnesení: 0252/11/R/2005  |  12.4.2005

Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 21.4.2005 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0251/11/R/2005  |  12.4.2005

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů z 18. ZMČ konaného dne 24. 3. 2005 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0249/11/R/2005  |  12.4.2005

Žádost o prominutí poplatku z prodlení nebo umožnění plnitelných splátek (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0248/11/R/2005  |  12.4.2005

Záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení za smluvní nájemné (1. a 2.nájemné) (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0247/11/R/2005  |  12.4.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0246/11/R/2005  |  12.4.2005

Zřízení věcného břemene na části pozemku v k. ú. Chodov pro ČESKÝ TELECOM, a.s. (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0242/11/R/2005  |  12.4.2005

Oprava lodžií a zateplení JV fasády - Láskova 1810 - 1819 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0241/11/R/2005  |  12.4.2005

Výměna oken Nad Opatovem 2140 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0240/11/R/2005  |  12.4.2005

Výměna oken DPS Šalounova 2025 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0239/11/R/2005  |  12.4.2005

Výměna oken - DPS Blatenská 2146 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0235/11/R/2005  |  12.4.2005

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Filipova 2013, Praha 4, včetně pozemku (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0234/11/R/2005  |  12.4.2005

Rekonstrukce stávající plochy u ZŠ Donovalská 1684 na florbalové hřiště s umělým povrchem (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0232/11/R/2005  |  12.4.2005

Ve věci schválení výjimek z počtu dětí v mateřských školách MČ Praha 11 (*.doc, 629.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0231/11/R/2005  |  12.4.2005

Rozpočtový výhled MČ Praha 11 na období 2006-2010 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0230/11/R/2005  |  12.4.2005

Odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 11pro rok 2005 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0229/11/R/2005  |  12.4.2005

Rozpočtové opatření č. 22/05 - účelová neinvestiční dotace na vyhrazení pracovního místa (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0224/11/R/2005  |  12.4.2005

Rozpočtové opatření č. 15/05 - aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0222/11/R/2005  |  12.4.2005

Výstavba hromadných garáží ve Vojtíškově ulici (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0221/11/R/2005  |  12.4.2005

Základnová telekomunikační stanice - Háje (*.doc, 43 KB)

č. usnesení: 0220/11/R/2005  |  12.4.2005

BD Duha, družstvo - žádost o zvýšení příspěvku z fondu podpory regenerace (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0219/11/R/2005  |  12.4.2005

Zrušení směnice č. 5/1999 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0218/11/R/2005  |  12.4.2005

Zpráva o činnosti Úřadu městské části Praha 11 za rok 2004 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0217/11/R/2005  |  12.4.2005

Podstatné náležitosti dohody o narovnání mezi MČ Praha 11 a společností Harmonie Praha, spol. s r.o. (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0216/10/R/2005  |  31.3.2005

Příspěvek na úpravu zevnějšku při občanských obřadech (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0215/10/R/2005  |  31.3.2005

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0214/10/R/2005  |  31.3.2005

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 874, ul. Opatovská (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0209/10/R/2005  |  31.3.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu poskytnutého MHMP - náhradník (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0208/10/R/2005  |  31.3.2005

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0207/10/R/2005  |  31.3.2005

Rekonstrukce pavilonu C, 2/2 D a E ZŠ Donovalská 1684 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0206/10/R/2005  |  31.3.2005

Úklid kancelářských prostor Úřadu městské části Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0205/10/R/2005  |  31.3.2005

Regenerace obytného domu A. Drabíkové 534, 535 a 878 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0204/10/R/2005  |  31.3.2005

Zateplení Azylového domu - Donovalská 1862 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0203/10/R/2005  |  31.3.2005

Výměna oken - E. Hýblerové 519-526 (*.doc, 45 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9775670x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load